Miloslav Čelakovský

* 16. 4. 1937, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jo20010086919
VIAF: 80577182

Miloslav Čelakovský

Jeho otec Josef pocházel ze stejného rodu jako František Ladislav Čelakovský, maminka Miloslava byla dcerou Františka Müllera, předválečného senátora, který byl jako politický vězeň šest let v Buchenwaldu. Miloslav Čelakovský navštěvoval základní devítiletou školu v Plzni, jedenáctiletou střední školu a gymnázium. Už jako školák začal malovat. Z politických důvodů mu nebylo povoleno studium na vysoké škole, a tak pracoval v cihelně a fáral v Dole Krimich v Tlučné u Plzně. To mu vylepšilo kádrový profil, a proto získal místo neaprobovaného učitele v Nýřanech. Od roku 1961 učil na ZDŠ v Horažďovicích. V roce 1963 se oženil a o rok později se mu narodila dcera Magda. Od roku 1971 učil výtvarnou výchovu na gymnáziu v Sušici. V roce 1989 spolu s manželkou Jaroslavou patřil k zakládajícím členům Občanského fóra v Sušici, na jehož činnosti se velmi aktivně podílel až do roku 1991. V roce 1997 odešel do důchodu. Od té doby denně maluje.
pametnaroda.cz, 13.5.2017
-
Miloslav Čelakovský získal výtvarné vzdělání nejprve soukromým studiem u Vladimíra V. Modrého, později na FFUK v Praze u Cyrila Boudy a Jiřího Patery (viz zde) v oboru výtvarné výchovy. Od počátku 60. let žije a pracuje na Klatovsku, zejm. v Sušici, kde působil jako výtvarný pedagog. Je členem UVU plzeňského kraje a plzeňské výtvarné skupiny P 89 (viz zde, K. Frauknecht). Pošumavská krajina Sušicka a Plánicka se malíři stala od 70. let silným inspiračním zdrojem. V tvorbě motivicky dominují pro autorovu senzibilitu příznačné motivy obnažené zemské matérie, kamenů a lomů, které pronikly i do zemité, strukturně chápané faktury malířského přednesu a kompoziční skladebnosti. Miloslav Čelakovský si postupně vytvořil charakteristický obrazový typ: plochu ovládá často centrálně komponovaný osamocený přírodní motiv, který je vytržen ze souvislosti přírodního celku a pojednán ve smyslu zobecňující, monumentalizované a lyricky nasycené znakové formy. Tento dominantní motiv je tvarově abstrahován, ponechává si však takřka naturalistickou fakturu. Dochází tak k určitému prostupování přírodního a symbolického jazyka, k výrazové spiritualizaci fyzického prvku a zemité materializaci duchovní výpovědi. Krajina a země získávají metaforický a spirituální rozměr, pečeť lidského vědomí, jež jí vtišťuje lyrickou hodnotu. Dílo z Artotéky města Plzně je charakteristickou ukázkou této polohy autorovy tvorby.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

Miloslav Čelakovský

 

Miloslav Čelakovský

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova, Bouda Cyril, *1901
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova, Patera Jiří, *1924

Miloslav Čelakovský

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Plzeňsko
???? - ????   Sušice (Klatovy), Sušice (Klatovy), pedagog, bydliště - Sirkařská 974
1961 - ????   Klatovsko

Miloslav Čelakovský

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   P89, *
???? - ????   Tvůrčí skupina P'89, *1990
???? - ????   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, *1990

