foto - Jindřich Nosek, 2012

Eugen Brikcius

* 30. 8. 1942, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Poet, Essayist, Performer, philosopher

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn19990218008
VIAF: 34751496

notes:
na začátku 70. let krátce vězněn
1980 vyhoštěn do Rakouska

Eugen Brikcius

V letech 1966-1968 dálkově studoval filosofii a sociologii na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, v letech 1968-1970 filosofii na University College v Londýně; studia dokončil až v letech 1981-1982. V 70. letech byl výtvarníkem ve svobodném povolání. Od roku 1982 žije ve Vídni, kde se živil jako úředník. Dnes je ve svobodném povolání. V letech 1966-1970 pořádal happeningy, na něž po roce 1990 navázal organizováním tzv. konceptuálních akcí.
Literární tvorba Eugena Brikciuse začala psaním scénářů k happeningům, jimiž se už před rokem 1968 zapsal do vědomí nonkonformních uměleckých a spisovatelských kruhů. Jeho následující tvorba, zahrnující i překlady do novodobé latiny (Cadus rotundus – Sud kulatý) nebo eseje o výtvarnictví a o výtvarnících (Vyložení umělci), se z valné části opírá jednak o princip nonsensové imaginace, jednak o vynalézavou, někdy vskutku virtuózní hru s jazykem a s jazykovými prostředky, o experimenty, navazující na podněty dadaismu stejně jako moderního absurdního divadla. Na jedné straně se Brikciusovi daří svou jazykovou výpověď záměrně archaizovat, posouvat ji do polohy až manýristické, neváhat ani před rozmanitými, nejednou záměrně rozpustilými či rozvernými ritualizovanými formulacemi a odvážit se roztodivných mystifikací, při nichž je vlastní literární text interpretován a konkretizován jako konceptuální akt sui generis (teoreticky o tom pojednává titul Útěcha z mystifikace). Na straně druhé umělec jazykovou polohu díla chápe i jako možnost dát najevo své životní názory a jako svědectví o jeho preferovaném životním stylu. Obojí může přitom existovat na samém pokraji parodie – anebo může být s expresivní vervou parodováno. Literární podobu si v poslední době získal i další projev Brikciusovy početné umělecké aktivity – jeho televizní cyklus „snů“. Tyto Sny Eugena Brikciuse se svým naturelem nejvíc blíží záznamům vtipných a duchaplných kavárenských meditací: hovor se v nich zpravidla točívá kolem jediného tématu, které se nejčastěji vyšperkuje nějakou kuriozitkou, o níž ostatní nemívají ponětí. Ve svých „snech“ Brikcius vždy nasměrovává celé vyprávění od obecnější situace až k nevšednímu aforismu a vynalézavé pointě, prošpikovává je básněmi – neustále ale dbá na to, aby v jeho textech dominovala „srozumitelná poetičnost“. I když vesměs oslovuje lidi poučené a sečtělé, snaží se je hlavně pobavit, rozptýlit, a dokonce i potěšit. Především však píše víc o tom, co člověka v životě povznáší, než co v našem živobytí způsobuje poklesky a pády. Ve většině těchto svých „snových“ textů Brikcius vystupuje jako „Čech z Vídně“. A Vídeň, která se mu již dávno stala druhým domovem, se mu v tomto pojetí jeví jak odvěká sestra Prahy: jsou to pokaždé malé a milé světy, v nichž básník s gustem žije a s nimiž si dovoluje ve svých snech provádět, jak sám povídá, ty nejlíbeznější „techtle mechtle“. On sám má jednoznačně za to, že v jeho historiích jde skoro o samá „graciézní ozvláštnění zdánlivě samozřejmých pojmů, věcí a událostí“.
(vn)
Medailon je aktuální k 1. prosinci 2005
zdroj - www.czechlit.cz, 2010
-
Brikcius patří k průkopníkům umění akce u nás. Po absolvování gymnázia v Praze (1959) studoval dálkově filosofii a sociologii na pražské Univerzitě Karlově (1966– 1968). V letech 1968-1970 a 1981-1982 se zabýval filozofií na Univerzity College v Londýně. Ve své výtvarné i literární tvorbě sleduje možnosti komunikace, pohrává si s vyjadřovacími možnostmi jazyka v souvislosti s aktuální a danou situací jedince, všímá si jazykových nonsensů. Pro jeho dílo je typická absurdní ironie a groteskní humor. Na počátku 60. let uspořádal v Praze několik veřejných happeningů, aby upozornil na omezené možnosti navázat dialog nejen v prostoru současného umění, ale především v prostředí politicky zmanipulovaném. V jeho díle se objevují i prvky land artu (Sluneční hodiny, 1970) – akci v přírodě chápal ve své době jako útěk z nebezpečného a ostře sledovaného městského prostředí do svobodnější zóny. Za své občanské i umělecké postoje byl na začátku 70. let krátce uvězněn, po podpisu Charty 77 byl nucen se vystěhovat do zahraničí. Po návratu do vlasti počátkem 90. let provedl re-make některých svých happeningů a v oblasti poezie začal spolupracovat s básníkem Pavlem Šrutem.
Šb (Stěpánka Bieleszová, Muzeum umění Olomouc, 2008)

