Fráňa Šrámek

* 19. 1. 1877, Sobotka (Jičín), Česká republika (Czech Republic)
† 1. 7. 1952, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Dramatist, Poet, Writer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01130973

notes:
Odkazová forma
Šrámek, František, 1877-1952

Fráňa Šrámek

cs.wikipedia.org
Max Švabinský: Fráňa Šráme, 1956, litografie
kresba - Lucie Seifertová
 

Fráňa Šrámek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Gymnázium, Písek (Písek), Prokeš Ignác, *1835
???? - 1896   Gymnázium, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1896 - ????   Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Fráňa Šrámek

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Město Klatovy, Klatovy (Klatovy), vojna
???? - ????   Rumunsko, bojoval na frontě
???? - ????   Rusko, bojoval na frontě
???? - ????   Zbiroh (Rokycany), Zbiroh (Rokycany), bydliště
1885 - ????   Písek (Písek), Písek (Písek), Přistěhoval se s rodiči 15. února 1855. Otec obstaral byt v domě stojícím při bývalé Putimské bráně, který byl označován "U Koulí", podle do fasády zasazených reliktů z dob někdejších dobývání města. Malý chlapec navštěvoval školu na Malém náměstí a posléze vstoupil na gymnázium. Během Fráňova studia byl ovšem jeho otec, berní úředník, přeložen do Roudnice. Rodina se zanedlouho stěhovala za nimi, jen Fráňa zůstal v Písku bydlet, aby školu mohl dokončit. Avšak v průběhu septimy - 12. prosince 1894 - se se studii v Písku rozloučil a od následujícího dne navštěvoval gymnázium v otcově novém působišti. Proč asi změnil tatínek názor můžeme snad vydedukovat z chování pozdějšího Šrámkova románového hrdiny Jeníka Ratkina. Román Stříbrný vítr vyšel v roce 1910 a ačkoli v něm o Písku není ani slova, vše ho tam připomíná. Teprve po deseti letech, v doslovu ke druhému vydání přiznal Šrámek svou píseckou inspiraci. Na Písek básník vzpomínal též při psaní divadelní hry Měsíc nad řekou. Také v několika básních nacházíme písecké reálie i poetiku. Nejkrásnější z nich, počínající slovy: "Po řece Otavě, za vorem vor…", napsaná jako vzpomínka na uplynulá studentská léta při příležitosti 150. výročí zdejšího gymnázia, se stala doslova oslavným hymnem města a bývá recitována při významných příležitostech. Její autor, ač Písek velmi miloval, zdráhal se po roce 1894 do města podívat se slovy: "nesluší se šlapat po stezkách svého mládí". Zdroj – www.město-pisek.cz
1915 - ????   Itálie, bojoval na frontě

Fráňa Šrámek

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
1928 - ????   Česká akademie věd a umění, *, nepřijal volbu

