malíř František Volf

subtitle: zasloužilý umělec, nositel Řádu Vítězného února a Řádu práce
imprint date: 1983
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Funeral Card
language: czech
dimensions: 297 x 210