zdroj: http://hollar.cz

Antonín Odehnal

* 15. 4. 1931, Skalice nad Svitavou (Blansko), Česká republika (Czech Republic)
† 20. 4. 2017, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, graphic artist

 

nationality: Czech
sex: male

web: www.antoninodehnal.cz
NK AUT: jn19981001912
VIAF: 292998469

notes:
NK uvádí - zřejmě chybně - jako místo narození Skalice nad Sázavou
-
1959–1970 – člen Svazu českých výtvarných umělců, poté opět od roku 1981
1989 – člen Spolku českých umělců grafiků Hollar
1990 – ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně (nyní Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola restaurátorská v Brně)
1996 – člen Sdružení Q Brno
1996–1998 – vyučuje grafické techniky na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
2001 – vyučuje grafické techniky na Střední škole umění a řemesel a a vyšší odborné škole restaurátorské v Brně (nyní Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola restaurátorská v Brně)

Antonín Odehnal

Antonín Odehnal. Grafik. Pedagog. Narozen 15. dubna 1931 ve Skalici nad Svitavou. 1949–1953 studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (nyní Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola restaurátorská v Brně), oddělení užité malby (profesoři E. Hrbek, Z. Juna, B. Lacina, J. Lukeš). 1953–1959 – studia na Akademii výtvarných umění v Praze, grafická speciálka prof. V. Silovského. 1963–1986 pedagog na Střední škole uměleckých řemesel v Brně figurální kreslení. V l. 1986–1996 vede oddělení užité grafiky na Střední škole uměleckých řemesel v Brně. V l. 1959–1970 člen Svazu českých výtvarných umělců, poté opět od roku 1981. Od r. 1989 člen Spolku českých umělců grafiků Hollar. Od r. 1990 ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně (nyní Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola restaurátorská v Brně). Od r. 1996 člen Sdružení Q Brno. v L 1996–1998 PEDAGOG grafické techniky na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Od r. 2001 pedagog grafické techniky na Střední škole umění a řemesel a Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně (nyní Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola restaurátorská v Brně)
Antonín Odehnal patří ke generaci umělců narozených kolem roku 1930, ke generaci, která v 50. letech prošla obdobím stalinistického školství a po letech naděje se většině z nich v nejproduktivnějším věku v čase normalizace uzavřely životní perspetivy na dalších 20 let. Přesto jeho vzpomínky na léta studií na brněnské Škole uměleckých řemesel jsou bez hořkosti a plné uznání ke způsobu tehdejší výuky. Z pedagogů ovlivnil mladého Odehnala sklář a grafik Zdeněk Juna, jenž dovedl zaujmout své žáky pro techniky grafického umění. Mezi Odehnalovými spolužáky, pozdějšími absolventy brněnské „šuřky“ byli i historici umění Jaroslav Kačer a Jiří Hlušička, malíři Alois Mikulka a František Mertl (Franta). Na malbě zde pedagogicky působil Bohdan Lacina a posléze Jaroslav Lukeš. Výuka školy byla vedena s důrazem na výtvarné řemeslo, na zvládnutí přesné kresby figury, perspektivy, deskriptivní geometrie i malířských technik. O celkovém klimatu padesátých let svědčí i to, že dějiny umění končily Alfonsem Muchou. Impresionismus byl považován za zvrhlé umění, o sbírkách francouzského umění Národní galerie a kubistické sbírce Vincence Kramáře se veřejně nehovořilo, o soudobých směrech západního světa, expresivní abstrakci nebo tašismu ani nemluvě. Po vynikající řemeslné průpravě a dobrých studijních výsledcích byl Antonín Odehnal přijat bez přípravky na oddělení grafiky k profesoru Vladimíru Silovskému na Akademii výtvarných umění v Praze. Také tady navazovala výuka na tradice českého umění 19. století, ze současníků patřil k uznávaným autoritám Max Švabinský. Dílo malíře Čumpelíka oslavující Stalina, uznávané soudobou kritikou, budilo ve studentech AVU spíše posměch a utvrzovalo je v pochybách o dokonalosti stávajícího režimu a jeho propagandě. Naštěstí výuka na speciálce profesora Silovského byla vedena v