Písek (Písek)

city: Písek (Písek)
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

Písek (Písek)

Bezprostředním předchůdcem města byla ves s kostelem sv. Václava v místech dnešního Václavského předměstí na levém břehu řeky, pocházející snad již z 12. stol., v r. 1308 výslovně uváděná jako Starý Písek.
Vlastní středověké město bylo založeno na sklonku vlády Václava I. kolem poloviny 13. stol. První doklad o městě je v listině zmiňovaného krále z roku 1243. Jeho syn, král Přemysl Otakar II., věnoval výstavbě Písku zvláštní pozornost v zájmu upevnění moci rodu Přemyslovců na jihu Čech a často zde pobýval. V krátké době byl zde postaven hrad, město s farním kostelem a dominikánským klášterem a přechod přes řeku umožnil kamenný most. Všechny tyto stavby včetně královského hradu byly dílem dvorské huti.
Bezprostředním důvodem k založení Písku bylo zřejmě zlato, získávané rýžováním z písečných náplavů Otavy (odtud jméno), později hlubinnou těžbou v Píseckých horách. Město střežilo i provoz na Zlaté stezce a bylo rovněž významnou oporou královské moci v jižních Čechách. Od českých panovníků získalo řadu privilegií, které se staly základem jeho značného bohatství.
Již v r. 1419 se Písek přidal na stranu husitů, byl volným členem husitského Táborského svazu a i později, až do r. 1452, si udržel pozici svobodné městské republiky. Stal se postupně jedním z nejbohatších českých měst, v r. 1509 si dokonce koupil královský hrad i rozsáhlé lesy na území Píseckých hor. Období prosperity trvalo do 30. let 16. stol. V r. 1532 však zhoubný požár zničil většinu budov, v r. 1547 potrestal král Ferdinand I. Písecké za účast v nezdařeném protihabsburském odboji odebráním veškerého majetku i práv. I když většinu zabavených statků získalo město zase zpět, blížila se neodvratně vážná krize - Písek se zadlužil, r. 1611 byl za vpádu Pasovských vypleněn a doslovnou tragédií přineslo období českého stavovského povstání.
V těžkých bojích v letech 1619-20 utrpělo město těžké ztráty od obou válčících stran, tu nejhorší však 30. září 1620 při plenění, pálení a vraždění císařské armády hraběte Buquoye. Podle tradice přežilo kromě žen a dětí jen 13 mužů, kteří se ukryli v řece pod jezem. Za nového majitele, neblaze proslulého dobrodruha Martina de Hoeff Huerty, přišel Písek o veškeré jmění a příjmy. Zubožené a zchátralé město v letech 1627, 1646 a 1651 navíc postižené dalšími požáry, se ze svých ran vzpamatovávalo dlouhá desetiletí.
V r. 1744 sem byla umístěna vojenská posádka, v r. 1850 se Písek stal sídlem krajského úřadu. Od poloviny 19. stol. tu významně sílilo české vlastenecké hnutí, rozvíjel se průmysl, v r. 1888 zahájila provoz městská elektrárna. V 1. pol. 20. stol. se Písek stal významným centrem kulturního života i vyhledávaným letoviskem, zavítali sem i T. G. Masaryk a E. Beneš.
zdroj - www.mesto-pisek.cz

Písek (Písek)

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1996   Paříž nad Otavou
kniha
  published   title (subtitle)
  1977   Fráňa Šrámek a Písek
  1986   Písecké obrázky
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1980   Písecká čítanka 1
  1981   Písecká čítanka 2
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1980   Leoš Janáček a Písek
  1980   Literární Písek
  1980   Písecká hudební tradice
  1980   Tomáš Šobr - první český starosta Písku
  1981   Dobrý den, písecké sochy
  1981   Písecká výtvarná kultura
  1981   Písecké tiskárny
  1981   Počátky píseckého knihtisku
  1997   Archeologický výzkum zaniklého dominikánského kláštera v Písku (II)
  1998   Nejstarší veduta města Písku z roku 1479
  2000   Archeologický výzkum Písku v roce 1999
  2000   Bobr v Písku
  2002   Archeologický výzkum zaniklého dominikánského kláštera v Písku (III)
  2007   Uprchlický tábor na vodním cvičišti v Písku 1945
  2010   Příběh synagogy v Písku - synagoga jako místo paměti?
  2014   Film v Písku
  2014   Písek ve filmu
  2015   Jako když by rachejtli pustili, se oheň hnal (O velkém píseckém požáru v roce 1834)
  2015   Když by pán Bůh podařiti ráčil medu (Nejstarší doklady o chovu včel v Písku)
  2015   Sametový zítřek: Listopad 1989

Písek (Písek)

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2014/10/02 - 2014/11/02   Pavel Komas: Písecké vzpomínky, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/10/01 - 1997/10/30   Archeologický výzkum Písku (1990-1997), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2007/12/04 - 2007/12/31   Starý Písek ve fotografiích z muzejních sbírek, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2010/08/03 - 2010/08/29   Písek - Bakaláře, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)

Písek (Písek)

person   born from - to, notes
Aleš Mikoláš   18. 11. 1852     1862 - 1912, Narodil v nedalekých Miroticích 18. listopadu 1852 v rodině obecního písaře. V deseti letech počal navštěvovat hlavní, tehdy německou školu v Písku a spolu se svými dvěma staršími bratry, studenty gymnázia a strýcem Tomášem Famfule, bydlel na podnájmu na několika místech, zejména v domě v Ningrově ulici, který je dnes označen Alšovou bustou a pamětní deskou. Po absolvování školy vstoupil Mikoláš také na gymnázium, zde však po dvou letech z důvodů nedobrého prospěchu studia zanechal a počal se učit u místního malíře pokojů, natěrače a štafíra. Studia ho však stále lákala a proto po krátké učednické episodě počal navštěvovat píseckou reálku. Ani zde však neuspěl, po dvou letech odešel na dobro z Písku a jeho další cesta vedla na pražskou Akademii. Do Písku se vrátil dvakrát až koncem sedmdesátých let - pokaždé na vojenské cvičení. Ve městě se Mikoláš Aleš již jako známý malíř kreslíř a ilustrátor, jedna z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla podílel na výzdobě tzv. Kodlova domu na třídě Národní svobody a pak zejména na návrhu jedenácti sgrafit pro fasádu hotelu Dvořáček z roku 1899. Náměty čerpal z dějin Písku a Písecka. V restauraci U Reinerů visí reprodukce Alšovy karikatury, kterou tam v roce 1897 mistr nakreslil při zdejší návštěvě. Necelý rok před smrtí - zemřel 10. července 1913 v Praze - navštívil naposledy Písek, aby si prohlédl svou dosud největší mimopražskou výstavu uspořádanou v rámci velké Jubilejní krajinské výstavy. zdroj – www.město-pisek.cz
Ambrož Václav   13. 9. 1894     ???? - ????, pedagog
Andreska Jiří   10. 10. 1931     1948 - 1952, absolvoval střední lesnickou školu
Anger Mořic   12. 3. 1844     ???? - ????, studium hudby u Engelhardta
Ardelt Theodor   18. 1. 1826     ???? - ????, pedagog
Arietto Šebek Ladislav   18. 9. 1861     1897 - ????, zemský advokát
Baar Jindřich   7. 2. 1869     ???? - ????