Eugen Brikcius

foto - Jindřich Nosek, 2012
Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0
 

Eugen Brikcius

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha
1968 - 1970   University College, Londýn (London)
1968 - 1970   University College, Londýn (London)
1981 - 1982   University College, Londýn (London)

Eugen Brikcius

from - to   institution, city, notes
???? - 1980   Praha, Praha
1968 - 1970   Londýn (London), Londýn (London)
1981 - 1982   Londýn (London), Londýn (London)
1982 - ????   Rakousko

Eugen Brikcius

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Charta 77, *1977/11/01
???? - ????   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, *1963, od poloviny 60.let
???? - ????   osobnosti (Praha 3), *
1980 - ????   exil, *, Rakousko
1982 - ????   PEN klub, *

Eugen Brikcius

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1979/03/30   Eugen Brikcius: Kresby a obrazy 1950-1979, Byt Pavla Brunnhofera, Praha
1994/03/29 - 1994/04/08   Jan J. Šafránek: Obrazy a kresby, Galerie knihkupectví Paseka, Praha
2002/04/22   Eugen Brikcius: Sny Eugena Brikciuse, Rakouské kulturní fórum, Praha
2014/11/27 - 2015/01/18   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/06/19 - 2019/08/25   Eugen Brikcius: Hodiny, slunce a měsíce, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2021/09/07 - 2021/10/29   Eugen Brikcius: Künstlerische Übungen 1966 - 1970 / Umělecká cvičení 1966 - 1970, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/07/09 - 1991/08/11   Umění akce, Mánes, Praha
1991/08/16 - 1991/09/29   Umenie akcie (spolu s Prahou), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/08/31 - 1991/10/06   Europäische Dialoge 1991 / 1. festival Des Europäischen Kulturklubs, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1991/09/19 - 1991/10/27   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/12/12 - 1992/01/12   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Středočeská galerie, Praha
1992/05/12 - 1992/06/14   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/07/16 - 1992/08/30   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1993/04/15 - 1993/05/13   Mona Lisa, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1993/07/07 - 1993/08/06   Chrasten, Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní), Praha
1993/07/09 - 1993/09/05   Mona Lisa, Galerie Josefa Matičky, Litomyšl (Svitavy)
1993/09/14 - 1993/10/08   Eugen Brikcius, Jan J. Šafránek: Společné dílo, Galerie K, Praha
1993/10/19 - 1993/11/07   Otevřené dveře, Mánes, Praha
1994/03/29 - 1994/04/08   Eugen Brikcius, Jan J. Šafránek, Galerie knihkupectví Paseka, Praha
1994/06/07 - 1994/07/10   Vyšehrad ´94, Vyšehrad (Praha-Vyšehrad), Praha
1995   Písmo ve výtvarném umění, Městské divadlo, Kolín (Kolín)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/07/16 - 1997/09/28   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/09/05 - 1999/10/26   Fremde Heimat? Tschechische und österreichische KünstlerInnen in Österreich, Shedhalle St.Pölten, Sankt Pölten
1999/11/24 - 2000/03/26   Akce, slovo, pohyb, prostor - experimenty v umění šedesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
2003/09/04 - 2003/09/26   Prazdroj české kultury: Umění inspirované pivem, Mánes, Praha
2004/11/13 - 2005/01/09   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
2004/12/15 - 2005/02/20   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/03 - 2005/04   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/05/19 - 2005/09/18   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/06/30 - 2005/09/25   Prostor a čas, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005/10/01 - 2005/11/11   Raum + Zeit, Weisbachsches Haus, Plauen