tradiční linii, s důrazem na profesi a výtvarné řemeslo. Silovský upozorňoval své žáky na díla mistrů evropské grafiky, Dűrrera, Rembrandta, Whistlera, z blízké minulosti na sociální umění Käthe Kolwitzové a Františka Tichého. Mladí výtvarníci měli také možnost studovat originály francouzské grafiky uložené v depozitáři Národní galerie. V grafickém ateliéru se posléze sešli kromě Odehnala Zdeněk Veselý, Jaroslav Vožniak, Aleš Veselý, Zdena Kabátová a Vladimír Suchánek. Vědomosti o grafických technikách si rozšiřovali pod vedením asistenta Ladislava Čepeláka, v průběhu roku se tradičně věnovali kresbě figury a v létě a na podzim jezdili kreslit a malovat do plenéru. Tyto studijní pobyty v přírodě, jež hradila škola, nemohly mladým výtvarníkům nahradit izolaci, do níž se několik generací umělců dostalo. První kontakt s moderním uměním získali až při zájezdu do Leningradu. V Ermitáži trávili dny studiem francouzské klasické moderny. Objevovali zde sami pro sebe kolorit Cézannův, Goghův či Gauguinův, i nuance jejich rukopisů tak odlišných od dojmů získaných z dostupných publikací. Jako generace umělců před nimi i oni se vraceli k Rembrandtovým obrazům, které je uváděly v hluboký obdiv a pokoru. Odehnal absolvoval na Akademii výtvarných umění souborem suchých jehel Pražské ulice z roku 1958–1­959. Na těchto listech je patrné, jak dobře zvládl všechny finesy grafického řemesla, kompozici, lidskou figuru v pohybu, někdy až v nadsazené zkratce, i práci se světlem. Grafické listy z pražských ulic padesátých let vycházely ještě tématicky ivnázorově ze školy profesora Silovského. Po návratu z vojny se natrvalo usadil v Brně a uvítal v roce 1963 možnost vyučovat na Střední uměleckoprůmyslové škole figurální kreslení. Téma sportovců lákalo Odehnala již během studií na akademii. Problém spočíval v tom, jak zachytit atmosféru sportovního prostředí, aniž by připomínala reportážní fotografii. V souboru suchých jehel a leptů, které vznikly v průběhu 60. let a k nimž se vrací dodnes, vytvořil expresivní díla nemající v dané tématice v české grafice obdoby. Výraz sportovních výjevů postavil většinou na zápase dvou figur, boxerů nebo judistů. Zvláště grafické listy provedené v technice suché jehly se vyznačují tvrdými přechody mezi bílou a černou, stupňujícími dramatičnost postav vyjádřených ve zkratkách v pohybu. Při spolupůsobení světla vytvořil Odehnal díla neobyčejné expresivní síly, výstižně charakterizující syrovost až brutalitu daného sportovního prostředí. V monumentálně pojatých skupinách boxerů, většinou provedených v leptu, ve zdůraznění obrysové linie a siluety, jakož i přeexponování určitých tělových partií v nás vyvolává reminiscence na dílo Käthe Kolwitzové, s nímž však nesdílí sociálně-tragický obsah. V roce 1964 vytvořil cyklus Kameníci, lepty a suché jehly, techniky, které v Odehnalově díle převažují a v nichž dosáhl pozoruhodných výsledků. V tomto případě chtěl postihnout tvrdé pracovní podmínky ryze výtvarnými prostředky – zjednodušenými tvary v kontrastu tmavých a světlých ploch. Soubor Rybáři na Baltu z roku 1978 provedený v technice leptu je návratem k popisnějšímu a realističtějšímu řešení, s důrazem na stínování a objemy. Vedle tématu sportovců a pracovních motivů je krajina další doménou tvorby Antonína Odehnala. Časté pobyty v Krušných horách a tamní zdevastované lesy ho inspirovaly k vytvoření cyklu Krušné hory (1979). Plné poezie a básnické transformace jsou lepty s náměty čerpanými z jižní Moravy, kterým se Odehnal věnuje průběžně od šedesátých let. V cyklech Vrby pod Pálavou a Zaplavený les z roku 1980 našel nové polohy svého výtvarného vyjádření. V mnoha variantách na dané téma se odpoutal od optického zobrazení skutečnosti a za pomoci rezerváže a uvolněného dynamického rukopisu vytvořil díla osobité autorské výpovědi a impresionistické vize. Krajiny z posledních let z cyklů Slepé rameno, Mrtvý strom a Pálavské imprese působí až barokním dojmem, jsou laděny v tmavších tónech a je v nich rozehrána škála mnoha odstínů