1988; foto Bohumil Marčák

Jan Rajlich

* 10. 4. 1920, Dírná (Tábor), Česká republika (Czech Republic)
† 27. 11. 2016, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter, graphic artist, Publicist, Typographer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn20000402099

notes:
Odkaz. forma
Jiří, Jan, 1920-

Jan Rajlich

Vizualice všeho je fenomén století, grafika a design její stěžejní prostředky. Umění ať je podanou rukou k pohlazení a doplňkovým lékem pro člověka a jeho životní pohodu - takové je krédo jihočeského rodáka Jana Rajlicha staršího, který svůj profesní i osobní život spojil s Brnem.Vystudoval Školu umění ve Zlíně (39–44). Byl pak krátce redaktorem Těšínských novin, jako výtvarník působil ve Vimperku a jako výtvarný pedagog ve Zlíně. Od roku1950 je samostatným malířem a grafikem -designérem v Brně. Oženil se s Boženou roz. Skalickou, v roce 1950 se narodil syn Jan.
Jan Rajlich starší je iniciátorem a dlouholetým předsedou Mezinárodního bienále grafického designu v Brně (63-92), patří k předním a současně v zahraničí nejznámějším českým designérům a to nejen svými organizačními zásluhami o rozvoj grafiky, za které byl již vícekrát vyznamenán vrcholovou světovou organizací grafického designu ICOGRADA (72, 83, 85, 02), ale i pro výsledky své vlastní umělecké tvorby, která zasahuje do většiny oblastí designu vizuálních komunikací. Navrhoval znaky a symboly, plakáty a grafická řešení tiskovin, spolupracoval s architekty při výtvarném dotváření budov a ve výstavnické tvorbě. Ve volném umění se zprvu věnoval malbě, posléze grafice (serigrafii) a kolážím. Vytváří cykly – serigrafií: Plocha, tvar, změna, Ruby, – koláží: Měsíce, Pomníky, Busty.
Svoji tvorbu představil na 35 samostatných výstavách doma (Brno 56, 65, 72, 85, 03; Praha 79, 90; ad.) a 8 v zahraničí (Bolton a Loughborough, Anglie 77, 80; Bratislava 88, 02; Rennes 89; Vídeň 93; Emmerich, SRN 98; Fort Collins, USA 01). Účastnil se 200 kolektivních výstav v ČR (např. Bienále Brno 64–02) a 150 v zahraničí (bienále a trienále: Benátky 72; Grenchen 85; Lahti 89, 91; Lublaň 68; Fort Collins 79, 03; Ostende 94; Sharjah, Spoj. arab. emir. 99; Toyama 85; Trnava 91–03; Varšava 68–02; Žilina 93, 02; ad.).
Od roku 1944 navrhl na 300 plakátů, 225 z nich bylo realizováno tiskem, graficky upravil přes 150 publikačních titulů (knihy, katalogy, sborníky ap.), grafikou se podílel na více než 90 výstavách a veletrzích. Další grafické práce (loga, brožury, prospekty ap.) jdou do stovek. Jan Rajlich je průkopníkem jednotného vizuálního stylu (např. BVV, hotely Morava Pohořelice, Myslivna Brno) a informačních piktogramů, které jsou základem přehledného informačního systému města Brna (poliklinika Kohoutovice, nákupní centra Javor, Letná a Akát v Bystrci ad.). Četné jeho projevy ovlivnily veřejnou vizuální podobu města Brna na dlouhá léta (např. logo a plakáty pro hvězdárnu a planetárium v Brně, od r. 76 dodnes). Ve spolupráci s architekty navrhoval mnohá neonová označení v Brně, vytvářel sgrafita, reliéfy a mozaiky (Hotel International, FN Bohunice ad.). Od r. 64 se účastnil také vývoje unikátní technologie art-protis, kterou uplatnil např. v Hotelu Alexandria Luhačovice.
Jako pedagog působil na brněnské ŠUŘ (64 -67). Od r. 67 se účastnil příprav založení (včetně návrhu programu) vysoké výtvarné školy v Brně (mj. vypracoval osnovy výuky designu vizuálních komunikací), ta však nebyla za normalizace otevřena, 83–88 přednášel grafický design a aplikovanou sémiotiku v postgraduálních kurzech VŠT Košice a VUT Brno. V letech 92–93 stál u zrodu FaVU VUT Brno, kde byl jejím prvním vedoucím ateliéru designu vizuálních komunikací.
Především Rajlichovy plakáty jsou ceněny a zařazovány do výstav i veřejných a soukromých sbírek, objevují se na aukcích v renomovaných aukčních síních v Londýně i v New Yorku. Je jimi zastoupen ve sbírkách jako např. Moravská galerie Brno, Muzeum Plakatu Varšava; Museum of Modern Art New York, Kunstgewerbemuseum Curych; Neue Sammlung Mnichov; Musée du Louvre Paříž; Suntory Museum Osaka a mnohé další. Rajlichovo dílo v oboru značek a symbolů bylo vyznamenáno na 1. světovém festivalu logodesignu v Ostende prestižní cenou Euro-Design Award (94), podporovanou kulturní komisí Evropského společenství. Jeho dílo a jméno se objevuje ve významných odborných časopisech a publikacích, např. japonská revue IDEA jej zařadila do zvláštního čísla „100 Graphic Designers of the World“ (93) a je uveden v publikaci „Who´s Who in Graphic Design“ (Benteli Werd Verlag, Curych 94). Během své profesionální kariéry získal Jan Rajlich přes 40 dalších ocenění, např. 17 cen soutěže Brněnský plakát (62–87); dále 2. cenu (64), stříbr. medaili (82) a čestnou Grand Prix (00) na Bienále Brno; Masters´ Eye na Trienále Trnava (91); mezinárodní cenu Design Prestige Design centra ČR (96); Síň slávy českého výstavnictví Expo Image Brno–Praha (02); World Design Award Mexico (03) ad.
O Rajlichově autoritě v mezinárodních i domácích odborných kruzích svědčí rovněž jeho členství v odborných organizacích, z nichž k nejprestižnějším patří výběrový grafický „superklub“ AGI (Alliance Graphique Internationale), který sdružuje kolem tří set tvůrců z celého světa. Je také zakládajícím členem a konzulem brněnského uměleckého Sdružení Q (zal. 69), čestným předsedou Sdružení Bienále Brno ad.
Průřez Rajlichovým životním dílem počínaje rokem 48 představuje monografie Jan Rajlich Plakáty/Grafika, která vyšla r. 99 v nakladatelství Akcent-Blok. Obsahuje odborné eseje uměleckých historiků Bronislavy Gabrielové, Jiřího Hlušičky a bratislavského grafika a publicisty Dušana Juneka, podrobné biografické a bibliografické údaje a na 200 barevných reprodukcí. Autor úvodu – profesor univerzity v anglické Coventry Gérard Mermoz – poukazuje na trvalou koncepčnost Rajlichovy práce a „vytrvalost v uměleckém názoru na roli grafického designu" a jeho ukotvení „ve vysoce individualizované výtvarné praxi, jež kombinuje svobodný experiment s analytickým přístupem k řešení problému.“
Osobnost Jana Rajlicha staršího charakterizuje kromě neuvěřitelné píle a výkonnosti i hluboká znalost oboru, jímž se zabývá, a to nejen v domácích, ale i ve světových souvislostech. Své organizační schopnosti uplatňuje s nadhledem a osobitým humorem. V roce 1995 ocenilo město Brno jeho umělecké dílo, organizační činnost a zejména zásluhy o vizuální kultivaci městského prostředí Cenou města Brna v oboru užité umění. V rodinné tradici pokračuje syn Jan, rovněž uznávaný výtvarník-designér a vysokoškolský pedagog.
zdroj - www.brno.cz, 2009

