Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman

type of document: katalog kolektivní
imprint date: 1964
number of page: 12, obálka
the number of reproductions: 14 čb
dimensions [mm]: 143 x 208
language: český

Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman

 

Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman

person   born
Rajlich Jan   10. 4. 1920

Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman

person   born
Bologna Carlotta   17. 1. 1909
Rzepiński Czeslaw   8. 2. 1905
Wejman (Wejmann) Mieczysław   1912

Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1964/10/18 - 1964/11/15   Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)

Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman

person   born
Kačer Jaroslav   20. 4. 1931

Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman

institution, city
Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman

institution, city
Grafia, n.p., Gottwaldov (Zlín)

Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman

  institution, city, signature, notes  
  K 182822