Baar Josef   31. 10. 1835     ???? - ????, kaplan, katecheta
Baarová Lída   7. 9. 1914     ???? - ????
Babánek Václav   1. 12. 1827     ???? - ????, Středoškolský profesor v Písku, práce o dějinách píseckého gymnázia.
Barták Vavřinec   7. 8. 1779     ???? - ????, po Lenkovi ředitelem kůru a učitelem hudby v Písku (od 18. 4. 1832)
Bartoš Václav   11. 1. 1945     ???? - ????
Bartoš ze Stříbra         ???? - ????
Bass Eduard   1. 1. 1888     ???? - ????, dovolené za okupace - Na Smetiprachu - podklady pro Cirkus Humberto a Lidé z maringotek
Bašta František   18. 3. 1884     ???? - ????, ředitel gymnázia
Bayer František   15. 5. 1854     1890 - 1892, profesor gymnázia
Bažant Jaromír   12. 5. 1878     ???? - ????
Bečka Milan   9. 6. 1930     ???? - ????, zakladatel a vedoucí souboru Písečan, zubní lékař
Belfín Vojtěch         ???? - ????
Benák Luboš   15. 9. 1954     1962 - ????
Benda Břetislav   28. 3. 1897     ???? - ????
Bendl Stránický Václav   24. 10. 1832     ???? - ????
Beneš Ivo   27. 11. 1886     ???? - ????
Beneš Vincenc   22. 1. 1883     1924 - ????
Bezděka František   29. 12. 1788     ???? - ????
Biganovský Václav   16. 9. 1889     1926 - ????
Bílek Alois   15. 6. 1887     ???? - ????
Bílek Tomáš   30. 9. 1819     ???? - ????, profesor na gymnáziu, historik
Bilovský Bohumír   1656     ???? - ????, děkan, kazatel
Bílý Václav   4. 10. 1867     ???? - ????
Blahout Miloslav   10. 8. 1947     ???? - ????, ředitel SUPŠ
Blažek Jiří         ???? - ????, kronikář města, pedagog
Bohdanecký Josef   1. 3. 1846     1888 - 1894, ředitel pro směr lesnického vyučování na lesnické škole
Bokr Bohumil   18. 3. 1897     ???? - ????, lékař
Bonhard Josef   29. 10. 1899     1938 - 1948, profesor na obchodní akademii
Bonhardová Nina   6. 3. 1907     1940 - 1943
Borecký Jaromír   6. 8. 1869     ???? - ????, do Písku se rodina přestěhovala, když zde byl jeho otec jmenován zemským soudním radou. Jaromír Borecký vychodil v Písku obecnou školu, jako zpěvák byl přijat do kurzů učitele hudby a ředitele kůru Fr. Gregory. Studoval na píseckém gymnáziu (1880-1881), ale maturoval roku 1888 v Praze
Borkovec Bohumír   8. 8. 1889     ???? - ????
Bosáček Josef   17. 2. 1857     ???? - ????, podle Alšových kartonů realizoval malby na bývalém hotelu Dvořáček -Otava
Brandejs Methoděj   12. 2. 1872     ???? - ????, starosta Písku, právník
Brož Oldřich   5. 5. 1908     ???? - ????
Bubeníček Ota   31. 10. 1871     ???? - ????
Buchtele Jan   7. 7. 1874     1933 - ????
Burian Jan   19. 3. 1929     ???? - ????
Burket Ladislav   22. 10. 1855     ???? - ????, lesnický a zeměděl. odborník, ředitel rolnic. a lesnic. školy, čest. občan Písku
Canon Straschiripka Hans von   15. 3. 1829     ???? - ????
Cihla Ladislav   2. 11. 1923     ???? - ????
Cumpfe Karel   14. 11. 1853     ???? - ????, ředitel pís. gymnázia
Čáp František   7. 12. 1913     ???? - ????, studoval Vyšší lesnickou školu
Černohorský Jindra   15. 3. 1911     1938 - 1953, tajemník města
Daněk Adolf   16. 9. 1869     ???? - ????, studium
Danešová Ludmila   26. 4. 1903     ???? - ????, operní pěvkyně, klavíristka, pedagog, vedoucí hudebních a tanečních kroužků, založila Písečan
Dombrovská Eugenie   6. 4. 1883     1943 - ????, učitelka hudby
Doubek František   21. 4. 1940     ???? - ????, Vyučoval (1962–1992) na píseckém gymnáziu (zprvu dvanáctiletce). Podílel se na vzniku výtvarného oboru v písecké lidové škole umění.
Doucha Karel   13. 12. 1838     ???? - ????
Dragoun František   21. 10. 1916     ???? - ????
Dubský Bedřich   10. 7. 1880     ???? - ????
Duchoň Jan   18. 11. 1898     1919 - 1920, sloužil u vojenského zdravotního oddělení
Duchoslav Eduard   30. 5. 1862     ???? - ????, ředitel vyšší lesnické školy
Durdík Tomáš   24. 1. 1951     ???? - ????, výzkumy, publikace
Dvořáček Rudolf   17. 4. 1848     ???? - ????, lékárník, člen tamní samosprávy, pěveckého spolku, stavebník hotelu se sgrafity M. Alše, zakladatel Zemského spolku poštmistrů pošt povozných (předseda)
Dvořák Antonín   12. 9. 1920     ???? - ????
Dvořák Josef   9. 3. 1889     ???? - ????
Eliáš Jiří   2. 3. 1911     ???? - ????
Fiřtík Vilém   16. 11. 1899     ???? - ????
Fröhlich Jiří   25. 9. 1946     ???? - ????
Funer Jan   30. 7. 1970     ???? - ????
Gamisch František   13. 12. 1804     ???? - ????, pozdvihl hospodářskou úroveň města
Goetz Jindřich   30. 7. 1939     ???? - ????, pohřben na Lesním hřbitově
Gregora František   9. 1. 1819     ???? - ????
Gregora Josef   25. 3. 1866     ???? - ????
Grégr Eduard   4. 3. 1827     ???? - ????, studium, čestný občan Písku
Grégr Josef   25. 11. 1804     ???? - ????, čestný občan Písku
Grégr Vratislav   28. 10. 1914     ???? - ????, studium
Hácha Emil   12. 7. 1872     ???? - ????, Za Protektorátu vlastnil v ul. Na Trubách vilu, ale nikdy v ní nebydlel, ale před válkou jezdil do Písku na letní byt
Hammer Jan   18. 1. 1697     ???? - ????, vytvořil žulové sochy Kalvarie na píseckém mostě
Hampl Jan   3. 9. 1924     ???? - ????
Hánek Jakub         ???? - ????
Hansík Václav   3. 12. 1870     ???? - ????, profesor na reálce
Haša Rudolf   1. 4. 1881     ???? - ????
Havelka Matěj   5. 5. 1809     1855 - 1863, krajský soud
Herites František   27. 2. 1851     ???? - ????, studium
Hessler Lambert   6. 9. 1834     ???? - ????, poslanec českého sněmu za Písek, ředitel spořitelny, člen kulturních spolků
Heyduk Adolf   6. 6. 1835     1860 - 1923, Do Písku se dostal ve svých 25 letech, kde počal působit jako učitel kreslení a krasopisu na právě zřízené reálce. K jihočeským Aténám okamžitě přilnul celým svým srdcem - jeho citlivou duši si zcela získala krásná příroda města položeného v moři lesů. Jako známý básník, výborný tanečník a skvělý společník zdomácněl brzy ve zdejších měšťanských salonech a po letech v Písku strávených si k oltáři odvedl svou žačku, dceru zdejšího restauratéra Reinera - Emilii, dívku mladší o 25 let. V manželství prožil dvě rodinné tragédie, když mu postupně zemřely obě malé dcerušky. Smrt první z nich, Jarmilky, inspirovala jejího kmotra Jana Nerudu k napsání Balady dětské. Smrt druhé, čtyřleté Lidušky, se pak silně odrazila v dalším Heydukově díle. To je velmi rozsáhlé. Čítá na šedesát samostatných sbírek básní, další tisíce veršů nacházíme v dobových novinách, časopisech, sbornících, almanaších a dalších tiskovinách, případně v rukopise v jeho rozsáhlé pozůstalosti. Uveďme alespoň cyklus básní Cikánské melodie, inspirovaný touláním mladého romantika po Slovensku, či sbírku Cimbál a husle, která vyšla v době zvýšeného maďarizačního útlaku vůči Slovákům a značně zapůsobila na světové veřejné mínění.V roce 1900 si nechal Heyduk vystavět vlastní dům podle návrhu architekta Jana Kouly. Průčelí je vyzdobeno sgrafity Labutě a Pegasa - symboly básnictví. Část Heydukova bytu, v němž básníkovi k 85. narozeninám osobně blahopřál v roce 1920 prezident T. G. Masaryk, se díky odkazu zachovala a je v péči Prácheňského muzea. Slavík pootavský, jak byl Heyduk současníky nazýván, zemřel v Písku 6. února 1923. Je pochován na vyšehradském hřbitově v Praze. zdroj - www.mesto-pisek.cz
Heyduková Emilie   3. 10. 1859     ???? - ????, předsedkyně spolku Světlá
Hille Jan   4. 4. 1861     ???? - ????
Hirsch Jan         ???? - ????, V roce 1908 postavil v Písku své létající kolo Jan Hirsch. Bylo opatřeno křídly z bambusu potaženého látkou a mělo 2 vrtule – jednu vpředu a druhou vzadu.
Hladič Písecký Václav   1482     ???? - ????, pamětní deska na radnici
Holas Čeněk   10. 2. 1855     ???? - ????
Holeček Josef   27. 2. 1853     ???? - ????, studium
Horáková Milada   25. 12. 1901     ???? - ????, pamětní deska - Fügnerovo náměstí
Horálek Jaroslav   1946     1966 - ????
Hruška Jan   8. 3. 1856     ???? - ????, zakladatel Píseckých listů
Hruška Jaromír   15. 11. 1880     ???? - ????
Hübl Jaroslav   9. 2. 1945     ???? - ????, žije a pracuje
Hukal Josef   16. 3. 1794     1850 - 1855, rada zemského soudu
Hyšman Filip   6. 1. 1851     ???? - ????, pedagog
Chadt-Ševětínský Jan   26. 2. 1860     ???? - ????
Chramosta Cyril   6. 8. 1908     ???? - ????