Jan Rajlich

1988; foto Bohumil Marčák
rajlich.cz, foto Anna Pecková, 1998
 

Jan Rajlich

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1937 - 1944   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), Kutal Albert, *1904
1939 - 1944   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), Hroch Vladimír, *1907
1939 - 1944   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), Milén Eduard, *1891
1939 - 1944   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), Sládek Jan, *1906
1939 - 1944   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), Gajdoš Rudolf, *1908

Jan Rajlich

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Vysoká škola technická, Košice (Košice)
1950 - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1964 - 1967   Stredná umeleckopriemyselná škola, Bratislava (Bratislava), Palisády 51, ? Bratislava?
1983 - 1988   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Antonínská 548/1, přednášel v kursech

Jan Rajlich

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/12/16 - 1957/01/03   Jan Rajlich: Krajiny, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1965/12   Jan Rajlich, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1966/01/23 - 1966/02/20   Jan Rajlich: Plakáty, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1966/04/17 -   Jan Rajlich, Muzeum Vyškovska, Vyškov (Vyškov)
1967/06/01 - 1967/06/28   Jan Rajlich: Koláže, plakáty, Galerie ve foyer kina Družba, Brno (Brno-město)
1972/03/07 - 1972/04/03   Jan Rajlich, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1975/01/09 - 1975/02/23   Jan Rajlich: Plakáty, serigrafie, koláže, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1979/03/06 - 1979/04/28   Jan Rajlich: Užitá grafika, Památník národního písemnictví, Praha
1979/09/17 - 1979/10/05   Jan Rajlich: Výstava plakátů, grafického designu a serigrafií, Městská osvětová beseda, Znojmo (Znojmo)
1980/07/10 - 1980/09/28   Jan Rajlich: Výběr z díla (1942-1980) - obrazy, kresby, grafika, užitá grafika, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
1982/12/02 - 1983/01/05   Jan Rajlich: Ruby, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1985/03 - 1985/04   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1985/11/13 - 1985/12/01   Jan Rajlich: Ruby - grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1988/04/13 - 1988/05/22   Jan Rajlich: Ruby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/10 - 1988/11   Jan Rajlich: Plakáty, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
1988/10/08 - 1988/11/27   Jan Rajlich: Ruby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/11/16 - 1988/12/04   Jan Rajlich: Užitá grafika (plakáty, typografie, grafický design, výběr z tvorby 1963-1988), Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1988/12/15 - 1989/01/15   Jan Rajlich: Grafický design a typo (1963-1988), Výstavná sieň Kruhu priateľov českej kultúry, Bratislava (Bratislava)
1990/04/03 -   Jan Rajlich: Ruby a líce, Divadélko Na hradbách, Brno (Brno-město)
1990/06/21 - 1990/07/11   Jan Rajlich: Serigrafie, Výstavní síň Kulturního a informačního střediska, Třebíč (Třebíč)
1990/09/20 - 199010/21   Jan Rajlich: Grafika, koláže 1965-1990, Galerie Československý spisovatel, Praha
1995/04/25 - 1995/05/21   Jan Rajlich: Cestování se skicářem / pastely, Smrčkův dům, Soběslav (Tábor)
1999/11/07 - 1999/12/02   Jan Rajlich: Na tři způsoby / koláže, grafiky, plakáty, Galerie Jamborův dům (Galerie Josefa Jambora), Tišnov (Brno-venkov)
2001/10/16 - 2001/11/09   Jan Rajlich: Koláže, grafiky, plakáty (malá retrospektiva 1971-2001), Galerie Hrozen, České Budějovice (České Budějovice)
2006/07 - 2006/08   Jan Rajlich senior: Plakáty starší i nové, Palác Dunaj, Praha
2012/11/20 - 2013/01/12   Jan Rajlich st.: Plakáty. Zlatá éra československého filmového plakátu XVII., Kino Světozor, Praha
2016/11/10 - 2017/01/13   Jan Rajlich: Hloubka plochy, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2020/09/25 - 2021/08/08   Jan Rajlich & Bienále Brno, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2020/09/25 - 2021/08/08   Jan Rajlich: Art & Design, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1954/07   Výstava soutěžních prací na výzdobu muzea, Museum Klementa Gottwalda, Praha 1
1955/04/30 - 1955/05/29   Výtvarní umělci k 10. výročí osvobození, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1956/11/04 - 1956/12/02   Výtvarní umělci Brněnského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/03/01 - 1959/03/15   Čeští malíři XX. století, Okresní muzeum Děčín - pobočka Rumburk, Rumburk (Děčín)
1961/03/18 - 1961/04/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/09 - 1961/10   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962/11/11 - 1963/01/01   Členská výstava SČSVU 1962 Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/05/19 - 1963/06/23   Členská výstava 1963, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1964/01/12 - 1964/02/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1964/08/21 - 1964/10/04   Bienále užité grafiky Brno ´64: Československý plakát a propagační grafika, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1965/11/28 - 1966/01/06   Členská výstava oblastní pobočky SČSVU v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/02/26 - 1966/04/10   Tschechoslowakische Gebrauchsgraphik, Städtische Kunstgalerie, Bochum
1966/05/15 - 1966/06/19   Užitá grafika Brno 1960 až 1966, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1967/04/21 - 1967/10/17   Expo 67, Montreal (Québec), Montreal (Québec)
1967/05/05 - 1967/06/30   Současný československý plakát, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1968/03/31 - 1968/04/10   Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1968/06/21 - 1968/09/22   3. Bienále užité grafiky Brno 1968: Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1968/10/10 - 1968/10/30   Šestá výstava moravské grafiky 1968, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/04/18 - 1969/05/04   Tschechoslowakische Plakate, Kunstgewerbemuseum Zürich, Curych (Zürich)
