630 cm2 Mail-art Ostrava 1997

date of exhibition: 1997/10/07 - 1997/11/16
institution: Nová síň (Nová výstavní síň)
type of exhibition: kolektivní