Chvála Vladislav   7. 6. 1920     ???? - ????
Jablonská Laura         ???? - ????
Janáček Leoš   3. 7. 1854     ???? - ????, Zajížděl za Kamilou Stösslovou, která ho inspirovala k napsání řady nových děl – Zápisník zmizelého, Káťa Kabanová a smyčcový kvartet Listy důvěrné aj.
Janda Josef   14. 5. 1892     ???? - ????, stáří, léta odpočinku
Jandečka Václav   25. 8. 1820     ???? - ????
Janota Vojtěch   28. 4. 1828     ???? - ????, založil v Písku dětskou opatrovnu (školku)
Jansa Václav   21. 10. 1859     ???? - ????, manželka z Písku – M. Reinerová
Jánský Karel   20. 5. 1942     2002 - 2011
Janů Zorka   9. 7. 1921     ???? - ????, Kluci na řece, v Rybářské ul. bydlela její teta Ludmila Babková
Jaro Josef   20. 1. 1901     1926 - ????
Javůrek Jiří   20. 7. 1956     1986 - 1988
Jedličková Ludmila         ???? - ????
Jeremiáš Bohuslav   1. 5. 1859     1887 - 1905
Jeremiáš Otakar   17. 10. 1892     ???? - ????, pamětní deska - Komenského ul., hrob - Lesní hřbitov
Ježek Bohuslav   20. 11. 1877     ???? - ????, zabýval se píseckým zlatem
Jílek František   16. 2. 1865     ???? - ????, studium
Jiřikovský Jan   7. 5. 1906     ???? - ????, autor reliéfu - oběti - radnice, na domě č. 1, sochy - divadlo aj.
Jíša Zdeněk   11. 7. 1931     ???? - ????
John Čestmír   21. 10. 1886     ???? - ????
Josek Otakar   10. 4. 1854     ???? - ????
Kaiser Josef   1882     ???? - ????, správce městského archivu
Kálal Josef         ???? - ????
Kálal Karel   9. 1. 1860     ???? - ????, pamětní deska - třída Národní svobody
Kaliba Josef   1948     ???? - ????
Kalinová Miroslava         ???? - ????
Kantůrek Jiří   13. 3. 1932     ???? - ????
Karel IV., český král a římský císař   14. 5. 1316     ???? - ????, pamětní deska - hradba u Otavy
Karlická Hamplová Božena         ???? - ????, členka dramatického a pěveckého spolku Máj a Dělnického divadla
Kendík František   1. 7. 1910     ???? - ????, obnovil skautskou činnost na Písecku po 2. světové válce, založil turistický oddíl mládeže
Kles Petr   2. 7. 1869     1895 - 1898, advokátní koncipient
Klíma Jan         ???? - ????, působil jako řezbář loutek
Klokočka Josef   23. 5. 1905     1935 - ????
Klostermann Karel   15. 2. 1848     ???? - ????, studium
Knapp Karel   27. 1. 1862     ???? - ????, Nastoupil jako praktikant 1. dubna 1881 u lesního úřadu města v Písku. Jeho vytrvalost a pevná vůle, spolu s láskou k lesnickému povolání přinesly výsledky. V roce 1885 se jako autodidakt podrobil státní zkoušce pro lesní hospodáře, v roce 1893 vykonal s výborným prospěchem zkoušku pro civilní geometry. V roce 1895 se stává nadlesním v píseckých městských lesích.
Kodl Alois   24. 5. 1861     ???? - ????
Kodl Jan   25. 8. 1855     ???? - ????, stavitel - Pražské předměstí, vodovod aj.
Kolář Ondřej   2. 2. 1960     ???? - ????
Komas Pavel         ???? - ????
Kopecký Theodor   7. 3. 1868     ???? - ????, studium
Kostohryzová Marie   8. 4. 1931     ???? - ????, V roce 1967 se provdala za Josefa Kostohryze (1907-1987), českého katolického básníka, prozaika, překladatele, politického vězně. Prožili spolu letní dovolenou v Písku, v domě na Husově náměstí, jehož interiér a tehdejší majitelé jsou popsáni v povídce Modrá růže.
Kotalík Josef   2. 1. 1896     ???? - ????
Kotalík Václav   8. 1. 1835     1874 - ????, advokát, první předseda Literární jednoty, kterou založil Adolf Heyduk
Kotalíková Jarmila   25. 9. 1934     ???? - ????
Kotrč Josef   15. 1. 1892     ???? - ????
Koubek Jan   5. 6. 1805     ???? - ????, studium
Kozáková Marie   27. 2. 1910     ???? - ????, studium
Král Jaroslav   5. 12. 1883     1913 - 1916, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Krejčí August   14. 11. 1856     ???? - ????
Krejčí Jan   28. 2. 1825     ???? - ????
Krejčí Jan   28. 2. 1825     ???? - ????, ředitel české reálky
Kronberger Josef   12. 3. 1797     ???? - ????, učil pomologii - školní zahrada a Kronbergerův altán
Krýzl Karel   14. 4. 1871     1928 - ????, důchod, Turistický průvodce po městě Písku a okolí s 28 obrázky
Křemen František   16. 1. 1870     1896 - 1919, V l. 1896-1919 vyučoval češtinu a němčinu na písecké reálce; zde byl jeho kolegou tehdy už známý básník Adolf Heyduk, profesor krasopisu a kreslení, s nímž se spřátelil. Bydlel v domě U Koulí v dnešní ul. F. Šrámka.
Křivánek Libor   27. 8. 1926     ???? - ????, Za války byla činnost klubu zakázána a přerušena, ale již v r. 1952 ji znovuooživil a dlouhou dobu nadále vedl Libor Křivánek, pozdější pracovník Prácheňského muzea.
