foto - S. Ábel, 2007, zdroj - J. V.

Jozef Vydrnák

* 27. 3. 1961, Trenčín (Trenčín), Slovensko (Slovakia)
painter, Curator, Draghtsman, Typographer

 

sex: male

web: www.vydrnak.com

notes:
NK neuvádí 2019/02
jovyart@pobox.sk
www.dielo.sk
zastoupení - Župná knižnica Békéscsaba, Maďarsko - Město Vács, Město Otrokovice, Město Uherské Hradiště

Jozef Vydrnák

Kresba, maľba, voľná a úžitková grafika, ilustrácie a knižné úpravy, realizácie v architektúre. Nepravidelná voľná esejistická tvorba a sprievodné kurátorsko-esejistické texty do katalógov a k otvoreniu výstav. Práca v porotách regionálnych výtvarných súťaží. Spoluzakladateľ a koordinátor výtvarnej časti medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS - SKALKA.
Medzinárodné výtvarné sympózia a sympoziálne výstavy:
2004 Békéscaba, Maďarsko
2004 Tarnow - Tuchow, Poľsko
2004 Uherské Hradiště, Česká rep.
2008, 2009 ORA ET ARS Skalka 2008, Slovensko
Spoluzakladateľ a koordinátor výtvarnej časti medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA, ktoré pod patronátom Mesta Trenčín sa koná na starobylom kláštore Skalka pri Trenčíne .
V 90-tich rokoch autor pod vplyvom niektorých svojich prác v oblasti grafického dizajnu robil súkromný výskum v teoreticko-filozofickej oblasti – zadefinovanie MANIFESTU a 2 DODATKOV vlastnej tvorivej platformy EnergArtS (EAS prístup)- pozri prílohu. Tento prístup uplatňuje v kresbe a maľbe. V roku 1999-2000 autor prístup EAS uplatnil pri tvorbe autorskej knihy: Grafické rovnice na vytváranie hybridných tvarov písma, ktorá na medzinárodnom Bienále knižného umenia Martin ´2001, získala: Cenu za typografiu a tvorbu písma.
Galerista, dlhoročný priateľ viacerých predstaviteľov medzivojnovej a povojnovej slovenskej výtvarnej moderny a zakladateľ súkromnej galérie SCHüRGER v Tvrdošíne - pán Juraj Schürger vybral týmto prístupom vytvorené olejomaľby Jozefa Vydrnáka, do kolekcie slovenskej postmoderny pre výstavu SLOVENSKÁ MODERNA, POSTMODERNA, ktorá pod kuratelov p. Dr. Podušela zo SNG v Bratislave bola realizovaná v Galérii Schürger na jeseň v roku 2008.
Princíp tvorby prístupom EAS spočíva v používaní jednoduchej čiary pri zobrazovaní sledovanej reality (veci, príbehu, deja....) tohto světa - kde čiara môže plniť funkciu rezu danej reality (veci, príbehu, deja....) alebo v inej polohe funkciu časovej os i- tzn. že danú zobrazovanú vec môžem zobrazovať na jednom obraze v rezoch, ale i v jej rôznych podobách, ktorým podlieha v premene času.
Charakteristickým sa potom stáva i rozklad takejto reality (veci, príbehu, deja....)do kompozície viac-menej neuzavretých línií, príčom v maľbe potom farba môže plniť opticky stmeľujúcu- scelujúcu funkciu. Bližšie v prílohe, ale i v textoch historika a znalca umenia: PhDr. Mariána Kvasničku z Trenčína, ktorý prácu J. V. sleduje už viac ako 20 rokov a bol kurátorom viacerých jeho výstav- pozri prílohu alebo web stránku : www.vydrnak.com/ tvorba/filozofia
Od roku 1998 pracuje ako výtvarník v slobodnom povolaní, ateliér v Dubnici nad Váhom, Slovensko
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1991
Kino Panorex, Nová Dubnica, Obrazy
1992
Zelená galéria, Bratislava, Karikatúry
M – klub, Liptovský Mikuláš, Kresby a karikatúry
1993
Galéria RKS, Prešov, Kresby a karikatúry
1994
Galéria D–klubu, Dubnica nad Váhom (aj 1996, 1998, 1999) Obrazy
1995
Múzeum mincí a medailí, Kremnica, Obrazy
1996
Kino Obzor, Považská Bystrica (aj 1998) Kresba
1997
Slovenský inštitút, Varšava (Poľsko), J. Vydrnák: Kresba
1998
Tarnowskie centrum kultúry, Tarnow (Poľsko) J.Vydrnák: Kresba
1999 “
Duálna komunikácia”, (spolu s grafikom S. Lubinom), Štúdio S, Bratislava
“Echos Slovaques” (spolu s textilnou výtvarníčkou B.Buranovou)
“2éme Festival du Film Slovaque”, Cran Gevrier, (Francúzsko)
2000
Cultus – Spoločenský dom Prievoz, Bratislava, Obrazy
Dom MS, Trenčianske Teplice, Obrazy
2001
Poštová banka, Trenčín, Obrazy
Synagóga, Trenčín, “EnergArtS a 40”,
2001
MÚ Rajecké Teplice, Obrazy
2002
NsP, Považská Bystrica, Obrazy
2003
GNU, Trenčín, Obrazy
Galéria DK, Dubnica nad Váhom, “ Pro Jubileum”,
“4é Festival du Film Slovaque” (spolu E. Mišákovou-Abelovou a S. Lubinom), Galéria Les Empreintes d´Emma, Cran Gevrier a Galéria Ateliér MinhTran, Annecy (Francúzsko), Obrazy