Miloslav Čelakovský

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1985/08/29 - 1985/09/14   Miloslav Čelakovský: Obrazy, kresby, Galerie Díla - ČFVU, Plzeň (Plzeň-město)
1992/05/11 - 1992/06/15   Miloslav Čelakovský: Obrazy, kresby, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
1993/01/17 - 1993/03/14   Miloslav Čelakovský: Křížová cesta, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1999/06/02 -   Miloslav Čelakovský: Obrazy a kresby, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2001/05/26 - 2001/06/17   Miloslav Čelakovský: Obrazy, Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)
2005/09/08 - 2005/10/09   Obrazy a kresby Miloslava Čelakovského, Městská galerie, Tachov (Tachov)
2007/03/27 - 2007/05/06   Miloslav Čelakovský: Cesty... (Obrazy, kresby), Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2007/12/10 - 2007/12/21   Miloslav Čelakovský: Obrazy a kresby, Galerie Karoline, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/08/30 - 1981/09/14   Miloslav Čelakovský, Jindřich Krátký, Galerie Dílo ČFVU Červené srdce, Plzeň (Plzeň-město)
1988/06/28 - 1988/08/21   Západočeští výtvarní umělci - obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví, Mánes, Praha
1990/07/29 - 1990/09/14   Pocta Vincentovi. Výtvarníci Vincentu van Goghovi, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1995/01/19 - 1995/02/26   Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti k 700. výročí založení města Plzně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2003/07 - 2003/09   Bilance 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2003/4 - 2003/5   Kámen a hlína: Milan Hůrka: Reliéfy a nádobí, Miloslav Čelakovský: Obrazy, Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
2006/11/16 - 2007/01/07   Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/01/14 - 2010/03/07   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/06/23 - 2017/07/16   Společné cesty 5, Kostel sv. Vavřince, Klatovy (Klatovy)
2018/06/21 - 2018/07/15   Společné cesty 6, Kostel sv. Vavřince, Klatovy (Klatovy)
2020/06/25 - 2020/07/26   Společné cesty 8, Kostel sv. Vavřince, Klatovy (Klatovy)
2021/05/14 - 2021/07/18   Společné cesty 9, Kostel sv. Vavřince, Klatovy (Klatovy)
2022/06/24 - 2022/07/24   Společné cesty 10, Kostel sv. Vavřince, Klatovy (Klatovy)
2023/06/23 - 2023/07/23   Společné cesty 11, Kostel sv. Vavřince, Klatovy (Klatovy)

Miloslav Čelakovský

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   M. Čelakovský: Obrazy, kresby, Radovan Rebstöck, Sušice (Klatovy)
  nedatováno   Miloslav Čelakovský
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Miloslav Čelakovský, Jindřich Krátký: Obrazy, kresby, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Plzeň (Plzeň-město)
  1988   Západočeští výtvarní umělci (Obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví), Svaz českých umělců v Praze, Praha
  1990   Pocta Vincentovi (Výtvarníci Vincent van Goghovi 1853 - 1890...1990), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1995   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Bilance 2003 (Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Kámen a hlína (Milan Hůrka; Reliéfy a nádobí, Miloslav Čelakovský; Obrazy)
  2004   Jiřímu Paterovi k poctě..., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2006   Zření (Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006), Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Normalizační galerie (Akvizice 1970-1989), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Západočeský kraj - Plzeň (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 11-12
  2007   Předávané prozření, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Miloslav Čelakovský: Obrazy, kresby, Galerie Díla - ČFVU, Plzeň (Plzeň-město)
  1992   Miloslav Čelakovský: Obrazy, kresby, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1999   Miloslav Čelakovský: Obrazy a kresby (věnováno památce básníka Zdeňka Barborky), Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   Miloslav Čelakovský: Obrazy, Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)
  2005   Obrazy a kresby Miloslava Čelakovského (Bretaň, kameny, křoví), Městská galerie, Tachov (Tachov)
  2007   Miloslav Čelakovský: Cesty... (Obrazy, kresby), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Společné cesty 5, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2018   Společné cesty 6 (Gemeinsame wege), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2021   Společné cesty 9, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   Společné cesty 10 / Shared Journeys 10, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2023   Společné cesty XI. / Shared Journeys XI., Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
kalendárium
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2007 (Textová část), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Pozvánka na koktejl výstavy Miloslava Čelakovského: Obrazy a kresby, Galerie Karoline, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Miloslav Čelakovský

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Tváře noci, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Miloslav Čelakovský

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   V. V. Modrý, Jiří Modrý, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Jiří Patera 1924 - 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Miloslav Čelakovský

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Tváře noci, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Miloslav Čelakovský

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/09/13 - 1988/10/02   Václav Fiala: Indie - kresby, Okresní muzeum a galerie, Klatovy (Klatovy)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/10/02 - 2010/10/31   V.V.Modrý, Jiří Modrý, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)

Miloslav Čelakovský

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Předávané prozření, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6

Miloslav Čelakovský

institution, city  
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
Městské muzeum, Blatná
Muzeum Šumavy, Sušice (Klatovy)
Okresní muzeum a galerie, Klatovy (Klatovy)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)