šedé, v měkkém splývavém rukopisu, popírající lineární charakter grafiky ve prospěch malířského vyjádření. V komorní grafice, ex libris a novoročenkách používá Odehnal náročnější grafické techniky, jako mědiryt, dřevoryt a mezzotintu. V několika desítkách ex libris se opakují motivy sportovců, přírodních zátiší a ženských aktů, provedených v miniaturách s dokonalostí hodnou starých mistrů. Antonín Odehnal je pokračovatem tradiční české grafické školy, linie, jež se vine od Švabinského, Rambouska, Štiky a Silovského, tradice, která vychází z námětu lidské figury a krajiny. Charakteristická je pro něj určitá tvrdost a drsnost, s níž vyjadřuje sportovní či pracovní náměty, které jsou mu blízké a jejichž atmosféru chtěl vystihnout. V listech s náměty lužních lesů, v nichž se nejvíce oprostil od realistického zobrazení ve prospěch lyrické výpovědi, dospěl dokonalým využitím rezerváže a akvatinty až k popření klasického rukopisu leptu, dosahuje přitom dojmu „grafické malby“. Při sledování vývoje evropské grafické tvorby posledních padesáti let se nám dílo Antonína Odehnala může zdát poněkud konzervativním. Náměty čerpá většinou ze smyslové skutečnosti, přičemž otázka dokonalosti provedení uměleckého díla zůstává rovnocennou složkou tvůrčího procesu. Z hlediska posledního vývoje, kdy postmoderní tendence v umění přinášejí časté citace historických slohů a klasických technik, se nám i Odehnalova tvorba jeví v poněkud jiném světle. Současné výtvarné dění se zdá být přesyceno abstraktními směry a konceptuálním uměním. Signalizuje cena, kterou umělec získal na Pařížském podzimním salonu za cyklus sportovců v roce 1991, posun zájmu publika ve prospěch kvalitních figurálních kompozic? Od poloviny osmdesátých let, kdy se Odehnal pravidelně účastní soutěží ex libris v mnoha městech Evropy, stoupá také počet ocenění jeho díla – Cortona, Vilnius, Paříž, Janov, Oss a Meudon. Život grafika Antonína Odehnala je nedílně spjat s životem pedagoga. Už více než třicet let se věnuje výuce mladých adeptů výtvarného umění na Střední škole uměleckých řemesel v Brně, kde od roku 1986 vedl oddělení užité grafiky. Jeho zásluhou se oddělení rozrostlo a v současné době zahrnuje jak výuku klasických grafických technik, tak moderní počítačovou grafiku. Odehnal patří dnes k jedněm z mála výtvarníků ovládajících mistrně takřka všechny grafické techniky, a je jistě prospěšné, že své bohaté zkušenosti a znalosti v tomto oboru mohl léta předávat mnoha generacím studentů.
Katalogy samostatných výstav
- Alena Konečná, Antonín Odehnal grafika, Dům umění města Brna, 1983.
- Marcela Macharáčková, Antonín Odehnal grafika, Muzeum města Brna, 1996.
Katalogy výstav s účastí Antonína Odehnala
- 60 let Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně, Moravská galerie v Brně, 1984, s. 9.
- Exlibriswedstrijd 1985, Sint Niklaas, Belgie, 1985, s. 19.
- Lago Maggiore, Luino, Itálie, 1986, s. 104, 105.
- Gabriele D'Annunzio 1938–1988, Peskara, Itálie, 1988, s. 143, 219.
- Vilnius – metropole Litvy, Vilnius, 1989, s. 5, 8, 26.
- Animali d'Artista, Arezzo, Itálie, 1989.
- Fondation Taylor, Fondation Taylor, Paříž, Francie, 1989, s. 11, 67.
- František Dvořák, Jiří Siblík, SČUG Hollar, výstava členů, UVU, 1990.
- Salon D'Automne, Grand Palais, Paříž, Francie, 1991, s. 36, 42.
- Salon D'Automne, Grand Palais, Paříž, Francie, 1992, s. 42.
- Cristiforo Colombo 1442–1492, Janov, Itálie, 1992, s. 14, 19.
- František Dvořák, Josef Lhota, Jiří Machalický, Současná grafika, SČUG Hollar, 1992.
- The World Exlibris Exhibition 1991–1992, XXIV. International Exlibris Congress, Sapporo, Japonsko, 1992, s. 14, 64.
- František Dvořák, Antonín Odehnal, skládačka k výstavě v Galerii Hollar, SČUG Hollar, 1992.
- Druk en Papier, Oss, Holandsko, 1993, s. 1, 3.
- François Rebelais, Meudon, Francie, 1994.
- VIII. trienále ex libris Chrudim, Chrudim, 1996, s. 57, 77.
- Paul Verlaine, Metz, Francie, 1996, s. 42, 43.
- Mezinárodní výstava ex libris Chrudim, SSPE, Chrudim, 1996, s. 76, 329.
