Moravská grafika

date of exhibition: 1983/11/22 - 1984/01/08
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní