Tvůrčí skupina Radar

date of exhibition: 1967/08/11 - 1967/09/17
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní