5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003

date of exhibition: 2003/09/05 - 2003/11/23
institution: Synagóga - Centrum súčasného umenia, Kopplov kaštieľ
type of exhibition: kolektivní