zdroj: http://www.ctenizpisku.cz

Josef Rybák

* 1. 5. 1904, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
† 15. 12. 1992, Dobříš (Příbram), Česká republika (Czech Republic)
Editor, Poet, Novelist, Publicist

 

signature: - á, -á, -á-
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01103251

notes:
novinář a komunistický publicista, básník, prozaik
R. 1922 odešel na Slovensko, kde začal přispívat do levicových a komunistických novin a časopisů.
R. 1933 přišel do Prahy a začal soustavně pracovat v komunistickém tisku.
Přispíval do Rudého práva, Haló novin, Tvorby, Literárních novin aj.
čestný občan města Písku

Josef Rybák

Narodil se 1. května 1904 v Písku jako druhé ze sedmi dětí Eduarda Rybáka a jeho ženy Marie. Bydleli v domě na rohu Školní (dnes Smetanovy) a Nerudovy ulice, kde si otec zřídil košíkářskou dílnu. Matka sloužila v rodině domácího pána Dům, později zcela přestavěný, patřil rodině Františka Reinera, hospodářského správce města a bratra Emilie Heydukové. V roce 1912 se majitel rozhodl dům prodat a nájemci dostali výpověď. Rybákovi pak krátce bydleli na Táborce (Žižkova ul.) a potom se odstěhovali na Malý rynek (Grégrovo, dnes Alšovo nám.), do dvora domu Jakuba Kohna, který prodával textil a dříví. V první světové válce padl Josefův otec, sedmé Eduardovo dítě se narodilo už jako pohrobek.
Josef Rybák vychodil v Písku obecnou a měšťanskou školu a začal se učit u zámečnického mistra Vébra v Husově třídě (dnes Budějovická ul.). Z učení odešel a navštěvoval dvouletou obchodní školu (1918-1920). Po absolutoriu pomáhal jako účetní v píseckém hotelu Rudolfa Dvořáčka (později Otava). Od roku 1922 pracoval v Úřadu pro péči o válečné poškozence v Bratislavě, od roku 1929 tam byl tajemníkem Svazu československého díla. Na podzim roku 1933 odešel do Prahy a působil jako žurnalista v komunistickém tisku ( Haló noviny, kulturní rubrika Rudého práva, Tvorba aj.). Za okupace pomáhal do roku 1943 bratrovi ve vinárně na Žižkově a byl externím redaktorem Národní práce. Po válce vedl kulturní rubriku Rudého práva a stal se spoluzakladatelem a pak šéfredaktorem Nového života, orgánu Svazu československých spisovatelů. V roce 1959 byl jmenován do funkce šéfredaktora Literárních novin, ale v měnícím se kulturním a politickém klimatu 60. let z této funkce odešel do ústraní. Znovu se angažoval až za normalizace při zakládání nového Svazu českých spisovatelů, jehož byl v letech 1972, 1977 – 1982 předsedou.
Debutoval v roce 1924 verši v Prácheňském kraji, jeho básně i próza pak vycházely v různých periodikách (např. Dav, Tvar, Kmen, Květy, Tvorba). Uplatnil se také jako kreslíř, karikaturista a ilustrátor. Jeho texty vycházely také na gramofonových deskách připravovaných ve spolupráci se Svazem českých spisovatelů.
Josef Rybák patřil k meziválečné generaci komunistických novinářů. Jeho tvorbu zásadně ovlivnily zážitky z dětství a ze Slovenska. V publicistice se věnoval oblasti kultury a umění. Navazoval na proletářskou literaturu Wolkerovu a Neumannovu. Díky své jednostranné názorové orientaci se dostal v 60. letech do izolace, po roce 1968 se ujal úkolu „konsolidovat český kulturní život“. Inspirace jeho prozaické i básnické torby spočívá v jeho dětství, stráveném v rodném městě, i v krajině Písecka. Do Písku se opakovaně vracel, hlavně na Vánoce a v době dovolených. Jeho román Začíná století, který vyšel přepracovaný roku 1956 pod názvem Slunce a chléb, je obrazem Rybákova rodného města od prvních let 20. století do konce první světové války. Písecká léta se promítají i do povídek v knize Hodiny pro bosé nohy (1973). V roce 1968 vyšla vzpomínková kniha Kouzelný proutek, přepracované vydání pak v roce 1974. Ke svému rodišti, chudému dětství a mládí se vrací i ve své poezii. Básničky s píseckou nebo jihočeskou scenérií obsahují i sbírky Do slunce a do mraků (1958) a Několik dní v mé špatné paměti (1962). V poezii také vyjadřuje své občanské postoje. V jeho posledních sbírkách (Chození na červenou, Létající talíř na zimním nebi, Cesta) se kromě přírodní lyriky objevuje i bilance životního postoje autora a víra v její správnost.
Josef Rybák zemřel 15. prosince 1992 v Dobříši.
ctenizpisku.cz, 31.7.2019

Josef Rybák

zdroj: http://www.ctenizpisku.cz
 

Josef Rybák

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1918 - 1920   Obchodní škola, Písek (Písek)

Josef Rybák

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Písek (Písek), Písek (Písek), čestný občan města Písku
1959 - ????   Literární noviny, Praha, šéfredaktor

Josef Rybák

from - to   group, *creation, notes
1977 - ????   redakční rada čas. Výtvarná kultura, *

Josef Rybák

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1974/04/22 - 1974/05/10   Josef Rybák: Kresby, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/12/19 - 2014/02/02   Typografia a dizajn písma na Slovensku: Začalo to Cyrilom a Metodom, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (Bratislava)