Galéria nár. umelca J. Kollára, Banská Štiavnica, Obrazy
2004
Oravská galéria, Dolný Kubín, Pokušenie maľby
2005
Vác (Maďarsko), Galéria Kultúrneho strediska Imre Madácha, Obrazy
2006
Uherské Hradiště, Foyer Klubu kultury, Výber z maliarskej a grafickej tvorby
Otrokovice, Otrokovická Beseda, Výber z maliarskej a grafickej tvorby
Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom, Definícia línie v maliarskej a grafickej tvorbe Jozefa Vydrnáka
Galéria Velvet, Bojnice, Definícia línie v maliarskej a grafickej tvorbe Jozefa Vydrnáka
Galéria Cementár, Cemmac a.s. Horné Srnie, Výber z maliarskej a grafickej tvorby
2007
Galéria Fontána, Piešťany, Výber z maliarskej a grafickej tvorby
GMAB, Trenčín Výber z maliarskej a grafickej tvorby
2008
Galéria Caffé Považská Bystrica, Výber z maliarskej a grafickej tvorby
Galéria DK Ilava, Obrazy
2010
QUERCUS ET POPULUS, Galéria Města Topoľčany
KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY
1999
Medzinárodný Salón kresby ‘99, PGU Žilina
Výstava Spolku grafikov, Marchegg (A)
2000
Salón kresby (výber), Kysucká galéria, Čadca 4.
Trienále plagátu, GJK Trnava
L+S 40, Štúdio S, Bratislava
2001
Horizonty súčastnosti II, GMAB Trenčín
Slovenská grafika,SNM, Martin
Slovenská grafika, Galéria Hollar, Praha
4. Bienále knižného umenia, Turčianska galéria, Martin
2002
6+1, Trenčiansky hrad, Trenčín
Horizonty súčastnosti II - výber, Múzeum v Koszaline, Poľsko,
2003
6+1, Galéria Danubiana, Bratislava – Čunovo,
5. Trienále plagátu GJK Trnava
2004
Súčastná slovenská grafika: GPMB, Liptovský Mikuláš
Súčastná slovenská grafika, Balneologické múzeum Piešťany,
Stretnutie generácii- Výstava Spolku výtvarníkov Slovenska,
Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava
Slovenský plagát, Centro Cultural Alfreda Krausa, Glorieta Pradera de Vaquerizas, Španielsko
Salón 2004, Galéria Trnavského múzea, Trnava
2005
Erato, Galéria ART-MA Dunajská Streda
Stretnutie generácii II - Výstava Spolku výtvarníkov Slovenska,
Galéria Slov. rozhlasu, Bratislava
2006
Stretnutie generácii III - Výstava Spolku výtvarníkov Slovenska,
Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava,
Salón 2006 - Galéria Trnavského múzea, Trnava
2007
Modern Art of Slovakia, Stadhuis Den Haag – Atrium, Holandsko
2008-2009
Cyklus výstav Skalka, Trenčín, Ilava, Považská Bystrica, Bratislava, Detva z výberu Medzinárodného výtvarno-literárne sympózia ORA ET ARS Skalka
2008
Slovenská moderna, postmoderna, Galéria Schürger Tvrdošín
2009
Výstava Spolku výtvarníkov Slovenska, Dom umenia, Bratislava
Miedzinarodowy konkurs na Rysunek im. Andriollego, Naleczów, Poľsko
7. Trienále plagátu GJK Trnava
2010
Výstava Spolku výtvarníkov Slovenska, Dom umenia, Bratislava
Realizácie v architektúre:
2004, 2005– komplexné výtvarné riešenie výzdoby 12 okien, 2 vitráží, mobiliáru a oltárneho obrazu-olej, 220 x 180 cm - Sv. Jozef Robotník, novostavby kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, objednavateľ: farský úrad Nová Dubnica
2007 - výtvarné riešenie pamätnej tabule s podstavcom zakladateľa mesta Nová Dubnica arch. Jiřího Krohu, objednávateľ: Mesto Nová Dubnica
2008 - komplexné riešenie interiéru a výtvarnej výzdoby školskej kaplnky Premenia Pána v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, objednávateľ: Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
Ocenenia (výber):
90- te roky- viacero ocenení na celoslovenských prehliadkách kresleného humoru a satiry
o.i.( Hlavná cena za karikatúru v roku 1996 na Slovenských gagoch v Kremnici)
1997 - zastúpenie v kolekcii Slovenskej únie karikaturistov (SUK), ktorá reprezentovala Európu na celosvetovom festivale kresleného humoru a satiry v Ankare, Turecko
1999 - zastúpenie v kolekcii SUK, ktorá na celosvetovom festivale kresleného humoru a satiry v Saint Just le Martel vo Francúzsku získala hlavnú cenu- Veľkú ceruzku
2001 - Cena za typografiu a tvorbu písma na medzinárodnom Bienále knižného umenia
Martin ´2001 za autorský knižný projekt: Grafické rovnice na vytváranie hybridných tvarov písma
Dokumenty - bibliografické oddelenie Krajskej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
zdroj - Jozef Vydrnák