Kuba Ludvík   16. 4. 1863     ???? - ????, maloval Adolfa Heyduka a Augusta Sedláčka
Kubička Jiří   16. 3. 1913     ???? - ????, Okresní ústav národního zdraví
Kubička Roman   25. 12. 1948     ???? - ????, žije a pracuje
Kudrnáč Jaroslav   17. 10. 1922     ???? - ????, objevil zlatorudný mlýn
La Motte Jaroslav   29. 3. 1886     ???? - ????, autor průvodců po Písku
Laub Alois   31. 12. 1896     ???? - ????, Sloužil v Písku u 11. píseckého pěšího pluku.
Lebedová Magda   17. 10. 1931     1952 - 2007
Lepeška Vojtěch   1858     1899 - ????
Lešetický Vojtěch   24. 4. 1830     1860 - ????, pedagog, ředitel české reálky
Lidová Vendula   14. 2. 1967     1967 - 1971
Lipš František   26. 10. 1874     ???? - ????
Lubas Augustin   2. 12. 1880     ???? - ????, soudní rada
Ludvíkovský Jaroslav   4. 6. 1895     ???? - ????
Lukáš Karel   29. 9. 1845     1899 - 1907, starosta
Madiera Antonín   2. 2. 1831     ???? - ????, strávil 15 let v Písku jako řádný profesor
Machar Josef   29. 2. 1864     ???? - ????, Písek a Písecko navštívil J. S. Machar v mladých letech jako voják na manévrech. V roce 1909 zde přednášel o antice a s profesorem gymnázia K. Janoušem a ředitelem dívčích odborných škol K. Kálalem navštívil A. Heyduka, aby se s ním smířil po roztržce pro Heydukův útok na Čas a realisty. Pak navštívil Machar Písek v hodnosti generální ho vojenského inspektora ještě v roce 1920 a 1921 při oslavě založení 11. pluku a opět se setkal s Heydukem. V duchu trpkých lidových písní vyslovil v básni Pětadvacet Písečáků (ve sbírce On) osud prostého českého vojáčka v napoleonských válkách. V Katolických povídkách (1909-1910), které jsou polemikou s klerikalismem, srovnává jedna s názvem Z českého jihu husitskou minulost Písku se současností, kdy lesnická škola podle Macharova názoru servilně vítala českobudějovického biskupa a orlického knížete., ctenizpisku.cz, 30.7.2019
Maisner Vladimír   7. 3. 1898     ???? - ????, profesor na reálném gymnáziu
Malý Jaromír   14. 3. 1885     ???? - ????, založil a redigoval časopis "Otavan"
Malý Robert   28. 7. 1878     ???? - ????
Malý Robert   31. 2. 1844     ???? - ????, ředitel písecké spořitelny
Marek Jiří   30. 5. 1914     ???? - ????, Obecnou školu navštěvoval u Sv. Vojtěcha v Praze na Novém Městě, pak začal studovat na Jiráskově gymnáziu. Matka se provdala za bankovního úředníka a roku 1924 se za ním odstěhovala do Písku. Jiří pak ve školním roce 1926/1927 přestoupil do tercie píseckého gymnázia. Studoval zde až do oktávy a maturoval tu roku 1933. Sextu opakoval dobrovolně z důvodu delší nemoci. Učil se celkem dobře, nejlepší známky měl z češtiny, dějepisu a zeměpisu; literární zájmy ho přivedly ke studiu češtiny a němčiny na pražské filozofické fakultě. Už jako student píseckého gymnázia publikoval v tištěném časopise Gymnasion, v Prácheňském kraji, Píseckých listech, píseckém Jihočeském akademiku i ve Studentském časopise, kde se po příchodu do Prahy stal členem redakční rady. - ctenizpisku.cz, 30.7.2019
Marel Václav   18. 7. 1904     ???? - ????, sbormistr Hlaholu
Masaryk Tomáš   7. 3. 1850     1900 - ????, Hilsneriáda, písecký proces
Matzner Jan   22. 7. 1845     ???? - ????, autor prvního rozsáhlého průvodce po Písku s obsáhlou historickou částí, čestný občan Písku
Max Emanuel   19. 10. 1810     1861 - ????, pomník bitvy u Melegnana a Solferina 1859 - písecký pěší pluk
Měchura Vratislav   28. 9. 1953     ???? - ????
Michl Jaroslav   10. 8. 1888     ???? - ????
Mikolášek František   19. 2. 1924     ???? - ????
Miltner František   21. 1. 1797     ???? - ????, hejtman, čestný občan Písku
Mokrý Jaroslav   23. 3. 1956     1975 - ????, sduia a F. R. Dragouna
Monhart Libor   28. 4. 1960     ???? - ????, činný v atelieru DRUPOS České Budějovice
Mukařovský Jan   11. 11. 1891     ???? - ????, čestný občan města Písku
Müller Anton   9. 5. 1731     1737 - 1764, výstavba radnice ve spolupráci s Václavem Antonínem Jermářem a Franzem Pfannerem
Myslbek Karel   24. 7. 1874     ???? - ????, pedagogem gymnazia
Myslivcová Magdalena         ???? - ????
Myška Vojtěch   17. 2. 1814     ???? - ????, ředitel vyšší dívčí školy
Navrátil Miroslav   23. 8. 1913     ???? - ????
Nedvídek Josef   1. 2. 1843     ???? - ????, profesor náboženství na gymnáziu
Němec Alois         ???? - ????