- Žatva slovenského a českého ex libris za rok 1996, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, 1997.
- Žeň českého a slovenského ex libris za rok 1997, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, 1998.
- Josef Koutecký, Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy, Karolinum, Praha, 1998, s. 78.
- Nebe peklo ráj, Sdružení Q, Brno, 1998.
- Igor Zhoř, Jana Vránová, Petr Haimann, Marcela Macharáčková, Alena Konečná, Pavel Adamec, Škola uměleckých řemesel v Brně, Učitelé z let 1924–1999, Moravská galerie v Brně, Střední a vyšší odborná škola uměleckých řemesel v Brně, Muzeum města Brna, 1999, s. 31, 37, 41, 60, 61, 65, 66, 70.
- IX. trienále ex libris Chrudim, Chrudim, 1999, s. 25, 40.
- Festival Sdružení Q 2001, Kresba Q, Žďár nad Sázavou, 2001.
- Let balonem, Sint Niklaas, Belgie, 2001, s. 25, 79.
- Della bibliofilia o dell' amor di libro, Exlibris muzeum, Varese, Itálie, 2002.
- Formy bibliofilství, Tokio, Japonsko, 2002, s. 213.
- III. trienále Galantní a erotická tvorba v ex libris a malé grafice, Havířov, 2002, s. 55, 167.
- Ex libris svatý Jiří, Villanova d'Allbegna, Itálie, 1998, s. 117, 184.
- Sdružení Q, Brno 2003.
- Současné české ex libris, KPVU Prostějov, 2003.
- 1945–1995, 50 let od konce války, Lomazzo, Itálie, 2005, s. 17, 134.
- XI. trienále ex libris Chrudim, Chrudim, 2005, s. 42, 115.
- IV. trienále Galantní a erotická tvorba v ex libris a grafice, Havířov, 2005, s. 53, 126.
- Žatva slovenského a českého ex libris za rok 2005, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, 2006.
- Hollar, pocta Václavu Hollarovi (výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení SČUG Hollar), SČUG Hollar, Praha 2007.
- Massimo Batolla, Dante Alighieri a Božská komedie, Ceparana, Itálie, 2007.
- Moře, Muzeum Marítim, Barcelona, Španělsko, 2007, s. 28.
- Soustředěný pohled, Rada galerií České republiky, 2007, s. 83, 84.
- XII. trienále ex libris Chrudim, Chrudim, 2008, s. 50, 82.
Literatura:
- Simeona Hošková, Pavel Petr, Současná česká grafika, SČVU, 1989, s. 160, 258.
- Jaroslav Bránský, Výtvarní umělci v okrese Blansko, OKS Blansko, 1990, s. 81.
- Petr Pavliňák a kol., Signatury českých a slovenských umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 1995, s. 133.
- Ex libris, Enciclopédia bio-bibliográfica da arte do ex libris contemporâneo, editorial Franciscana Braga codex, Portugalsko, 1999, s. 65–74.
- Marcela Macharáčková, Cesty brněnských výtvarných umělců k modernímu výrazu, 55. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1999, s. 69–74.
- Slavomil Vencl, České exlibris, SČUG Hollar, Nadace Hollar, Památník národního písemnictví v Praze,
- Kabinet exlibris v Chrudimi, 2000, s. 26, 28, 90.
- Ludvík Kundera, Jan Rajlich st., Hana Šráčková, Almanach Q /7/, Sdružení Q Brno, 2000, s. 34, 63.
- Slovník českých a slovenských umělců, X. Nov–Pat, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 2002, s. 140, 141.
- Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Dodatky, Academia, 2006, s. 559.
- Jan Langhamer, Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha, 2008, s. 80
- M. N., Člověk, město a příroda, Rovnost, 1983.
- Milada Nováková, Alena Konečná, Jana Vránová, 60. let Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně, Bulletin MG v Brně 36, Moravská galerie v Brně, 1984.
- Grafika v textu, Universitas 87, č. 6, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno, 1987, s. 1, 19, 32, 36, 46, 65, 110, 120.
- Pavel Novák, Návrat k přírodě, Znojemsko, 21. 6. 1989.
- Jana Pavlíčková, Vzácné jubileum, Brněnský Večerník, 1991, s. 3.
- Výroční zpráva 1990–1996, Střední škola uměleckých řemesel v Brně, 1996.
- AMA, Antonín Odehnal vystavuje v Adamově, Týden, 28. 5. 2003.
- Antonín Odehnal vystavuje v Adamově, MF Dnes, 27. 5. 2003.
- Jiří Soukup, Sport lze oslavit také uměním, Hradecké noviny, 25. 5. 2005, s. 10.
- Otevřené moře ex libris, umělec (13): Antonín Odehnal, The Nippon Ex libris Association 136, The Nippon Ex libris Association, Tokio, Japonsko, 2006, s. 6, 7.

