Umění / Art

subtitle: 1-2

type of document: periodikum
imprint date: 2018
year's volume: 66
number: 1-2
number of page: 141, (3), obálka
dimensions [mm]: 297 x 210
language: český

NK ČNB: cnb000356658

Umění / Art

 

Umění / Art

person   born
Šerých Jan   13. 5. 1972

Umění / Art

institution, city
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha

Umění / Art

institution, city
Indigoprint, s.r.o., Praha 5

Umění / Art

page from - to   author of the text   title, subtitle
2 - 35   Hlobil Ivo   Gravierte Schleier von Madonnen und Vesperbildern, Ein autochthones Motiv des böhmischen Schönen Stils und seine religiöse Funktion
36 - 42   Winter Tomáš   Sova a papír na hřebíku, Zátiší Karla Purkyně jako skrytá alegorie?
43 - 59   Kvočáková Lucia   Anton Jaszusch, Umělec jako nástroj mocenských vztahů
105 - 109   Murár Tomáš   Tak pravil Arthur C. Danto, O možnostech vlivu filosofie Friedricha Nietzscheho v uvažování o konci (dějin) umění

Umění / Art

  institution, city, signature, notes  
  C 196046