2006/09/27 - 2007/08/19   V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/06/26 - 2007/08/12   Karel Nepraš a přátelé, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2007/09/14 - 2007/11/02   Tschechische Aktionskunst der 1960er bis 1990er Jahre / České akční umění 60. - 90. let, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum Berlín), Berlín (Berlin)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/09/24 - 2008/11/01   Eugen Brikcius, Viki Shock: starý / mladý, Galerie Smečky, Praha
2010/04/27 - 2010/06/19   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha
2010/10/14 - 2010/10/20   České umění v exilu / Tschechische Kunst im Exil Wien, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
2012/03/08 - 2012/05/20   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/09/20 - 2013/09/30   Zuzana & Eugen Brikciusovi: Franz Kafka slovem, Praha, Praha
2013/10/16 - 2013/11/22   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
2015/12/03 - 2016/01/31   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/01/21 - 2016/03/24   Jan Šafránek, Evžen Brikcius: Olejomalebná díla, Knihovna Libri prohibiti, Praha
2017/03/02 - 2017/06/11   Okamžité chrámy: Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/04/26 - 2018/06/10   Jaro. Československá výtvarná scéna 1966 - 1968, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/06/21 - 2018/09/16   Búcsú a tavasztól: Forradalmi ifjúsági lapok, 1968. 2. szám / Farewell to Spring: Revolutionary Youth Magazines 1968. Nr. 2, Galeria Centralis, Budapešť (Budapest)
2019/07/12 - 2019/10/06   Nezlomní: Od Franze Kafky po sametovou revoluci / The Steadfast: From Franz Kafka to the Velvet Revolution, Obecní dům, Praha
2022/09/08 - 2022/12/10   Múzická Vídeň / Das musische Wien, Velvyslanectví České republiky, Vídeň (Wien)
2023/03/03 - 2023/05/21   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2023/11/22 - 2024/02/04   Salon L. Š. (Dům umění II: Trienále současného umění), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
happening
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/09/09   Eugen Brikcius: Künstlerische Übungen 1966-1970, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
knižní prezentace
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/09/19   Eugen Brikcius: Eugeniální verše, Rakouské kulturní fórum, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/06/04   Knihu Eugena Brikciuse Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky podepisují..., Slovanský dům, Praha
1992/11/18   Výbor z díla Eugena Brikciuse..., Knihkupectví Fišer, Praha
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/09/15   Návrat prstenu, Ungelt na Starém Městě, Praha
2000/05/16   5. Literární výet Eugena Brikciuse s názvem Hra očí, Rakouské kulturní fórum, Praha
2001/05/31   Pozvánka na literární výlet 6, Rakouské kulturní fórum, Praha
2002/05/27   Pozvánka na literární výlet 7, Rakouské kulturní fórum, Praha
2003/06/05   Pozvánka na literární výlet 8, Rakouské kulturní fórum, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
scénické/literární čtení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/12/06   Duo Faciunt Collegium: Eugen Brikcius & Pavel Vašíček, host: Josef Mlejnek, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
slovesný večer
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/11/24   Literární ekuména: Slovesný večer Eugena Brikciuse, Památník národního písemnictví, Praha
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/12/09   Mikulášské každoroční bienále Horní Počernice, Restaurace Na radosti, Praha
1997/09/17   For Arch 97: Příchod ideálního archála, Městská část Praha 1, Praha
2003/11/26   Kulturní ekumena (Praha - Vídeň 2003), Městská knihovna, velký sál, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha

Eugen Brikcius

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Eugen Brikcius: Kresby a obrazy 1950-1979
  2008   Eugen Brikcius, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2014   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1991   Umění akce
  1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté), Revi-ex, s.r.o. (Reviex), Praha
  1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
  1993   Otevřené dveře (Nové sdružení pražských malířů), Nové sdružení pražských umělců, Praha
  1994   Vyšehrad ´94
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Prostor a čas, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Karel Nepraš a přátelé, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   České umění v exilu / Tschechische Kunst im Exil: Wien, Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
  2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Aktuelle Kunst in Osteuropa (CSSR, Jugoslawien, Polen, Rumänien, USSR, Ungarn), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
  1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
  2008   Z milosti těla, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2014   Procházka akční Prahou (Akce, performance, happeningy 1949-1989), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2017   A Walk Through Prague (Actions, Performances, Happenings 1949-1989), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Aktual koriguje, Výtvarná práce, 13
  1968   Happening ve smyčce, Výtvarná práce, 1
  1968   Les happenings, Opus International, 9.číslo, 51-56
  1970   Jsme Prague-shaped, Výtvarná práce, 6-6
  1991   Akce 60. let, Umění akce, 3-6
  1991   Avant - propos: Co potřebují umělci?, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 7-15
  1991   Brikciovy kapitulace a rekapitulace, Výtvarné umění, 43-57
  1991   Domluva, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 129-130
  1991   Eugen Brikcius (Těsně po polovině 60. let...), K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  1991   Zpráva o činnosti Křižovnické školy, K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1992   Křížovnická škola humoru, Moravskoslezský večerník
  1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2004   Brikcius Eugen, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, 50-51
  2007   Karel Nepraš a přátelé, Prostor Zlín, 2-9
  2007   Karel Nepraš a přátelé / Karel Nepraš and Friends, Karel Nepraš a přátelé, 2-7
  2007   Znovuobjevení krajiny jako materie, procesu a místa, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), 501-527
  2015   Sluneční hodiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Eugen Brikcius (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Návrat prstenu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2002   Eugen Brikcius: Sny Eugena Brikciuse / Die Träume des Eugen Brikcius
  2014   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2019   Eugen Brikcius: Hodiny, slunce a měsíce, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2021   Eugen Brikcius: Jak se časoměrný fakt proměňuje v artefakt, Galerie Maldoror, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1992   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1992   K.Š. Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Jan J. Šafránek: Obrazy / Eugen Brikcius, Jan J. Šafránek: Společné dílo, Galerie K, Praha
  1994   Jan J. Šafránek: Výstava obrazů a kreseb a společného projektu Eugena Brikciuse a Jana J. Šafránka, Galerie knihkupectví Paseka, Praha
  1995   Mikulášské každoroční bienále Horní Počernice
  2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Raum + Zeit (Kunst aus Tschechien)
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   České umění v exilu / Tschechische Kunst im Exil: Wien, Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO), Olomouc (Olomouc)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
film
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Cena Jindřicha Chalupeckého, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
mapa/plán
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů), Nové sdružení pražských umělců, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017/12   Revolver Revue (109/2017), 32.ročník, 109.číslo, Revolver Revue, Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   PF 2014 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2021   Eugen Brikcius: Künstlerische Übungen / Umělecká cvičení, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
  2021   Eugen Brikcius: Künstlerische Übungen 1966-1970, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
  2022   Múzická Vídeň / Das musische Wien, Velvyslanectví České republiky, Vídeň (Wien)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Výbor z díla Eugena Brikciuse..., Knihkupectví Fišer, Praha
  1997   For Arch 97: Příchod ideálního archála, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Praha
  1999   Duo Faciunt Collegium: Eugen Brikcius & Pavel Vašíček (Host: Josef Mlejnek), Dům U Zlatého prstenu, Praha
  1999   Literární ekumena II. (Slovesný večer Eugena Brikciuse), Památník národního písemnictví, Praha
  2000   5. Literání výlet Eugena Brikciuse (Po stopách Eliase Canettiho)
  2000   Eugen Brikcius: Eugeniální verše / Eugeniale Verse (Básně v próze i poezii / Gedichte in Prosa und Poesie), Rakouský kulturní institut v Praze, Praha
  2001   Pozvánka na literární výlet 6 (Praha Friedricha Torberga)
  2002   Pozvánka na Literární výlet 7 (Končiny Franze Kafky), Rakouské kulturní fórum, Praha
  2003   Kulturní ekumena (Praha - Vídeň 2003)
  2003   Návrat do Evropy (Kulturní projekt Zuzany a Eugena Brikciusových)
  2003   Pozvánka na Literární výlet 8 (Tóniny Franze Werfela), Rakouské kulturní fórum, Praha
  nedat. (1991)   Knihu Eugena Brikciuse Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, Inverze, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Literární výlet 8 aneb tóniny Franze Werfla
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)

Eugen Brikcius

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Ellen Jilemnická: Sochy, Městské kulturní středisko, Sokolov (Sokolov)
  1991   Michal Matzenauer
  1992   Jarda Kukal: Fotografie
  1995   Eva Vones, Vojenské historické muzeum, Praha
  1996   Ellen Jilemnická: Sochy 1971 - 1996
  1998   Obrazy a kresby Zbyňka Benýška, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  2001   Otakar Slavík: Obrazy / Paintings, Správa Pražského hradu, Praha
  2002   Salvador Dalí, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2007   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People, Galerie Lajka
  2008   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Jiří Kučera: 60 fot v časech pravdy, Jiří Kučera, Praha
  2015   A byli jsme... Zdeněk Merta (Dvojportrét 1992-2012), Retro Gallery Praha, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1999   Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space (Experimenty v umění šedesátých let / Experimental art of the sixties), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Karel Nepraš a přátelé, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Co složím, to mám, Torst, Praha
  1999   Dryjáky, Design studio update, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2004   Nezabolí jazyk od dobrého slova (Antologie českého aforismu), Euromedia Group, Praha
  2008   Z milosti těla, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Otakar Slavík, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Ellen Jilemnická, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2018   Opus International, PageFive, Praha 7
  2020   O důležitých věcech se nemluví (Společenství ateliéru Karla Nepraše), Akademie výtvarných umění, Praha
  2020   Stankovič 1940–2020 ((poezie – kritika – společnost)), Revolver Revue, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Škola české grotesky (Malá antologie poezie - Vánoce 1980), Jiří Buchal - BB/art, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   3x happening, Sešity pro literaturu a diskusi, 12-12
  1969   Happening v Hlávkově koleji, Sešity pro literaturu a diskusi, 12-12
  1969   Chvála happeningu, Sešity pro literaturu a diskusi, 25-26
  1969   Kdybys mlčel, zůstal bys mudrcem..., Výtvarná práce, 15
  1969   Šachy, Sešity pro literaturu a diskusi
  1970   Chvilka s K. Neprašem, Mladá fronta, 4
  1970   Jsme Prague-shaped, Výtvarná práce, 6-6
  1980   Duna et Ota, Betlém 1980, 24-24
  1980   Ecce Brikcius, Betlém 1980, 17-17
  1980   Charta non erubescit sive Ne metuas cara mea, Betlém 1980, 23-23
  1980   Irritus spiritus, Betlém 1980, 18-18
  1980   Totum tutum, Betlém 1980, 22-22
  1980   Triste gaudium, Betlém 1980, 20-20
  1980   Tristis pristis, Betlém 1980, 19-19
  1984   Óda na Slavíka aneb Nomene omene tekel, Paternoster, 139-151
  1991   Diabole diabole..., K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  1991   Neprašovo chrlení, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 67-75
  1991   Óda na Slavíka neb Nomene omene tekel, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 109-127
  1991   Pictorem quaero aneb Jak lze uvidět předsmrtnou masku Fandy Pánka, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 37-43
  1991   Pocta Antonínu Panenkovi aneb konec akčního umění, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 17-35
  1991   Polib pilota, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 45-53
  1991   Poprask na vinice aneb Učiněné podobenství, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 87-97
  1991   Portos ze Židovských pecí a jeho Venuše, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 55-65
  1991   Rudolfovo číslo, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 77-86
  1991   Třímužové umění nezatížené pokory, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 99-108
  1991   Vykládání Eugena Brikciuse, Paternoster, 66-68
  1993   Věrnost ´vyloženého umělce´ Kouby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1994   Umělců je dost, ale kupců málo, Nedělní Lidové noviny, 5
  1997   Comics jako zrcadlo obce, Revolver Revue, 101-103
  1997   Věčná Óda na Slavíka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1999   Happening v Hlávkově koleji, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 341-341
  1999   Chvála Slavíkovy věže (Praha, Galerie Bayer & Bayer, 25. 6. - 27. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1999   Šachy, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 340-340
  1999   Závěsný básník a jeho Venuše, Lidové noviny, 18
  1999   Závěsný básník a jeho Venuše, Dryjáky, 3-4
  2000   Na okraji kýče, Labyrint revue, 8-9
  2001   Věčná Óda na Slavíka, Otakar Slavík: Obrazy / Paintings
  2007   Brikcius: Dámy a pánové! Stalo se místní zvyklostí... (3. Letní kafkovské soaré)
  2007   Když jsme seděli s Karlem Neprašem a Janem Steklíkem... / Once I sat together with Karel Nepraš and Jan Steklík..., Karel Nepraš a přátelé, 49
  2008   Pochod plagiátorů, Olaf Hanel: Práce ze 70. let
  2017   Odešel výtvarník a humorista bez vtipu, Lidové noviny, 11
  2018   Postila za Pavla Šruta, Lidové noviny, 8
  2020   Eugen Brikcius uvádí (Díl desátý: Andrej "Nikolaj" Stankovič & Karol Sidon), UNI, 39-41
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Olaf Hanel: Práce ze 70. let, Galerie Ztichlá klika, Praha
otevřený dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018/08/18   Vážený pane řediteli Fajte...
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997/01   Revolver Revue (33/1997), 33.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů - Revolver Revue, Praha
samizdat
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let