Antonín Odehnal

zdroj: http://hollar.cz
 

Antonín Odehnal

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), trvalý pobyt, tvůrčí činnost, v l. 1963-1996 pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy (Školy uměleckých řemesel)
1963 - 1996   Střední škola umělecko-průmyslová (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město), figurální kreslení, 1886-1996 vedl oddělení užité grafiky

Antonín Odehnal

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966   1. Międzynarodowe Biennale Grafiki Krakow, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1983/04/12 - 1983/05/15   Antonín Odehnal: Grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1992/12/02 - 1993/01/03   Antonín Odehnal, Galerie Hollar, Praha
1996/10/29 - 1996/11/24   Antonín Odehnal: Měnínská brána, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
1997/09/12   Antonín Odehnal: Grafika, Zámek Slavkov, Slavkov u Brna (Vyškov)
2005/09/20 - 2005/10/30   Antonín Odehnal: Známková tvorba a grafika, Poštovní muzeum, Praha
2010/05/06 - 2010/06/10   Antonín Odehnal: Grafika, Galerie Hády, Brno (Brno-město)
2011/06/01 - 2011/06/26   Antonín Odehnal: Zápas černé a bílé, Galerie Hollar, Praha
2011/10/09 - 2011/10/18   Antonín Odehnal: Grafika, Společenské centrum MKS, Adamov (Horka)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/06   Výstava školních prací, Akademie výtvarných umění, Praha
1959/12/31 - 1960/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1960/12 - 1961/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961/03/18 - 1961/04/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/06/03 - 1961/07/02   Výstava moravských grafiků, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1962/11/11 - 1963/01/01   Členská výstava SČSVU 1962 Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1964/05/07 - 1964/05/31   Moravská grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1964/11   Grafika współczesna, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1965/11/28 - 1966/01/06   Členská výstava oblastní pobočky SČSVU v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/12/17 - 1968/01/28   Brněnský salón, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/10/10 - 1968/10/30   Šestá výstava moravské grafiky 1968, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1969/11/23 - 1970/01/04   Členská výstava SČVU (malba, grafika, plastika), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1977/09/04 - 1977/10/02   Grafické práce z let studií (ze sbírky školních prací AVU), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1979/12 - 1980/01   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Mánes, Praha
1980/04/03 - 1980/05/11   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje - výstava k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1983   Ze současné brněnské grafiky, Československé kulturní středisko, Varšava (Warszawa)
1983/10 - 1983/12   Umění Moravy - I (1978-1983), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1983/11/22 - 1984/01/08   Moravská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/04/09 - 1985/05/12   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje: Výstava ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/01/13 - 1986/02/14   Exlibris brněnských výtvarníků, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1986/05   Jihomoravští výtvarní umělci 65. výročí KSČ, Janáčkovo divadlo, Brno (Brno-město)
1987/10/20 - 1987/11/15   Osobnosti brněnské grafiky 20. stol. ze sbírek Muzea města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/05/24 - 1989/08/20   Moravská grafika 1989, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1990/11/13 - 1991/01/01   SČUG Hollar po 20 letech přerušené činnosti, Galerie Václava Špály, Praha
1991/11/27 - 1992/01/05   Grafika členů SČUG Hollar, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1992/05/14 - 1992/06/21   Grafika členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/07/01 - 1992/08/02   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava k 75. výročí založení, Mánes, Praha
1992/09/17 - 1992/10/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (k 75. výročí založení), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/10 - 1993/11   Exposition de l´Association de la gravure tcheque Hollar, _, _
1994/07/14 - 1994/09/25   A kortárs cseh grafika, Zirci galéria, Zirc
