August Sedláček

* 28. 8. 1843, Mladá Vožice (Tábor), Česká republika (Czech Republic)
15. 1. 1926, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, genealogist, historian, heraldist, archivist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
V Písku studoval gymnázium a později se stal středoškolským profesorem. Působil na různých místech a na penzi v roce 1899 se odstěhoval do Písku, kde si zakoupil v Žižkově ulici domek. Jako činorodý důchodce se stal ředitelem zdejšího městského muzea a postaral se o přestěhování sbírek do prostor bývalého královského hradu. Především se však ujal úkolu uspořádat zdejší archiv. Z této práce vytěžil poznatky pro své Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou, které vyšly postupně ve třech dílech v letech 1911 - 13. Zásadní, celoživotní Sedláčkovou prací jsou ovšem patnáctisvazkové Hrady, zámky a tvrze království Českého. Obsáhlý je i Místopisný slovník historický království českého. Na dvě stovky prací vyšlých z pera tohoto velikána našeho dějepisectví s přihlédnutím k jeho dalším činnostem, opravňuje nazvat prof. PhDr. h.c. Augusta Sedláčka "nejpilnějším českým člověkem". Zemřel v Písku 15. ledna 1926 a spolu se svou o čtyřicet let mladší manželkou Terezou je pochován na zdejším svatotrojickém hřbitově.
zdroj - www.mesto-pisek.cz

notes:
Odkaz. forma
Sedláček-Vožický, August, 1843-1926
PhDr.h.c.; zaměřený na historickou topografii a kastelologii
Středoškolský profesor a městský archivář. Dílo - patnáctisvazkové Hrady, zámky a tvrze království Českého, také pomůcky po hist. topografii, genealogii, heraldiku, sfragistiku.