Katalog výstavy Sdružení umělců grafiků Hollar v Praze, Státní odborné školy pro průmysl sklářský v Železném Brodě, Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze, Zemské gobelinové školy ve Valašském Meziříčí, Veřejné školy uměleckých řemesel …

subtitle: … obch. a živnost. komory v Brně, prázdninové péče
author of the text: Karl E. Ort, Stanislav Sochor, Arthur Novák
page: 0-0
imprint date: 1931
publisher: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 35, (1), obálka
language: czech
dimensions: 175 x 128