1995/04/06 - 1995/05/21   Česká grafika, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1996/01/11 - 1996/02/04   Jubilanti 1996, Galerie Hollar, Praha
1996/08/29 - 1996/09/30   8. trienále českého ex libris Chrudim, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
1996/10/09 - 1996/11/10   Komorní grafika, Galerie Hollar, Praha
1997/10/09 - 1997/11/08   Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení, Staroměstská radnice, Praha
1998/02/11 - 1998/10/31   Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha
1998/04/16 - 1998/05/27   Nebe, peklo, ráj, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1998/06/24 - 1998/07/19   Krajina a prostor, Galerie Hollar, Praha
1999/10/09 - 1999/11/14   IX. trienále ex libris Chrudim 1996–1999, Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
2000/11/08 - 2000/12/03   6. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2001/01/17 - 2001/02/04   Jubilanti Hollaru 2001, Galerie Hollar, Praha
2001/02/07 - 2001/03/04   Exlibris, Galerie Hollar, Praha
2001/07/02 - 2001/09/05   II. Moravský salón grafiky 2001, Duha, kulturní klub U hradeb, Prostějov (Prostějov)
2001/10/31 - 2001/12/17   7. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2002/10/25 - 2002/11/29   Galantní a erotická tvorba v exlibris a malé grafice, III. trienále Havířov 2002, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
2003/04/02 - 2003/04/27   Ejhle figura, Galerie Hollar, Praha
2003/10/29 - 2003/11/23   9. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2003/11/11 - 2003/12   Hollar: Současná česká grafika, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
2003/11/12 - 2003/12/03   Sdružení Q, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2003/11/12 - 2003/12/03   Sdružení Q, Galerie Kabinet, Brno (Brno-město)
2003/11/19 - 2003/12/14   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Karolinum, Praha
2004/04/29 - 2004/06/13   Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/09/29 - 2004/10/24   Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Galerie Hollar, Praha
2004/10/27 - 2004/11/28   10. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2005/02/24 - 2005/03/27   Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Kulturní středisko Svět, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2005/10/15 - 2005/11/13   XI. Trienále ex libris Chrudim: Přehlídka českého ex libris Chrudim 2003–2005, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2005/10/19 - 2005/11/20   11. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2005/11/23 - 2005/12/23   Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Galerie Hollar, Praha
2006/01/04 - 2006/01/29   Jubilanti Hollaru 2006, Galerie Hollar, Praha
2006/04/06 - 2006/05/07   Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2006/09/09 - 2006/10/05   Q pro Týn: Sdružení Q poprvé v Povltaví, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2007/09/25 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha
2008/10/11 - 2008/11/09   12. trienále českého ex libris Chrudim 2006–2008, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2010/11/17 - 2010/12/23   XVI. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2011/01/05 - 2011/02/06   Jubilanti Hollaru 2011, Galerie Hollar, Praha
2011/07/19 - 2011/08/07   Sdružení Q: Pocta Ludvíku Kunderovi, Galerie Orlovna, Kroměříž (Kroměříž)
2011/10/08 - 2011/11/13   XIII. Trienále ex libris: Přehlídka českého ex libris Chrudim 2009–2011, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2011/10/08 - 2011/11/13   XIII. Trienále ex libris: Přehlídka českého ex libris Chrudim 2009–2011, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
2012/11/14 - 2012/12/22   XVIII. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2014/10/03 - 2014/11/02   XIV. Trienále českého ex libris Chrudim 2014, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2014/11/12 - 2014/12/23   XX. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2016/01/06 - 2016/01/31   Jubilanti Hollaru 2016, Galerie Hollar, Praha
2017/10/13 - 2018/01/20   Hollar dnes, Obecní dům, Praha
2018/06/01 - 2018/09/02   100 + 1 Hollar, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2019/06/05 - 2019/06/30   Černobílé linie – objem a světlo, Galerie Hollar, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/11/03   Aukce umělecké grafiky z darů SČUG Hollar, Kino Perštýn, Praha
2002/11/23   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar, Kino Perštýn, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha

Antonín Odehnal

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Antonín Odehnal: Grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Antonín Odehnal
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
  1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1964   Grafika współczesna, Biuro Wystaw Artystycznych, Krakov (Kraków)
  1964   Moravská grafika
  1965   Členská výstava oblastní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1967   Brněnský salón
  1968   Šestá výstava moravské grafiky 68
  1969   SČVU / Členská výstava (Malba, grafika, plastika), Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1983   Moravská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Umění Moravy - I (1978-1983)
  1983   Ze současné brněnské grafiky
  1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Jihomoravští výtvarní umělci 65. výročí KSČ, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1987   Osobnosti brněnské grafiky 20. století ze sbírek Muzea města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Moravská grafika 1989, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Současná česká grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   Grafika členů SČUG Hollar
  1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
  1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
  1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
  1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
  1994   A kortárs cseh grafika
  1995   Česká grafika (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   Osmé trienále ex libris Chrudim 1992–1995, T.T.V., spol. s r.o., Praha
  1996   SČUG Hollar: Jubilanti 1996, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení), Nakladatelství Karolinum, Praha
  1998   Nebe, peklo, ráj (Sdružení Q)
  1999   IX. trienále ex libris Chrudim, Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Praze (Galerie ex libris), Chrudim (Chrudim)
  2001   II. Moravský salón grafiky 2001
  2002   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar ve prospěch zdravotně postižených povodněmi
  2002   Galantní a erotická tvorba v exlibris a malé grafice / Gallant and erotic creation in the exlibris and small-sized graphic (III. trienále / III. triennial, Havířov 2002), Městské kulturní středisko, Havířov (Karviná)
  2003   9. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Sdružení Q
  2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
  2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
  2004   X. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   XI. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   XI. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby českého ex libris 2003–2005), Památník národního písemnictví, Praha
  2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2008   XII. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby českého ex libris 2006–2008), Památník národního písemnictví, Praha
  2010   XVI. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   Jubilanti Hollaru 2011, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   XIII. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby českého ex libris 2009–2011), Památník národního písemnictví, Praha
  2014   XIV. Trienále českého ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby ex libris 2012–2014), Památník národního písemnictví, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Výtvarní umělci v okrese Blansko, Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Výstava školních prací AVU, Výtvarná práce, 8-9
  1966   Setkání s krakovským bienále grafiky, Výtvarná práce, 8-9
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2011   Zápas černé a bílé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 13.číslo, 3
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Antonín Odehnal: Měnínská brána (grafika), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   Antonín Odehnal: Známková tvorba a grafika, Poštovní muzeum, Praha
  2010   Antonín Odehnal: Grafika, Galerie Hády, Brno (Brno-město)
  2011   Antonín Odehnal: Grafika, Společenské centrum MKS, Adamov (Horka)
  nedatováno   Antonín Odehnal: Grafika, Skupina československých umělců grafiků Hollar, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Antonín Odehnal: Grafika; Karl Heinz Mai, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2018   100 + 1 Hollar (Výstava ke 101. výročí založení Sdružení českých umělců a grafiků), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2019   Černobílé linie – objem a světlo (v dřevořezu, dřevorytu a linorytu), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Almanach Q (7), Sdružení Q, Brno (Brno-město)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
e-mail
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Antonín Odehnal: Zápas černé a bílé, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Krajina a prostor, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   6. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2001   7. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2001   Exlibris
  2001   Jubilanti Hollaru 2001 (20 x jůůůů 2001)
  2003   Ejhle figura (Kresby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   Jubilanti Hollaru 2006
  2012   XVIII. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2014   XX. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2016   Jubilanti Hollaru 2016, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogový list kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Exlibris brněnských výtvarníků, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Go! Galerie Orlovna (Ročenka 2011), Galerie Orlovna, Kroměříž (Kroměříž)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Výstava Moravské grafiky
  1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Hollar dnes, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha

Antonín Odehnal

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Grafické techniky (Praktický průvodce), Vydavatelství ERA (Era21), Brno (Brno-město)

Antonín Odehnal

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Letos jubilujícím členům,, Bulletin Klubu přátel Hollaru, 17-17
  2016   Naši jubilanti v roce 2016, Bulletin Klubu přátel Hollaru, 11