Nimburský Antonín         1750 - ????, požádal o udělení místa popravčího mistra města Písku
Nimburský Josef   29. 2. 1856     ???? - ????, profesor lesnické školy
Ninger Karel   12. 1. 1827     ???? - ????, čestný občan města Písku
Novotný Miloslav   17. 6. 1894     ???? - ????, studium
Ondříček Miroslav   4. 11. 1934     ???? - ????, patron a člen správní rady Filmové akademie M. Ondříčka v Písku
Otto Ignác   1. 8. 1800     ???? - ????, purkmistr, starosta
Pacák Jan   26. 4. 1941     1996 - 1999, činný jako pedagog na Soukromé střední škole výtvarné
Pakeš Alois   24. 5. 1839     ???? - ????, starosta
Palacký František   14. 6. 1798     ???? - ????, vliv na písecké vlastence, příbuzný Ř. Zeithammera, bádal v píseckém archivu, socha v Palackého sadech
Papoušek Jaroslav   12. 4. 1929     ???? - ????, studium
Patrný Jan   6. 2. 1877     1906 - ????, roku 1906 se usadil v Písku
Pavec Antonín   5. 4. 1851     ???? - ????, studium
Pech Adolf   20. 6. 1839     1863 - 1863, pobyt s Hynkem Fiedlerem
Pernegr Jaroslav   17. 3. 1924     ???? - ????, studium
Pfeiffer Rudolf   7. 9. 1814     ???? - ????, čestný občan města Písku
Pilka Jiří   20. 2. 1930     ???? - ????, mládí
Písař Václav   14. 8. 1899     ???? - ????, Gymnázium začal studovat v Praze (1910), pokračoval v Písku (1911 – 1914), ale maturoval opět v Praze (1917).
Píša Antonín   10. 5. 1902     ???? - ????, Již od gymnazijních let se účastnil veřejného a kulturního života v Písku. Roku 1919 debutoval v Píseckých novinách.
Pokorný Ottomar         1868 - ????, přistěhoval se z Milevska, fotoateliér
Pompe Abund   22. 10. 1810     ???? - ????, člen obecního zastupitelstva, velitel Píseckých ostrostřelců
Pompe Ludvík   27. 9. 1838     ???? - ????
Prachař Jiří   22. 4. 1936     ???? - ????, působiště (Šumavská 238)
Prokeš Ignác   10. 4. 1835     1878 - 1893
Přemysl Otakar II., český král a markrabě moravský   1233     ???? - ????, pamětní deska - na hradbách u řeky
Putna Petr   26. 5. 1973     ???? - ????
Quast Ferdinand   24. 9. 1843     ???? - ????
Quast Gustav   1846     ???? - ????
Quast Jan   23. 10. 1814     1871 - ????, fotografický ateliér
Quastová Karolina   28. 3. 1850     ???? - ????, Po smrti svého otce Jana Zachariáše Quasta oficiálně převzala vedení fotoateliéru v Písku, který však fakticky vedla již od 1877, kdy zemřel v Sušici její nejstarší bratr. Otec se při hledání zakázek vzdaloval z Písku i na několik měsíců.
Raab Adolf   18. 11. 1867     ???? - ????, v roce 1899 vybudoval vlastní strojírnu a slévárnu
Rašín Alois   18. 10. 1867     ???? - ????, čestný občan města Písku
Richter Bohuslav   14. 4. 1947     1963 - ????, Od roku 1967 vedoucí oddělení v Domě pionýrů. Po roce 1990 ředitelem Domu dětí a mládeže v Písku.
Rothbauer Richard         ???? - ????, 1988 registrováno Lidové divadlo, činoherní soubor Stálé divadelní scény Písek, 40 členů, vedoucí Richard Rothbauer. - amaterskedivadlo.cz
Rozmara Josef   16. 9. 1872     ???? - ????, studium
Rozvoda Jindřich   20. 7. 1837     1861 - ????, pedagog
Rožánek Václav   5. 9. 1913     ???? - ????
Ruth František   12. 2. 1854     ???? - ????, učitel
Růžička Vladimír   1913     ???? - ????, 55 let pracoval jako sazeč v píseckých tiskárnách
Rybák Antonín   1916     ???? - ????, vedoucí odboru školství a kultury, sociálního zabezpečení a zdravotnictví MěNV (1981)
Rybák Josef   1. 5. 1904     ???? - ????, čestný občan města Písku
Rybička Josef   29. 9. 1864     ???? - ????, čestný občan města Písku
Řehůřek Jiří         ???? - ????
Řeřicha Jiří   19. 3. 1951     ???? - ????, bydliště
Řezáč Václav   25. 12. 1894     ???? - ????, obchodní akademie
Řežábek Jan   16. 5. 1852     ???? - ????, V Písku odpočíval, koupil tu vilu se zahradou.
Říhánek Vojtěch   1900     ???? - ????
Sedláček Arnošt   28. 9. 1784     ???? - ????
Sedláček August   28. 8. 1843     ???? - ????, žil po odchodu do penze
Seidl Jan   16. 1. 1864     ???? - ????, od 90. let 19. století jako redaktor odborného lesnického listu a Píseckých listů, autor knih vydaných v Písku
Schön Josef   14. 3. 1790     ???? - ????, prefekt píseckého gymnázia
Schrenk Josef   1. 12. 1804     ???? - ????, Schrenkův pavilon v Palackého sadech. Uvnitř kupole lze číst kryptogram Šlechetný Co Hodného Rád Ejhle Následky Koná, který ve svých začátečních písmenech ukrývá jméno Schrenk, a letopočet MDCCCXXXXI. Autorem nápisu je vlastenecký kněz, katecheta a profesor gymnázia F. R. Bezděka. Čestný občan města Písku.
Schwarzenberg Bedřich   30. 10. 1862     ???? - ????, předseda kuratoria rolnické a lesnické školy v Písku, čestný občan města
Schwarzenberg Bedřich   30. 10. 1862     1904 - 1919, okresní starosta
Siblík Emanuel   28. 11. 1886     1914 - 1920, Profesor na gymnáziu, zasloužil se o zavedení rytmického tělocviku do Sokola. V roce 1919 byla v Písku na Siblíkův podnět založena odbočka Alliance Française, která u nás propagovala francouzskou kulturu a jazyk.
Simoni František         1817 - 1843
Skála František   27. 4. 1817     ???? - ????
Skála Jan         ???? - ????
Skopík František   1939     ???? - ????, Střední lesnická technická škola
Slaboch Václav   2. 3. 1874     ???? - ????