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1969/11/07 - 1969/12/07   Bilance užité a propagační grafiky, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1970/03/06 - 1970/04/14   Skupina Q, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/06/17 - 1970/09/20   IV. bienále užité grafiky Brno 1970: Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1971/04/21 - 1971/05/31   Výtvarníci straně, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1978/04/27 - 1978/05/28   Soudobá užitá grafika, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1978/06/14 - 1978/09/24   8. bienále užité grafiky Brno 1978, Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1980/04/03 - 1980/05/11   Brněnský plakát 1960-1978, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/07/09 - 1981/09/06   Oborová výstava užité grafiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1981/11/27 - 1982/01/17   Brněnská malba 1981, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1982/06/16 - 1982/09/19   X. bienále užité grafiky Brno 1982: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/07/12 - 1983/08/26   IV. výstava profesorů a žáků Školy umění ve Zlíně, Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/10 - 1983/12   Umění Moravy - I (1978-1983), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1983/10/11 - 1983/11/13   Architektura a výtvarné umění v Brně 1948-1983, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/11/22 - 1984/01/08   Moravská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/05/31 - 1984/07/01   Grafické techniky III. Sítotisk a serigrafie, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1984/11/15 - 1984/12/16   Obal a značka ´84, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1985/04/09 - 1985/05/12   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje: Výstava ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/01/21 - 1986/03/02   CSSR - Plakate 1974-1985, Museum für Gestaltung Zürich, Curych (Zürich)
1988/03/19 - 1988/03/27   Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/11/22 - 1989/01/01   Brněnská malba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/05/23 - 1989/06/18   Ochranná známka, obrázková značka, písmová značka / Trademark, pictogram, logotyp, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/05/24 - 1989/08/20   Moravská grafika 1989, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1990/02/23 - 1990/04/08   Contemporary Czechoslovak Posters, City Gallery of Contemporary Art, Raleigh
1990/06/11 - 1990/07/13   Contemporary Czechoslovak Posters, Krannert Art Museum, Champaign
1990/06/20 - 1990/09/23   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1990/07/27 - 1990/08/24   Contemporary Czechoslovak Posters, The Art Institute of Boston, Boston (Massachusetts)
1990/08/09 - 1990/09/02   Československá koláž, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1990/09/03 - 1990/09/27   Contemporary Czechoslovak Posters, University of Nebraska - Lincoln, Lincoln
1990/11/12 -   Diseňo gráfico de Checoslovaquía, Galería Códice, Ciudad de México (Mexico City)
1990/4/20 - 1990/05/20   Contemporary Czechoslovak Posters, Columbia University, New York City (New York)
1991/07/11 - 1991/08/11   Sdružení Q Brno, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1991/08/30 - 1991/09/15   Visuelle Interpretationen - Zeitgenössisches grafik-design und illustration aus Südmähren, Karmeliterhof, Sankt Pölten
1991/09/10 - 1991/10/13   Sdružení Q, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1992/04/25 - 1992/05/24   Svetlo v tmách - Divadlo hudby 1968 - 1989, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/09/15 -   Jan Rajlich 1920 & Jan Rajlich 1950, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993/03 - 1993/04   Sdružení Q Brno, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1994   Současná česká grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1994/03/21 - 1994/04/06   Vizuální interpretace II - Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy, Dům techniky, Brno (Brno-město)
1994/10/12 - 1994/11/05   Prezentace Sdružení Q Brno / Präsentation der Q-Gemeinschaft Brno, Velvyslanectví České republiky, Vídeň (Wien)
1995/05/20 - 1995/10/31   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/10/03 - 1995/11/12   630 cm2 Mail-art Ostrava ´95, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/04/12 - 1994/05/04   Záznamy, dojmy, sny, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/08   Intersalon AJV 1997: 1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška, Dům kultury Metropol, České Budějovice (České Budějovice)
1997/10/07 - 1997/11/16   630 cm2 Mail-art Ostrava 1997, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1998/02/11 - 1998/10/31   Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha
1998/04/16 - 1998/05/27   Nebe, peklo, ráj, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1998/04/18 - 1998/05/03   Záznamy, dojmy, sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
1998/08/14 - 1998/09/13   Intersalon AJV 1998: 2. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška, Dům kultury Metropol, České Budějovice (České Budějovice)
1999/03/02 - 1999/03/17   Czech Visual Art Exhibition, Sharjah Art Museum, Šardžá (Sharjah)
1999/08/13 - 1999/09/10   Intersalon AJV 1999: 3. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška, Dům kultury Metropol, České Budějovice (České Budějovice)
1999/11/17 - 2000/01/31   Sign of the Times, Manchester Metropolitan University, Manchester
2000/07/02 - 2000/08/31   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2000, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2000/07/14 - 2000/09/03   Svet priateľov / World of Friends, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
2000/09/12 - 2000/09/28   Svet priateľov / World of Friends, Nová radnice, Praha
2001/09/11 - 2001/10/20   630 cm2 Mail-art Ostrava 2001, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2002   II. Salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů, Litoměřice (Litoměřice), Litoměřice (Litoměřice)
2002/01/13 - 2002/02/24   3. salón Sdružení Q, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2003/11/12 - 2003/12/03   Sdružení Q, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2003/11/12 - 2003/12/03   Sdružení Q, Galerie Kabinet, Brno (Brno-město)
2003/12/09 - 2004/01/31   630 cm2 Mail-art Ostrava 2003, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2005/10/01 - 2005/10/30   Intersalon AJV 2005: 9. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
2005/12/13 - 2006/02/18   630 cm2 Mail-art Ostrava 2005, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2006/06/10   Atelier Open: 2. ročník otevřených ataliérů, Ateliér Jana Rajlicha st., Brno (Brno-město)
2006/09/09 - 2006/10/05   Q pro Týn: Sdružení Q poprvé v Povltaví, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2006/09/14 - 2006/10/25   Slovenská typografie 20. storočia II.: Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2009/07/04 - 2009/07/26   Sdružení Q, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
2010/06/01 - 2010/09/30   Jan Rajlich - 150 let, Galerie HaDivadla, Brno (Brno-město)
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2012/11/15 - 2012/12/20   Oživit a ozvláštnit: Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Výstavní prostory Archivu Masarykovy univerzity, Brno (Brno-město)
2014/02/23 - 2014/03/25   Václav Chad. Pocta Václavu Chadovi, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2015/07/02 - 2015/08/30   Filmový plakát a kniha, DOX, Malá věž, Praha
2018/02/21 - 2018/03/09   Hry a sny, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
2018/05/26 - 2018/06/17   Avant Garde: Velká hra na budoucnost, Výstaviště, Pavilon G, Brno (Brno-město)
2019/09/10 - 2019/10/06   Láska v křečích explozí, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/05/26 - 2022/09/19   Škola umění Zlín, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha

Jan Rajlich

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jan Rajlich: Krajiny, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Jan Rajlich, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1966   Plakáty Jana Rajlicha, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
  1967   Jan Rajlich: Koláže, plakáty, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1972   Jan Rajlich, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Jan Rajlich: Plakáty, serigrafie, koláže, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1979   Jan Rajlich: Výstava plakátů, grafického designu a serigrafií, Okresní knihovna, Znojmo (Znojmo)
  1980   Jan Rajlich: Výběr z díla (1942-1980) (obrazy, kresby, grafika, užitá grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Jan Rajlich: Ruby
  1985   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1988   Jan Rajlich: Grafický design a typo (1963-1988), Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1988   Jan Rajlich: Plakáty
  1988   Jan Rajlich: Ruby
  1988   Jan Rajlich: Užitá grafika (plakáty, typografie, grafický design, výběr z tvorby 1963-1988)
  1990   Jan Rajlich: Grafika, koláže 1965-1990, Unie výtvarných umělců, Praha
  1990   Jan Rajlich: Serigrafie, Kulturní a informační středisko, Třebíč (Třebíč)
  1995   Jan Rajlich: Cestování se skicářem / pastely
  1999   Jan Rajlich: Na tři způsoby / koláže, grafiky, plakáty
  1999   Jan Rajlich: Plakáty, grafika / Posters, Graphics, Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč (Třebíč)
  2001   Jan Rajlich: Koláže, grafiky, plakáty (Malá retrospektiva 1971-2001)
  2006   Jan Rajlich senior: Plakáty starší i nové, Asociace užité grafiky a grafického designu, Praha
  2016   Jan Rajlich: Hloubka plochy, Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2020   Jan Rajlich 100 (Mr. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Výtvarní umělci k desátému výročí osvobození (Pátá členská výstava), Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1959   Čeští malíři XX. století, Osvětová beseda, Rumburk (Děčín)
  1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1961   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1963   Členská výstava 1963, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1965   Členská výstava oblastní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Užitá grafika 1960-1966
  1967   Československý plakát, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1968   3. bienále užité grafiky Brno '68 (Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Šestá výstava moravské grafiky 68
  1968   Tschechoslowakische Tage
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Bilance užité a propagační grafiky
  1969   Tschechoslowakische Plakate
  1970   Almanach Q (1), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   Sdružení Q Brno, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Výtvarníci straně, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Brněnský plakát 1960-1978, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Brněnská malba 1981, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Oborová výstava užité grafiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Architektura a výtvarné umění v Brně 1948-1983, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1983   IV. výstava profesorů a žáků Školy umění ve Zlíně, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   Moravská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Umění Moravy - I (1978-1983)
  1984   Obal a značka ´84 (Výstava obalové grafiky a podnikových symbolů vytvořených pro československou výrobu a obchod), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   CSSR - Plakate 1974-1985, Museum für Gestaltung Zürich, Curych (Zürich)
  1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Grafické techniky III (Sítotisk a serigrafie), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Moravská grafika 1989, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Obrazová značka, ochranná známka, písmová značka, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Contemporary Czechoslovak Posters
  1990   Československá koláž
  1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
  1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   Almanach Q (4), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Sdružení Q Brno
  1991   Vizuální interpretace / Visuelle Interpretationen (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy / Zeitgenössisches grafik-design und illustration aus Südmähren), Sdružení výtvarných umělců a teoretiků (SVUT), Brno (Brno-město)
  1992   Jan Rajlich 1920 & Jan Rajlich 1950, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
  1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1993   Sdružení Q Brno
  1994   Prezentace Sdružení Q Brno / Präsentation der Q-Gemeinschaft Brno
  1994   Současná česká grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1994   Vizuální interpretace II (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy)
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1997   630 cm2 (Mail-art Ostrava 95/97; Katalog výstav v letech 1995 a 1997), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1997   Intersalon 97 (1. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 1th international exhibition of contemporary visual art), Asociace jihočeských výtvarníků, České Budějovice (České Budějovice)
  1997   Záznamy dojmy sny, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení), Nakladatelství Karolinum, Praha
  1998   Intersalon AJV 98 (2. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 2th international exhibition of contemporary visual art), Asociace jihočeských výtvarníků, České Budějovice (České Budějovice)
  1998   Nebe, peklo, ráj (Sdružení Q)
  1998   Záznamy dojmy sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  1999   Czech Visual Art Exhibition, Sharjah Art Museum, Šardžá (Sharjah)
  1999   Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška), Artypa, Holubov (Český Krumlov)
  1999   Political Posters in Central and Eastern Europe 1945–95 (Signs of the Times), Manchester University Press, Manchester
  2000   Svet priateľov (Medzinárodná výberová výstava plagátov), Grafiq Studio, Dunajská Lužná (Senec)
  2000   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2000 (VI. ročník), Městský úřad, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2001   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2001), Nadace Český fond umění, Praha
  2002   3. salón Sdružení Q, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  2002   II. salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů, Občanské sdružení Salva Guarda, Litoměřice (Litoměřice)
  2003   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  2003   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2003), Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  2003   Sdružení Q
  2005   Intersalon AJV 2005 (9. ročník mezinární soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška)
  2010   Jan Rajlich - 150 let / Years, Sdružení Bienále Brno, Brno (Brno-město)
  2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Oživit a ozvláštnit / To brighten up and make it special (Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť / Fine arts in the space of Brno housing estates), SPKH (Sochařský park Kraví hora), Brno (Brno-město)
  2014   Václav Chad (Pocta Václavu Chadovi), Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2015   Filmový plakát a kniha, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2015   Ostrov umění v moři průmyslu / An Island of Art in a Sea of Industry (Zlínská škola umění (1939-1949) / School of Arts in Zlín (1939-1949)), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2018   Avant Garde (Velká hra na budoucnost), Profil Media, s.r.o., Praha
  2019   Láska v křečích explozí (Škola umění Zlín), Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Hommage: Jan Rajlich 100 x 100, Sdružení Bienále Brno, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
  1993   Výtvarní umělci dneška VI (Jan Rajlich 1920, Jan Rajlich 1950), Kulturní a informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
  1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2008   Design&Art: Best Western Premier Hotel International Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2017   Automat na výstavu (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu), Akademie výtvarných umění, Praha
  2017   Posters of Czech, Poland and Hungary (Museum and Archives, Kyoto Institute of Technology, Design Collection 1), Seigensha, Kjóto (Kyoto)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1994   Kdo je kdo v České republice (94/95), Modrý jezdec, spol. s r.o., Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Členská výstava Krajského střediska Svazu výtvarných umělců v Brně, Výtvarné umění, 3, 5-6, 548-550
  1955   Brněnští výtvarní umělci k desátému výročí osvobození, Výtvarná práce
  1956   Výstava výtvarných umělců Brněnského kraje, Výtvarná práce
  1957   Z brněnských výstav, Výtvarná práce
  1964   I. Bienále užité grafiky v Brně, Výtvarná práce
  1964   Na brněnském Bienále..., Kulturní tvorba, 2, 39, 14-14
  1966   Jan Rajlich, Výtvarná práce
  1966   Kronika, Výtvarná práce, 11-11
  1970   Dubnoví jubilanti, Výtvarná práce
  1982   V malířově rodině se traduje historka..., Jan Rajlich: Ruby
  1990   Jan Rajlich, Design Journal, 32-32
  1990   Rastr světa, Jan Rajlich: Grafika, koláže 1965-1990
  1997   Grafik - designér, Bulletin Moravské galerie v Brně, 168-171
  2004   Přistřižená křídla, Prostor Zlín, 36-39
  2017   Korespondence Ladislava Sutnara s Janem Rajlichem, Prostor Zlín, 24, 2, 52-57
  2017   Vizuální orientace v sídlištních labyrintech, Paneland, 145-171
  2017   Z archivu Bienále Brno, Prostor Zlín, 24, 2, 48-51
  2019   Jan Rajlich 100 – 15 Bienále Brno / 15 Brno Biennials (1963–1992), Moravská galerie Mgzn, 9, 27-28
  2020   Mr. Brno, Moravská galerie Mgzn, 10-12
  2020   Nemáme bienále, máme Rajlicha, Art Antiques, 37-45
  2020   Reklama jako vytrvalý a stálý déšť (Jan Rajlich a Propagační tvorba), Prostor Zlín, 33-37
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Jan Rajlich: Výběr z díla (1942-1980) - obrazy, kresby, grafika, plakáty, užitá grafika, Jihomoravské muzeum, Znojmo (Znojmo)
  1988   Jan Rajlich - grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1990   Jan Rajlich: Grafika, koláže 1965-1990, Unie výtvarných umělců, Praha
  1999   Jan Rajlich: Na tři způsoby / koláže, grafiky, plakáty
  2012   Jan Rajlich st: Plakáty (Zlatá éra československého filmového plakátu XVII.), Terryho ponožky, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2005)
  2006   Atelier open (2. ročník otevřených ateliérů)
  2006   Slovenská typografie 20. storočia II. (Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov)
  2014   Václav Chad (Pocta Václavu Chadovi), Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2018   Hry a sny, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
  2020   Rajlich 100, Rafani S20E01: Zdroj, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Škola umění Zlín (Alex Beran, Václav Chad, František Chmelař, Jiřina Doubnerová, Otakar Hudeček, Čestmír Kafka, Slavoj Kovařík, Jan Rajlich, Milada Schmidtová Čermáková, Miroslav Šimorda), Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Almanach Q (7), Sdružení Q, Brno (Brno-město)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Jan Rajlich - 150 let / years, Sdružení Bienále Brno, Brno (Brno-město)
  2010   Jan Rajlich, Sr. - 90 - 1920-2010, Sdružení Bienále Brno, Brno (Brno-město)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Rajlich 100, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Jan Rajlich: Užitá grafika, Památník národního písemnictví, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Sdružení Q, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Jan Rajlich: Ruby, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Design Journal, 27
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Múzy v nesnázích, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Jan Rajlich 1920 1980
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
  1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande), MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
  1990   Ruby a líce Jana Rajlicha, Sdružení Q, Brno (Brno-město)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jan Rajlich

