Blanka Kadečková: Obrazy

date of exhibition: 1977/01/27 - 1977/02/27
institution: Galerie mladých
type of exhibition: autorská