Sokolová Seidlová Vilma   4. 1. 1859     ???? - ????, pedagožka, založila ženský vzdělávací spolek Světlá
Soukup Josef   10. 2. 1819     ???? - ????, Po roce 1852 odešel do Písku, kde setrval až do své smrti. Nejprve byl učitelem hlavní školy. V roce 1860 se podílel na založení Vyšší měšťanské dívčí školy a v roce 1874 se stal jejím ředitelem. Sbormistr Otavanu.
Sova Antonín   26. 2. 1864     ???? - ????
Spirhanzl-Duriš Jaroslav   27. 4. 1889     ???? - ????, Obecnou školu navštěvoval v rodném městě, roku 1900 odešel studovat do Písku, kde také na vyšší reálce maturoval. V té době začal používat pseudonym Duriš. Chodil rád do okolí města, pozoroval a kreslil přírodu a lidové stavby. Rád se sem vracel i v pozdějších letech. Soubor jeho kreseb z Písecka nebyl bohužel uveřejněn.
Stach Černín Jaromír   25. 7. 1948     ???? - ????, V roce 1982 koupil Dům U slona a prakticky jej zachránil před zbouráním. Prosadil zapsání domu mezi památkově chráněné objekty a započal jeho obnovu.
Stehlík Ladislav   26. 6. 1908     ???? - ????, Jeho trilogie Země zamyšlená je lyrickým průvodcem po jihozápadních Čechách. Autor ji sám ilustroval. Dvě úvodní kapitoly druhého dílu jsou věnovány Miroticku a Písecku. - ctenizpisku.cz, 31.7.2019
Steiner Jiří         ???? - ????
Stocký Jan   16. 1. 1897     ???? - ????, studium
Svarovský Antonín   5. 9. 1922     ???? - ????
Svoboda Josef   1760     ???? - ????
Sýs Karel   26. 7. 1946     ???? - ????, V roce 1952 se rodina přestěhovala do Písku, kde navštěvoval základní školu i gymnázium (tehdy SVVŠ); maturoval zde v roce 1964.
Šebek František   23. 7. 1831     ???? - ????
Šebele Václav   4. 4. 1835     ???? - ????, restauroval malby a obrazy
Ševčíková Hana   13. 10. 1945     ???? - ????, Od února 2008 má vlastní blog Píseček, kde ponejvíce propaguje milované město Písek. Na adrese http://otavinka.blog.cz lze najít nejen úvahy, její vlastní básně, ale také biografie významných osobností. Poezii píše též pod pseudonymem Petr Henk. V roce 2016 obdržela Mobelovo uznání za jeden z „oblázků“ z knihy Písecké oblázky.
Šiman Karel   23. 2. 1882     ???? - ????, redakce Matice lesnické v Písku
Šindelář Jaroslav   1. 5. 1914     ???? - ????, od 1960 uvolněný místopředseda, 1962-1973 předseda MěNV
Šípová Gregorová Pavla   6. 4. 1967     ???? - ????, učí na SVŠŠ
Špelda Matěj         ???? - ????
Špelda Václav   1768     ???? - ????
Špirhanzl Jiří   12. 3. 1899     ???? - ????
Šrámek Fráňa   19. 1. 1877     1885 - ????, Přistěhoval se s rodiči 15. února 1855. Otec obstaral byt v domě stojícím při bývalé Putimské bráně, který byl označován "U Koulí", podle do fasády zasazených reliktů z dob někdejších dobývání města. Malý chlapec navštěvoval školu na Malém náměstí a posléze vstoupil na gymnázium. Během Fráňova studia byl ovšem jeho otec, berní úředník, přeložen do Roudnice. Rodina se zanedlouho stěhovala za nimi, jen Fráňa zůstal v Písku bydlet, aby školu mohl dokončit. Avšak v průběhu septimy - 12. prosince 1894 - se se studii v Písku rozloučil a od následujícího dne navštěvoval gymnázium v otcově novém působišti. Proč asi změnil tatínek názor můžeme snad vydedukovat z chování pozdějšího Šrámkova románového hrdiny Jeníka Ratkina. Román Stříbrný vítr vyšel v roce 1910 a ačkoli v něm o Písku není ani slova, vše ho tam připomíná. Teprve po deseti letech, v doslovu ke druhému vydání přiznal Šrámek svou píseckou inspiraci. Na Písek básník vzpomínal též při psaní divadelní hry Měsíc nad řekou. Také v několika básních nacházíme písecké reálie i poetiku. Nejkrásnější z nich, počínající slovy: "Po řece Otavě, za vorem vor…", napsaná jako vzpomínka na uplynulá studentská léta při příležitosti 150. výročí zdejšího gymnázia, se stala doslova oslavným hymnem města a bývá recitována při významných příležitostech. Její autor, ač Písek velmi miloval, zdráhal se po roce 1894 do města podívat se slovy: "nesluší se šlapat po stezkách svého mládí". Zdroj – www.město-pisek.cz
Šťastný Václav   6. 9. 1870     ???? - ????, čestý občan Písku, starosta Písku
Štěpán Antonín   27. 6. 1860     ???? - ????, předseda hudebního spolku Gregora
Štěrba Vladimír   25. 5. 1922     ???? - ????, obnovil skautskou činnost na Písecku po 2. světové válce, založil turistický oddíl
Štětka Tomáš   8. 5. 1855     ???? - ????
Štětka Václav   23. 9. 1893     ???? - ????
Štojdl Filip   1. 9. 1975     ???? - ????
Štojdl Michael   10. 2. 1946     1983 - 2008
Šurda Ignác         ???? - ????, purkmistr Písku
Švantle Zikmund         ???? - ????
Švec František         ???? - ????, městský archivář
Švec Otakar   23. 11. 1892     1935 - ????, socha Adolfa Heyduka v Palackého sadech
Talafous František   21. 6. 1905     ???? - ????, v letech 1942 –1974 učil na reálce a gymnáziu.
Teklý Otakar   20. 6. 1879     ???? - ????
Tenzer Antonín   22. 12. 1908     ???? - ????