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Přistřižená křídla, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno (Brno-město)

Jan Rajlich

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Grafika Josefa Zavřela, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Karel Kramule: Kresby, obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Antonín Jero 1907 - 1981: Typografie, grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Květa Pacovská
  1985   Květa Pacovská
  1989   František Apetauer: Grafika
  1994   Jaroslav Sůra: Grafika, City Studio, Praha
  2006   Jan Rajlich senior: Plakáty starší i nové, Asociace užité grafiky a grafického designu, Praha
  2008   Alex Beran: Cesty jizerského poustevníka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2011   Miroslav Zvonek: Kovová (a jiná) spojení (Objekty, kresby, tisky)
  2020   Jan Rajlich jr.: Plakát / Poster / 2, Sdružení Bienále Brno, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1968   3. bienále užité grafiky Brno '68 (Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
  1999   Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1939 - 1999, Střední uměleckoprůmyslová škola (1952-1960, 1962 - ), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Výtvarní umělci dneška VI (Jan Rajlich 1920, Jan Rajlich 1950), Kulturní a informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
  2001   Zdena Höhmová, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Nový obor : televizní grafika, Výtvarná práce, 10-10
  1965   Diskuse ze sjezdu SČSVU, Výtvarná práce-19
  1967   Jak žijí naše pobočky Brno (Základní situace), Výtvarná práce
  1968   Výstava o výstavách, Výtvarná práce
  1979   Sign system of Svoboda Printing Company in Prague, Graphic design, 47-50
  1981   Brněnské bienále, Výtvarná kultura, 12-18
  1981   Kus prehistorie: vzpomínání přátel na Školu umění, 79 stránek pro Čestmíra Kafku-12
  1985   Malí čtenáři a jejich rodiče..., Květa Pacovská: Á, Bé, Cé, Dé
  1996   Ilustrace na 17. mezinárodním bienále grafického designu (19.června - 22.září 1996), Grapheion, 93-94
  1996   International periodical print shows 1995 - 1996, Grapheion, 0, 86-95
  2004   Přistřižená křídla, Prostor Zlín, 36-39
  2006   Sdružení Q - kdy, kde, jak, proč..?, Život, 61-62
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Květa Pacovská: Á, Bé, Cé, Dé, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)

