Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and memory

date of exhibition: 2003/05/01 - 2003/06/22
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská