Jiří Patera

* 11. 12. 1924, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 24. 2. 2003, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn20000401938
VIAF: 84015301

Jiří Patera

Narodil se v Praze v intelektuálně a eticky kultivovaném prostředí rodiny klasického filologa Vávlava Patery. Výtvarně se (spolu s M. Tázlerem, viz zde) vzdělával za války v kurzech V.V. Modrého. Po r. 1945 studoval FF UK v Praze, odtud přešel na PF téže univerzity (obor dějepis – výtvarná výchova), kde studoval u prof. M. Salcmana a C. Boudy. Zvláště prvý z nich měl na Pateru zásadní vliv kultivovaným, koloristickým názorem s relevantní úlohou barevné skladby pro stavebnost výtvarného díla. Paterovo intelektuální založení rozvíjeli historikové umění F. Kovárna a M. Míčko. Po ukončení studií působil Jiří Patera na PF UK jako Salcmanův asistent. V 70. a 80. letech vedl v Plzni proslulé výtvarné kurzy, z nichž vzešla celá koloristická škola (zde viz Havlíček, Losenický, Malina, Maur). Působil ve skupině Kontakt (1962 – 68), v r. 1989 spoluzakládal plzeňskou tvůrčí skupinu P 89. Tvorbu Jiřího Patery charakterizuje od počátku 50. let vytříbený cit pro barvu a kultivovaný malířský přednes. Koloristická konstrukce obrazu obsahuje fauvistický odkaz, jehož senzualistickou povahu transformoval Paterův introvertní intelektualismus do filosoficky podložené obrazové výpovědi vyjádřené introvertním, obsažným jazykem barevných ploch v pojetí do jisté míry blízkém práci Serge Poliakoffa či (tam, kde se dostává k výrazněji meditativnímu pojetí), Marka Rothka. Paterovy malby harmonicky vyvažují zobrazující a abstrahující funkci obrazu. Barevná skladba a autonomní kompoziční osnova definují specifickou inteligibilní sféru de facto malířských abstrakt, jež obvykle odkazují k jevovému světu. Prostřednictvím uvážlivě komponovaných koloristických kompozic a symbolicky nosných znaků odkrýval a identifikoval v konkrétním vněmovém světě jeho autonomní univerzální význam i ryze lidskou sféru kulturní hodnoty (v tomto smyslu jej ovlivnil např. přímý kontakt s antickými památkami během pobytu v Řecku). Do této kapitoly Paterovy tvorby náleží i práce z Artotéky města Plzně. V devadesátých letech překročil v řadě prací hranice tradičně vymezené malby užíváním kolážovaných či asamblovaných elementů, které začaly tvořit jádro celé výtvarné stavby obrazu. Senzuální malířství ustupuje krajně očištěné výtvarné mluvě, založené na uvážených vztazích elementárních vizuálních prvků. Samostatně vystavoval od konce 50. let v Plzni, současně se zúčastňoval členských výstav SČVU (později UVU plzeňské oblasti) a tvůrčích skupin (Kontakt). Od konce šedesátých let vystavoval opakovaně v zahraničí, zejm. v zemí někdejšího socialistického bloku, ale rovněž v tehdejší NSR (1969). V r. 1988 vystavoval spolu s B. Losenickým (viz zde) v Karlových Varech, významná byla samostatná výstava v Galerii Klatovy / Klenová v r. 1994. Stal se klíčovou osobností výstavního projektu Kolorismus – Jiří Patera a jeho škola v Plzni (GmP, 2003, katalog).
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

Jiří Patera

 

Jiří Patera

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1945 - 1947   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, filozofie a teorie výtvarných umění, Mukařovský Jan, *1891
1947 - 1951   Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova a dějepis, Salcman Martin, *1896
1947 - 1951   Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova a dějepis, Lidický Karel, *1900
1947 - 1951   Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova a dějepis, Bouda Cyril, *1901

Jiří Patera

from - to   institution, city, notes
???? - 2003   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město), pobyt, tvůrčí činnost, činný jako pedagog
???? - ????   Praha, Praha, pobyt, činný jako pedagog výtvarné výchovy v l. 1951-1979 na pedagogické fakultě Karlovy univerzity

Jiří Patera

from - to   student, school, city
???? - ????   Tázler Miroslav, *1962
???? - ????   Vrtělová Jana, *1953, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Bavor Josef, *1944, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova
???? - ????   Čelakovský Miloslav, *1937, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - ????   Losenický Bronislav, *1933, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1977 - 1983   Janouškovec Pavel, *1961, soukromá studia, Plzeň (Plzeň-město)
1978 - 1984   Benedikt Václav, *1952, soukromé studium

Jiří Patera

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   MS 58, *1958
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   P89, *
???? - ????   Skupina mladých, *1960
???? - 2003   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, *1990
1959 - ????   Skupina mladých, *1960
1961 - ????   Skupina MS, *1958

Jiří Patera

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/07/19 - 1990/11   Jiří Patera: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/09/15 - 1990/12/21   Jiří Patera, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/01/12 - 1994/01/31   Jiří Patera: Výběr z díla, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
1994/03/23 - 1994/05/29   Jiří Patera: Obrazy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1994/05/31 - 1994/06/19   Jiří Patera: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1999   Jiří Patera: Návraty 1979-99, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2004/11/23 - 2005/01/16   Jiří Patera: 1924 - 2003, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2014/11/20 - 2014/12/30   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2015/02/05 - 2015/04/05   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956   Výstava mladých výtvarníků, Krajská galerie, Plzeň (Plzeň-město)
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/04   Členská výstava klubu, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1960   Výstava plzeňských výtvarníků, Krajská galerie, Plzeň (Plzeň-město)
1961/02   Skupina MS 61, Galerie Nová síň, Praha
1961/05/28 - 1961/06/18   Realizace, Galerie Václava Špály, Praha
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962/06/24 - 1962/08/19   Zo súčasného českého maliarstva, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1962/12   Výstava příslušníků západočeské krajské organizace SČVU, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1963/02 - 1963/03   Skupina MS 63, Galerie Nová síň, Praha
1966/08 - 1966/09   Skupina MS 66, Galerie Nová síň, Praha
1968/10/28 - 1969/01   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976   Karel Frauknecht, Jiří Patera, Miroslav Tázler: Obrazy, Galerie Díla - ČFVU, Plzeň (Plzeň-město)
1977/03 - 1977/04   Výtvarní umělci Západočeského kraje, Mánes, Praha
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Praha, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1982   Frauknecht, Losenický, Novák, Patera, Štěpánek, Tázler, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1982/05/13 -   Frauknecht, Patera, Tázler: Obrazy, Fládr: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/08/10 - 1982/08/22   Frauknecht, Patera, Tázler, Losenický, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, České Budějovice (České Budějovice)
1984/10/04 - 1984/11/25   Výtvarné umění a hudba, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1986/04 - 1986/12   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/10/29 - 1986/11/30   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1988/03/24 - 1988/04/24   Bronislav Losenický: Obrazy, Jiří Patera: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/06/28 - 1988/08/21   Západočeští výtvarní umělci - obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví, Mánes, Praha
1990/07/29 - 1990/09/14   Pocta Vincentovi. Výtvarníci Vincentu van Goghovi, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/09/06 - 1991/09/29   14 Westböhmischen Künstler, Städtische Galerie Schwarzes Kloster, Freiburg im Breisgau
1992/09/18 - 1992/10/31   Kontakte / Kontakty ´92, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1995/01/19 - 1995/02/26   Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti k 700. výročí založení města Plzně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1995/05 - 1995/06   Patera, Tázler, Frauknecht: Obrazy, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1997/08/08 - 1997/08/30   Malíři doby Polanovy, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
1998/05/05 - 1998/06/21   Patera, Frauknecht, Tázler, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2001/09/06 - 2001/10/21   Procházka po krajině. Krajina a příroda v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/11/20 - 2002/01/10   Tendence 60. let IV. Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2003/07 - 2003/09   Bilance 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2003/09/04 - 2003/10/12   Kolorismus: Jiří Patera a jeho škola v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/11/16 - 2007/01/07   Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/07/10 - 2008/09/07   Šumavské proměny. Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/09/04 - 2008/11/02   Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2010/01/14 - 2010/03/07   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2014/01/16 - 2014/03/30   Osobní výběr III: Václav Malina, malíř, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/06/08 - 2014/08/31   50, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/01/12 - 2017/04/23   Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza. Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/06/18 - 2017/08/06   Dva břehy řeky Léthé: Charonovo poselství / The Two Banks of the River Léthé: The Message of Charon, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2022/06/22 - 2022/09/28   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
nekonala se   Frauknecht, Patera, Tázler, Fládr: Obrazy, sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/12/08   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2015/10/04   Moderní a současné umění: Aukce, Obecní dům, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/12/02 - 2013/12/08   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Moderní a současné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1