Jan Rajlich

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Jan Rajlich, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1965   Josef Šíma: Portréty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1966   Jaroslav Hovadík: Objekty, plastiky, grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1966   Karel Veleba, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1966   Milan Laluha: Obrazy
  1966   Miroslav Netík: Obrazy
  1966   Navrátil, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1966   Plakáty Jana Rajlicha, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
  1966   Radoslav Kutra: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1966   Stanislav Podhrázský: Obrazy 1962 - 66, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1967   Alena Kučerová: Grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1967   Ida Vaculková: Keramika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1967   Jan Kubíček: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1967   Jaroslav Kapec: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1967   Kratina, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1967   Ladislav Novák, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1968   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965-1967, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1968   František Malý: Obrazy a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1968   Jánuš Kubíček: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1968   Miloš Slezák: Artprotis, Oblastní středisko Díla, podniku ČFVU, Brno (Brno-město)
  1968   Robert Hliněnský: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1968   Rudolf Fila: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1968   Václav Mergl: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1968   Zdeněk Macháček: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1969   Alois Vitík, Oblastní středisko Díla, podniku ČFVU, Brno (Brno-město)
  1969   Alojz Klimo: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1969   Antonín Čalkovský: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1969   Dalibor Chatrný, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1969   Leonid Ochrymčuk: Obrazy a objekty
  1969   Miroslav Houra: Grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1969   Miroslav Štolfa, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1970   Jaroslava Macháčková: Keramika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1970   Josef Krejčiřík: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1970   Josef Mánes: Kresby a oleje
  1970   Ludvík Voneš, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1970   Milan Grygar: Plocha a zvuk, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1970   Oľga Bartošíková: Obrazy a objekty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1970   Otakar Zemina: Obrazy 1968-1969, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1970   Rudolf Uher: Plastiky, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1971   Antonín Kybal: Vlastní tvorba a pedagogická činnost, Muzeum tapiserie, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
  1971   František Šenk, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1971   Josef Vohrabal: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1971   Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1971   Konrád Babraj: Obrazy, sochy, kresby, keramika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1971   Otto Stritzko: Obrazy a kresby, Oblastní středisko Díla, podniku ČFVU, Brno (Brno-město)
  1971   Pavel Navrátil: Kvaše a obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1971   Vlastimil Rada: Obrazy-kresby (K 50. výročí založení KSČ), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1972   Bohumil Krátký: Obrazy a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Inez Tuschnerová: Tapiserie / Textilní objekty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Jan Rajlich, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Jindra Husáriková: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1972   Jiří Zeman: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Martin Heřmanský: Modely, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Miloš Vlček: Sochy a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Vladimír Svoboda: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Zdeněk Dvořáček, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Alexander Eckerdt: Malba a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Běla Suchá: Tapiserie, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Karel Oberthor: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Karel Tondl: Výbor z grafického díla, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1973   Miloslav Cicvárek: Obrazy a objekty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Oldřich Eichler: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Rudolf Svoboda: Sochy a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Jan Souček: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Karel Veleba: Černá a bílá, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Leonid Ochrymčuk: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Praha
  1974   Matěj Trojan: 1944-72, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Miroslav Šnajdr, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Národní umělec Vincenc Makovský: Sochy a kresby
  1974   Pavel Navrátil: Krajiny, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Vladimír Drápal: Keramické portréty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Zdeněk Macháček: Křížovice, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Antonín Chittussi, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1975   Čeněk Dobiáš, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Inez Tuschnerová: Netkaný textil v architektuře, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1975   Jan Blažek: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Jan Rajlich: Plakáty, serigrafie, koláže, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1975   Karel Laštovka: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Miloš Axman: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Miloš Jiránek
  1975   Radko Mašata: Obrazy 1970 - 75, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Tamara Divišková: Kamenina, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Venda Truhlářová: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Antonín Slavíček (1870-1910), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1976   František Chmelař: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Jan Habarta: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Jindřich Pileček: Grafika a ilustrace, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Jindřich Zezula: Obrazy
  1976   Kornelie Němečková: Textilní koláže, vystřihovánky, tapiserie, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Miroslav Šimorda: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Rudolf Hocke: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Sylva Řepková: Tapiserie v architektuře, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Štěpán Tabery: Osvětlovadla, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Zdeněk Němeček: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Alojs Vobejda: Kostýmy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Bohumír Dvorský: Kresby a pastely, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Emanuel Ranný: Grafika a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Milan Mravec: Kresby z deníku, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Miroslav Štolfa ((Galerie Jaroslava Krále, Brno)), Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Národní umělec Jiří Trnka (1912 - 1969)
  1977   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Vojtěch Štolfa: Scény, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Zdeněk Smetana: Filmová tvorba, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Antonín Širůček: Sochy a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Jiří Kryštůfek: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Josef Brož: Obrazy a kresby (Na počest 30. výročí Vítězného února), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1978   Karel Haruda: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Pavel Kotas, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Pavel Vavrys, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Saša Zahradník: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1979   Antonín Procházka: 1882 - 1945 (Obrazy, kresby, grafika), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1979   Bořek Zeman, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1979   Jindřich Hegr: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1979   Mikoláš Aleš 1852 - 1913, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1979   Miroslav Houra: Proměny domova, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1980   Jan Brož: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1980   Jan Rajlich: Výběr z díla (1942-1980) (obrazy, kresby, grafika, užitá grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Jana Sigmundová (Ilustrace), Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1980   Josef Saska: Grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1980   Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960-1980, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1981   Alfréd Fuchs: Kresby a grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1981   Alois Lukášek: Obrazy 1945 - 1980
  1981   František Chmelař: Výběr z díla 1943 - 1981, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1981   Jan Souček: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1982   Miroslav Šimorda: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1983   Jan Janča: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1983   Milča Eremiášová: Paličkované krajky, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1984   Albín Brunovský: Obrazy a grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1984   Jiří Anderle: Výběr z obrazových cyklů 1981-1983, fragment grafické tvorby 1978-1984, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1984   Zdena Krejčová: Obrazy, kresby, ilustrace, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Jiří Karmazín: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Jiřina Hartingerová - Tobolíková, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Karel Kramule: Kresby malostranské a jiné, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Lutz Hirschmann: Kresba, grafika, karikatura, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Petr Chalabala: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Václav Kyselka: Sochy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1986   Arna Juračková: Obrazy, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1986   Darina Gladišová: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1986   Miloš Vlček: Sochy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1987   Josef Ruszelák: Obrazy, kresby, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Jan Rajlich: Grafický design a typo (1963-1988), Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1988   Jan Rajlich: Plakáty
  1988   Jan Rajlich: Ruby
  1988   Jan Rajlich: Užitá grafika (plakáty, typografie, grafický design, výběr z tvorby 1963-1988)
  1988   Karel Veleba: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1990   Jan Rajlich: Grafika, koláže 1965-1990, Unie výtvarných umělců, Praha
  1995   Jan Rajlich: Cestování se skicářem / pastely
  1999   Jan Rajlich: Na tři způsoby / koláže, grafiky, plakáty
  1999   Jan Rajlich: Plakáty, grafika / Posters, Graphics, Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč (Třebíč)
  2001   Jan Rajlich: Koláže, grafiky, plakáty (Malá retrospektiva 1971-2001)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Uměním k životu (15 let práce brněnské kulturní fronty)
  1964   Krakovská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Ryté sklo: První přehlídka soudobé tvorby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1966   3 západoněmečtí grafici (Brehmer, Staeck, Vostell), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions, Československá akademie věd (ČSAV), Praha
  1966   Brněnská bilance, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1968   3. bienále užité grafiky Brno '68 (Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   SČVU / Členská výstava (Malba, grafika, plastika), Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1970   Almanach Q (1), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1970   Barokní kamenná skulptura (Výběr z restaurátorských akcí Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1972   České lisované sklo (III. výstava průmyslového návrhu), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1973   Metamorfózy skla (Přehlídka současné československé skleněné plastiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1973   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1977   Soběslav Hippolyt Pinkas, Quido Mánes, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1978   Česká a slovenská tapiserie (VI. výstava průmyslového návrhu), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1978   Česká a slovenská tapiserie (VI. výstava průmyslového návrhu), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1978   Josef Lahoda, Karel Kobosil: Umění pro všední den, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1980   Sursum (Sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1981   Jiřina Strýčková, Jan T. Strýček, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1983   Dagmar Berková: Ilustrace, Oldřiška Keithová: Lité sklo, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1984   Alena Bílková: Grafika, Eva Brožová: Sochy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   Almanach Q (4), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Přistřižená křídla, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   České lisované sklo (III. celostátní sympózium průmyslového návrhu)
  1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1979   Česká a slovenská tapiserie, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1981   Československá keramika (Sborník statí přednesených na 7. celostátním sympoziu průmyslového návrhu v Gottwaldově 8. října 1980), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Jan Rajlich: Užitá grafika, Památník národního písemnictví, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919)), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)

