Karel Hofman

* 14. 9. 1906, Jablůnka (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
27. 11. 1998, Valašské Meziříčí (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, graphic artist, painter

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Akademický malíř Karel Hofman (narozen 1906 v Jablůnce, zemřel 1998 ve Valašském Meziříčí ). vyučil se malířem porcelánu v Jablůnce n. B. (1919-22)yučil se malířem porcelánu v Jablůnce n. B. (1919-22) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru krajináře Otakara Nejedlého a studoval na Škole krásných umění v Římě. Působil jako pedagog v Baťově škole umění ve Zlíně a po válce na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Od r. 1959 se soustředil na vlastní malířskou tvorbu. Věnoval se krajinomalbě, portrétní a ojediněle grafcké tvorbě (cyklus 12 barevných litografií), vytvořil též několik monumentálních fresek. Maloval zejména obrazy ze Sabinských hor a ze SicílieUskutečnil desítky výstav u nás i v zahraničí. Měl mimořádně čilé kontakty především s italským uměleckým prostředím (výstavy v Římě, Bologni, Benátkách, Florencii, realizace monumentální fresky v Taipaně). V roce 1985 byl jmenován národním umělcem.
-
Karel Hofman již v mládí projevoval zájem o uměleckou činnost, před literární tvorbou dal přednost malířství. Byl žákem v krajinářské škole Otakara Nejedlého a jeho učitelem byl také J. Obrovský. Po absolvování AVU získal ve 30. letech stipendium, studoval v Paříži a v Římě. Po třináct let působil jako profesor na Škole umění ve Zlíně a Uherském Hradišti. Jeden čas pracoval také v malírně porcelánu bratří Jaroňků v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 1960 se natrvalo usadil na Soláni ve srubu po malíři Schneiderkovi. Tam se věnoval převážně malbě a barevné litografii. Hlavním zdrojem jeho námětů byla valašská krajina. Souběžně s krajinářskou tvorbou to byla portrétní a monumentální tvorba. Zachycoval také zvyky, tradice, historii a „duši" kraje.
vmp.cz, 20.5.2017

notes: