Jiří Kornatovský: Monumentální kresby

date of exhibition: 2002/09/03 - 2002/10/12
institution: Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar)
type of exhibition: autorská