Teska Vlastimil   31. 7. 1945     ???? - ????, pobyt, činný v nábytkářském podniku Hikor v l. 1967-1989
Titl Karel   8. 3. 1950     ???? - ????
Trajanus Žatecký Vít   1520     ???? - ????, Vyučoval na několika městských školách, zejména pak v Písku, kde byl jeho žákem v letech 1552-1555 mj. Jan Kocín z Kocinétu. Vít Trajanus Žatecký patřil k družině básníků Sodalitas litteraria Jana st. Hodějovského se sídlem na Řepici u Strakonic. Tomuto mecenáši, na jehož přímluvu získal přídomek z Chotěřiny, věnoval latinskou báseň o Písku, v níž chválí město pro jeho starobylost, bohatství a jako hlavu Prácheňska. Báseň podává obraz Písku okolo r. 1550. - ctenizpisku, 1.8.2019
Tůma Karel   28. 2. 1859     1915 - ????, bydliště
Turek Václav         ???? - ????
Tvrzický Josef   23. 12. 1884     ???? - ????, gymnázium
Uher Richard   25. 5. 1942     ???? - ????
Vacovský František   13. 5. 1926     ???? - ????, trenér ČASK Písek
Valcha Václav   20. 8. 1878     ???? - 1933, reálka
Vavruška Jan   29. 8. 1847     ???? - ????, fotoateliér
Vejlupek Miroslav   29. 1. 1952     1987 - 2002
Velenovský Josef   3. 3. 1887     ???? - ????, pedagog
Velíšek Petr   5. 6. 1948     ???? - ????, ateliér ve věži děkanského kostela
Vetterle Václav   17. 1. 1822     ???? - ????, vydával mj. i časopis Poutník od Otavy
Vinický Václav   7. 9. 1921     ???? - ????, obnovil skautskou činnost na Písecku po 2. světové válce
Víta Jaroslav   24. 2. 1910     ???? - ????
Vítek Jan   23. 6. 1899     ???? - ????
Vlasák Vladimír   1952     ???? - ????
Vlk Václav   3. 8. 1887     ???? - ????, bydliště: třída Sovětské armády 100
Vlk Václav   3. 8. 1887     1920 - ????, založil vlastní firmu
Vokálek Václav   25. 10. 1891     ???? - ????, pomník Richarda Weinera na Lesním hřbitově
Vokurka Vratislav   17. 1. 1946     ???? - ????
Volfová Věra   13. 1. 1905     ???? - ????, spoluzakladatelka píseckého dívčího skautingu
Vondráček Jan   8. 5. 1875     ???? - ????
Votava Karel   27. 1. 1904     ???? - ????
Vymetal Alois   9. 11. 1865     1906 - 1918, V roce 1906 odešel do Písku, kde se stal po Bohuslavu Jeremiášovi (otci hudebního skladatele Otakara Jeremiáše) regenschorim v děkanském kostele Narození Panny Marie a ředitelem hudební školy. Pozvedl zde úroveň chrámové hudby. V chrámu pořádal koncerty, na kterých účinkovali přední čeští hudební umělci. Za tuto činnost byl vyznamenán papežem Piem X. řádem Bene merend, jako vůbec první český regenschori. Založil symfonický orchestr a podařilo se mu sloučit místní pěvecká sdružení do jednoho vynikajícího tělesa, se kterým prováděl i velmi náročné skladby (např. oratorium Kristus na hoře Olivetské Ludwiga van Beethovena).
Vymetal Cyril   23. 7. 1890     1906 - 1945
Vyšín Matěj   21. 2. 1724     ???? - ????, zdařilá oprava starého kamenného mostu
Waldt Ondřej   30. 11. 1683     ???? - ????
Widemann Kristián         1713 - 1714, sloup Panny Marie
Wildt Antonín   1875     ???? - ????, fotoateliér
Winter František   10. 2. 1799     ???? - ????
Wirch Jan   17. 10. 1732     1767 - 1770, podílel se na opravách kamenného mostu přes řeku Otavu
Zanáška Vladimír   11. 8. 1881     ???? - ????
Zdražil Tomáš   28. 1. 1949     1974 - 2007
Zedníček František   5. 1. 1913     ???? - ????
Zeithammer Antonín   5. 11. 1832     ???? - ????, mládí
Zeithammer Řehoř   31. 7. 1800     1828 - 1847, 1844 - čestný občan města Písku
Zelinka Jan   21. 10. 1875     1916 - ????, přistěhoval se a stal se spoluvlastníkem na tabákovou náhražku-tabarin
Zelinka Josef   21. 1. 1916     1916 - ????
Zenker Josef   31. 5. 1841     ???? - ????, zasloužil se o založení lesnické školy, první odborný učitel
Zezula Antonín   21. 8. 1930     ???? - ????
Zikmund Václav   1. 3. 1816     1847 - 1858
Zuska František   12. 6. 1887     ???? - ????, Sloužil u 28. střeleckého pluku v Písku, kde měl příležitost prohloubit své přátelství s Adolfem Heydukem, které pak trvalo až do básníkovy smrti. Ještě v roce 1919 vytvořil dva portréty Adolfa Heyduka z nichž jeden mu věnoval. Byl údajně posledním, kdo ho portrétoval.
Žába Rudolf   16. 6. 1909     ???? - ????
Ždichynec Bohumil   17. 8. 1942     ???? - ????, dětství
Žižka Jan   1360     ???? - ????, vojenský velitel města
Žofka Josef   4. 7. 1849     ???? - ????, Režisér a ředitel píseckých ochotníků. Léta působil i jako člen píseckého zastupitelstva.
Žufan Bořivoj   11. 1. 1904     ???? - ????

Písek (Písek)

person   born
Vydra Ladislav   7. 7. 1864    
Zelinka Josef   21. 1. 1916    

Písek (Písek)

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1934   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2013   Další společné projekty Rudolfa Stecha a Mikoláše Alše (Příloha)