Josef Rybák

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
  1975   Josef Rybák, Československý spisovatel, Praha
  1975   O knihách a autorech, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
  1982   175 autorů (Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
  1989   Malá galerie autorů Československého spisovatele, Československý spisovatel, Praha
  2013   Typografia a dizajn písma na Slovensku / Typography and Type Design in Slovakia (Začalo sa to Cyrilom a Metodom / It All Began with Cyril and Methodius), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2013   Užitková grafika na Slovensku po roku 1918 / Graphic Design in Slovakia after 1918 (2. Vyzliekanie z kroja: Okruh Školy umeleckých remesiel / Taking Off Traditional Clothes: The School of Arts and Crafts Circle), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1977   Slovníček básníků, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Rozumný hlas (K poznámce k jedné diskusi), Národní osvobození, 7-7
  1954   Chyba je, že v posledních letech..., Výtvarníci a kniha, 4.ročník, 4.číslo, 169-172
  1954   Výtvarníci a kniha, Výtvarné umění, 4.ročník, 4.číslo, 168-174
  1980   Literární Písek, Písecká čítanka 1, 108-113
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Josef Rybák (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Rybák Josef (ctenizpisku.cz), ctenizpisku.cz

Josef Rybák

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Do slunce a do mraků, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Doba a umění (Články, úvahy, polemiky 1925–1938), Československý spisovatel, Praha
  1966   Výjevy, Československý spisovatel, Praha
  1973   Vyprávění o Juliu Fučíkovi, Československý spisovatel, Praha
  1974   Kouzelný proutek, Československý spisovatel, Praha
  1978   Hodiny pro bosé nohy, Československý spisovatel, Praha
  1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha

Josef Rybák

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Lev Šimák: Akvarely a tempery
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   W. A. Schlosser, V. Nováková, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Jakub táhne do boje, Státní nakladatelství politické literatury (SNPL), Praha
  1956   Jugoslávské kolo, Československý spisovatel, Praha
  1960   Barunka, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1978   Básníci na cestách (Výbor z české cestopisné lyriky 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1983   Jan Werich vzpomíná... vlastně potlach, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1984   Horké prameny (Verše z Karlových Varů), Československý spisovatel, Praha
  1988   Podoby a předobrazy, Československý spisovatel, Praha
  1989   Malá galerie autorů Československého spisovatele, Československý spisovatel, Praha
  2011   Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech (Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla), Burian a Tichák, s. r. o., Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1951   Náš Majakovskij (Sborník básní, statí článků a vzpomínek k 20. vzročí básnkovy smrti), Svět sovětů, Praha
  1952   Za Konstantinem Bieblem (Vzpomínky a projevy jeho přátel), Československý spisovatel, Praha
  1961   Oheň a růže / Oheň a ruža (Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa / Spisovatelia k štyridsiatemu výročiu Komunistickej strany Československa), Československý spisovatel, Praha
  1962   Světlo nad cestou (Sborník k životnímu jubileu Marie Majerové), Československý spisovatel, Praha
  1973   Chvály jižních Čech, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1980   Písecká čítanka 1, Okresní knihovna, Písek (Písek)
  1981   Písecká čítanka 2, Městská knihovna Písek, Písek (Písek)
  1983   Gesang der Liebe zum Leben (Tschechische Lyrik der Gegenwart), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1984   Hlas srdce (Antologie české a slovenské protiválečné poezie), Česká mírová rada, _
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934/04/15   Kdo bydlí a jak bydlí? (Prof. Jiří Kroha o bytovém problému), Nedělní Haló noviny (Vydání A), 98.číslo, 6-6
  1937   Dnešní Mánes, Program D 38, 105-106
  1944   Nové pohádky pro mládež, Národní práce, 332.číslo, 2
  1947   Monumentálnost v současném umění, Program D 48, 11.ročník, 4.číslo, 119-119
  1950   K některým otázkám našeho výtvarnictví, Výtvarné umění, 1.číslo, 8-9
  1950   Socialistickým realismem k umění nové krásy, Výtvarné umění, 2.číslo, 1-2
  1954   Chyba je, že v posledních letech..., Výtvarníci a kniha, 4.ročník, 4.číslo, 169-172
  1956   Obrazy F. Doležala, Rudé právo
  1957   S obrazy Jiřího Krejčího..., Rudé právo, 37.ročník, 292.číslo
  1957   Umění životní pravdy nebo libovůle? (K recidivám nenávratných včerejšků v našem současném výtvarném umění), Rudé právo, 37.ročník, 103.číslo, 3-3
  1958   O uměníčku pod poklopem, Rudé právo, 38.ročník, 143.číslo, 2-2
  1959   Vychovávat a obohacovat city (K otevření výstavy Skupiny 58 v Bratislavě), Výtvarná práce, 4-5
  1982   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla, Tvorba
  1997   Slunečné dílo (Normalizační poezie), Revolver Revue, 105-130

Josef Rybák

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Doba a umění (Články, úvahy, polemiky 1925–1938), Československý spisovatel, Praha
  1974   Kouzelný proutek, Československý spisovatel, Praha
  1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Písecká čítanka 1, Okresní knihovna, Písek (Písek)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Vplyv školy umeleckých remesiel na slovenský grafický dizajn v 20. storočí, V hľadaní prameňov, 52-66

Josef Rybák

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1960/01   Tvář Františka Halase, Památník národního písemnictví, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/02/15 -   Skupina 58, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
1960/11/28 - 1960/12   Skupina 58, Mánes, Praha
1962/11/30 -   Skupina 58, Praha, Praha