Jozef Vydrnák

foto - S. Ábel, 2007, zdroj - J. V.
před obrazem Letny den pod Vrsatcom, foto - Peter Bližnák, zdroj J.V.
foto - Peter Bližnák, 2007, zdroj - J. V.
před obrazem Madona, 2002, olej, 120 x 100 cm, zdroj - J. V.
 

Jozef Vydrnák

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1971 - 1977   Mesto Trenčín, Trenčín (Trenčín), Sučanský Marián, *1938
1980 - 1985   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1998 - 2000   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafický design, Longauer Ľubomír, *1948

Jozef Vydrnák

from - to   institution, city, notes
1999 - 1999   Francie, Ateliér MinhTran Cran, Gevrier, N
2003 - 2003   Francie, Ateliér MinhTran, Annecy

Jozef Vydrnák

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Slovenská unie karikaturistov, *, zakládající člen - Tvorbe karikatúry sa autor popri voľnej kresbe, maľbe a grafike nepravidelne venoval do cca polovice 90-tich rokov, potom už táto činnosť ustávala i z dôvodu ústupu tohto žánru z tlačených médií - potom už zameriavanie sa viac na filozofickú kresbu, ktorá prerástla do voľnej grafickej tvorby – perokresby, serigrafie, autorský ofset - diela typu commedia dell'arte.
???? - ????   Spolok výtvarníkov Slovenska, *
???? - ????   Združenie grafikov Slovenska, *

Jozef Vydrnák

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/11/13 - 2004/01/15   Jozef Vydrnák: Banská Štiavnica a iné témy, Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
2004/11/11 - 2005/01/09   Jozef Vydrnák: Pokušenie maľby, Župný dom, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
2010/03/31 - 2010/04/26   Jozef Vydrnák: Caelum serenum fit / Nebo sa jasní, Stará radnica, Pezinok (Pezinok)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/08/08 - 2001/09/02   Současná slovenská grafika, Galerie Hollar, Praha
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2020/09/25 - 2021/08/08   100 × 100: Hommage a Jan Rajlich, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)

Jozef Vydrnák

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  2020   Hommage: Jan Rajlich 100 x 100, Sdružení Bienále Brno, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Jozef Vydrnák: Banská Štiavnica a iné témy (Výber z tvorby), Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
  2004   Jozef Vydrnák: Pokušenie maľby
  2010   Jozef Vydrnák: Caelum serenum fit / Nebo sa jasní, Mestské múzeum v Pezinku, Pezinok (Pezinok)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Současná slovenská grafika

Jozef Vydrnák

text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Môj výtvarný manifest alebo, pojednanie o tvorbe s využitím čiar (línii), ktoré delia i spájajú

Jozef Vydrnák

institution, city  
Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
Turčianska galéria, Martin (Martin)