Výtvarná práce

subtitle: 8
imprint date: 1954/04/23
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 2
number: 8
number of pages: 8
language: czech
dimensions: 477 x 320