Jan Rajlich

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   A co básník, Československý spisovatel, Praha

Jan Rajlich

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/11/02 - 1989/12/10   Značky a symboly členov AGI, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/11/12 -   Diseňo gráfico de Checoslovaquía, Galería Códice, Ciudad de México (Mexico City)

Jan Rajlich

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1983/11/09 - 1983/11/27   Květa Pacovská: Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1989/01/23 - 1989/02/07   František Apetauer: Grafika, Galerie Institutu průmyslového designu, Praha
2011/06/21 - 2011/09/05   Miroslav Zvonek: Kovová (a jiná) spojení, Galerie Katakomby, Brno (Brno-město)

Jan Rajlich

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/10/12 - 1994/11/05   Prezentace Sdružení Q Brno / Präsentation der Q-Gemeinschaft Brno, Velvyslanectví České republiky, Vídeň (Wien)

Jan Rajlich

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Významný krok našeho výtvarného umění, Výtvarná práce
  1957   Ke kritikám brněnské výstavy, Výtvarná práce, 10-11
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce
  1967   Brněnské ohlasy, Výtvarná práce
  1967   Milovník umění v Brnu, Výtvarná práce
  1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce
  1970   Zpráva o výstavě Sdružení Q, Výtvarná práce
  1983   Grafický design ve službách kultury a umění (K X. bienále užité grafiky Brno '82), Výtvarná kultura, 12-17

Jan Rajlich

institution, city  
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Museé du Louvre, Paříž (Paris)
Národní muzeum, Praha
Uměleckoprůmyslové museum, Praha