Jiří Patera

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Jiří Patera, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1994   Jiří Patera: Výběr z díla, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1999   Jiří Patera: Návraty 1979-99
  2014   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Realizace, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Skupina MS 61, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Skupina MS 63, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Skupina MS 66, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců
  1976   Karel Frauknecht, Jiří Patera, Miroslav Tázler: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Plzeň (Plzeň-město)
  1977   Výtvarní umělci Západočeského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   Frauknecht, Losenický, Novák, Patera, Štěpánek, Tázler
  1983   Frauknecht, Patera, Tázler, Fládr: Obrazy, sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Výtvarné umění a hudba (výstava k Roku české hudby), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Západočeští výtvarní umělci (Obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví), Svaz českých umělců v Praze, Praha
  1990   Pocta Vincentovi (Výtvarníci Vincent van Goghovi 1853 - 1890...1990), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1991   14 Westböhmischen Künstler
  1992   Kontakte / Kontakty ´92 (Ausstellung Deutscher Tschechischer und Slowakischer Künstler / Výstava německých českých a slovenských umělců), Adalbert Stifter Verein (Spolek Adalberta Stiftera), Mnichov (München)
  1995   Patera, Tázler, Frauknecht: Obrazy, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1995   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Patera, Frauknecht, Tázler, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Bilance 2003 (Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Kolorismus (Jiří Patera a jeho škola v Plzni)
  2004   Jiřímu Paterovi k poctě..., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Zření (Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006), Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2014   Osobní výběr III: Václav Malina, malíř, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Možnosti malby: Frauknecht - Kotyza - Patera - Tázler (Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Jiří Patera 1924 - 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Mladí plzeňští umělci, Výtvarná práce, 8
  1959   Členové a kandidáti SČSVU nově jmenovaní..., Výtvarná práce
  1959   Členská výstava klubu v Plzni, Výtvarná práce, 10
  1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 2
  1960   Výstava plzeňských výtvarníků, Výtvarná práce, 10
  2007   Předávané prozření, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2007   Z okruhu Paterovy školy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2008   Umění šedesátých let je počin (Kultura & názory), Plzeňský deník, 17.ročník, 244.číslo, 28
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Jiří Patera: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1994   Jiří Patera: Obrazy, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Jiří Patera: Obrazy (u příležitosti životního jubilea), Galerie bratří Čapků, Praha
  1994   Jiří Patera: Výběr z díla, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Jiří Patera: 1924 - 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Frauknecht, Patera, Tázler: Obrazy, Fládr: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1988   Bronislav Losenický: Obrazy, Jiří Patera: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1997   Malíři doby Polanovy, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Dva břehy řeky Léthé: Charonovo poselství, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění, European Arts Investments, Praha 1
kalendárium
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Jiří Patera (člen Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
reprodukce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Jiří Patera: Křižovatka 1993, Galerie bratří Čapků, Praha
seznam úmrtí
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Seznam úmrtí
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jiří Patera

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Jiří Patera 1924 - 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Jiří Patera

institution, city  
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie I. Beškova, Pleven
Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Ministerstvo kultury České republiky, Praha
Národní galerie v Praze, Praha
Okresní muzeum a galerie, Klatovy (Klatovy)
Ústřední rada odborů, _
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)