Fráňa Šrámek

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1997/06/28 - 1997/07/05   41. Šrámkova Sobotka: A přece Šrámek, Sobotka (Jičín), Sobotka (Jičín)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Fráňa Šrámek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Čtyři ze Sobotky (Jeřábek - Turnovský - Šolc - Šrámek), František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Fráňa Šrámek, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1947   Fráňa Šrámek (Básník mládí a domova), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1955   Bezruč, Toman, Gellner, Šrámek (Studie o básnících počátku našeho věku), Československý spisovatel, Praha
  1957   S Fráňou Šrámkem po Sobotecku, Krajské nakladatelství Liberec, Liberec (Liberec)
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1960   Národní umělec Fráňa Šrámek, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I), Československý spisovatel, Praha
  1969   Dvacátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1971   Třicátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1976   Fráňa Šrámek, Československý spisovatel, Praha
  1977   Fráňa Šrámek a Písek, Okresní knihovna, Písek (Písek)
  1979   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1980   Z moderní české literatury (O vybraných dílech z první poloviny 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1981   Fráňa Šrámek a jižní Čechy, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
  1985   Knížka o Milce (Život Miloslavy Hrdličkové Šrámkové), Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1988   Český skicář Karla Čapka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1989   Setkání s českými spisovateli, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2012   Český historický román v období protektorátu, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   Soča (Isonzo) 1917 / Josef Váchal a další čeští umělci v soukolí Velké války, Havran, s.r.o., Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Básník mezi námi (Památník k 70. narozeninám národního umělce básníka Fráni Šrámka), Sobotecký věštník, Sobotka (Jičín)
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1977   Slovníček básníků, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
  1980   Kdo byl kdo (Díl první), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Literární Písek, Písecká čítanka 1, 108-113
  1981   S Fráňom Šrámkom, Písecká čítanka 2, 264-268
  2000   Fráňa Šrámek (1877 - 1952), Sto tváří, 218-221
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Fráňa Šrámek (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Šrámek Fráňa (ctenizpisku.cz), ctenizpisku.cz
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   41. Šrámkova Sobotka (A přece Šrámek (ke 120. výročí narození Fráni Šrámka))
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
kalendárium
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2007 (Textová část), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
nakladatelský prospekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Fráňa Šrámek (národní umělec, básník, prozaik a dramatik), Svaz československých spisovatelů, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Glosy ze Strahova (11), 11.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
soupis pnp/edice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Fráňa Šrámek (1877-1952) (Literární pozůstalost), Památník národního písemnictví, Literární archiv, Praha

Fráňa Šrámek

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1903   Sláva života, Nový kult, Praha
  1916   Splav (Básně)
  1921   Zvony, Zátiší, Knihy srdce i ducha, B. M. Klika, Praha
  1923   Plačící satyr (Komedie o třech dějstvích), Zátiší, Knihy srdce i ducha, B. M. Klika, Praha
  1925   Života bído přec tě mám rád (První básně 1900 - 1906), Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, Praha
  1926   Ostrov veliké lásky (Komedie o třech jednáních)
  1941   Ostrov veliké lásky (Komedie o třech dějstvích), František Borový, nakladatelství, Praha
  1944   Když léto přihrává (Léto, Plačící satyr, Měsíc nad řekou), František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Když léto přihrává (Léto, Plačící satyr, Měsíc nad řekou), František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Stříbrný vítr, František Borový, nakladatelství, Praha
  1949   Bouřky a duhy (Devatenáct próz), František Borový, nakladatelství, Praha
  1950   Básně (Řada první), Československý spisovatel, Praha
  1951   Básně, Československý spisovatel, Praha
  1955   Žasnoucí voják, Československý spisovatel, Praha
  1956   Listy z fronty (Výbor z korespondence 1915-1918), Československý spisovatel, Praha
  1957   Past, Československý spisovatel, Praha
  1960   Bouřky a duhy (Devatenáct próz), Československý spisovatel, Praha
  1960   Splav, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Stříbrný vítr, Československý spisovatel, Praha
  1964   Stříbrný vítr, Československý spisovatel, Praha
  1967   Měsíc nad řekou, Československý spisovatel, Praha
  1969   Stříbrný vítr, Československý spisovatel, Praha
  1974   Srdce a flétna (Výbor z básní), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1977   Cesta do pekla, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1977   Kus krásného snu (Výbor z díla - Básně a dramata), Československý spisovatel, Praha

Fráňa Šrámek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Národní umělec Karel Souček: Obrazy z cyklů Lidice - Osvobození (Kresby z let 1940 - 1980), Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Knížka o koni
  1929   V. H. Brunner 1886–1928, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1930   Kytička na hrob Jana Štursy, Josef Matička, _
  1936   Jan B. Čapek Viktor Dyk Josef Hora Josef Kopta Petr Křička J.S. Machar Rudolf Medek St. K. Neumann Ant. Sova Lad. Stehlík Fráňa Šrámek Rudolf Těsnohlídek Karel Toman oslavují T.G.M. (Verše), Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1952   Střední Čechy, Orbis, Praha
  1957   Setkání s básníky, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Ofsajd a jiné sportovní povídky, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
  1962   Jan Štursa (Svědectví současníků a dopisy), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1962   The Linden tree (An Anthology of Czech and Slovak Literature 1890-1960), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1963   Dřív než vyšel..., Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1964   Udeřila hodina, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1967   Měsíc nad řekou, Československý spisovatel, Praha
  1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1978   Básníci na cestách (Výbor z české cestopisné lyriky 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1984   Živý pramen (Výbor z české a slovenské lidové poezie), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1990   Proč nejsem komunistou, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2004   Malíř - básník (Vzpomínání na Josefa Čapka), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Novoročenka 1930 (Přátelům našeho závodu Ludmila Horová, knihkupectví, Chlumec n. C.), Vydavatelství Novoročenky, František R. Žďárský, Praha
  1933   Mahenovi (Sborník k padesátinám), Družstevní práce, Praha 1
  1938   Čsl. poesie let 1918-1938, Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1948   Čeští básníci mládeži, Václav Petr, Praha
  1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1958   A handful of linden leaves (An antology of czech poetry), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1968   Verše pro tajnou chvilku, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1970   Mámivá noc, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1973   Chvály jižních Čech, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1980   Písecká čítanka 1, Okresní knihovna, Písek (Písek)
  1981   Písecká čítanka 2, Městská knihovna Písek, Písek (Písek)
  1981   Rok 1921 v zrcadle české poezie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Kupte si štěstí v bazaru (Česká poezie 20. století ve znamení humoru), Československý spisovatel, Praha
  1984   Hlas srdce (Antologie české a slovenské protiválečné poezie), Česká mírová rada, _
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
  nedatováno   Květy české poesie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Kdybych byl na koni, Radostné mládí, 47
  1949   I do těch Lidic, Lidový kalendář
  1953   Dívka a čtyřlístek, Křesťanská žena, 10
  1955   Exit Jan Štursa (Třicet let od smrti Jana Štursy), Výtvarné umění, 5.ročník, 3.číslo, 97-97
  1981   Fráňa Šrámek píše do Písku, Písecká čítanka 2, 61
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   Almanach Kmene (1932-33), Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1933   Milostný almanach Kmene pro jaro 1933, Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1938   Básnický kalendář let 1918-1938 (Jarní almanach Kmene), Klub nakladatelů Kmen, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Velký zábavný kalendář 1947, 65.ročník, Ars, Jaroměř (Náchod)
  1949   Lidový kalendář (na rok 1950), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   akad. mal. Otakar Synáček
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Pamětní tisk pro účastník pietního setkání u hrobu Karla Čapka, Společnost bratří Čapků, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Hrozen vína ze ZnoVína (průvodce vinařským Louvrem v Louckém klášteře ve Znojmě), Znovín a.s., Znojmo (Znojmo)
učebnice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Čítanka III pro střední školy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Fráňa Šrámek

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Básně, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)

Fráňa Šrámek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Jan Rambousek: Kresby, Český fond výtvarných umění, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Divadelní epilog Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 104-113
  1948   Dobrá tradice, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 403-404
  1948   Svět básníkův, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 145-151
  1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 21-29
  1998   Expozice Kulturní tradice Písecka, Zpráva o činnosti za rok 1997, 61-71
  2012   „Poetika místa“ - k pojmenování ulic a náměstí na sídlišti Lesná, Lesná - 50 let sídliště, 31-37
  2014   Česko-Polské literární vztahy - III.část próza (pokračování), Knihovnický zpravodaj Vysočiny
  2022   Hledání jiné tradice (Literatura pro děti a mládež (pohádka)), Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, 503-504
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Fráňa Šrámek