Eugen Brikcius

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Mesón el centro, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Spouštění s milou, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Pocta Antonínu Panenkovi aneb konec akčního umění, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 17-35

Eugen Brikcius

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Miloš Ševčík

Eugen Brikcius

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2019/07/12 - 2019/10/06   Nezlomní: Od Franze Kafky po sametovou revoluci / The Steadfast: From Franz Kafka to the Velvet Revolution, Obecní dům, Praha

Eugen Brikcius

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
--/02/02 -   Obrazy a kresby Zbyňka Benýška, Antikvariát Petr Bouda, Brno (Brno-město)
----/11/08 -   Olga Otáhalová: Obrazy a kresby, Galerie ve věži, Mělník (Mělník)
1991/04/28 - 1991/05/konec   Ellen Jilemnická: Plastiky, reliéfy, drobná keramika, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
1991/11/21 - 1991/12/15   Michal Matzenauer: Obrazy a kresby, Chodovská tvrz, Praha
1992/01/21 - 1992/02/16   Rudolf Němec: Obrazy / kresby, Galerie K, Praha
1992/02/20 - 1992/03/13   Karolína Mitášová: Obrazy, Galerie K, Praha
1992/03/18 - 1992/04/17   Michal Matzenauer: Obrazy, kresby, Galerie K, Praha
1992/05/07 - 1992/05/29   Jiří Načeradský: Obrazy a kresby, Galerie K, Praha
1992/09/07 - 1992/09/28   Jan John Safranek: Obrazy 1991 - 92, Galerie K, Praha
1993/03/02 -   Petr Kouba (Vídeň): Obrazy, Galerie K, Praha
1993/04/28 - 1993/06/20   Rudolf Němec: Obrazy, Středočeská galerie, Praha
1993/12/09 - 1993/12/30   Michal Matzenauer: Kresby, obrazy, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1994/05/10 - 1994/05/29   Zbyněk Benýšek: Obrazy, kresby, Galerie K, Praha
1994/09/05 - 1994/09/23   Petr Kouba (Vídeň): Obrazy, Galerie K, Praha
1995/05/03 - 1995/05/25   Stania Karasek: Obrazy a kresby, Galerie K, Praha
1995/09/20 - 1995/10/13   Zbyněk Benýšek: Obrazy, Galerie K, Praha
1995/10/17 - 1995/11/03   Jan Šafránek: Obrazy 1994 - 95 Kresby, Galerie K, Praha
1996/03/04 - 1996/03/27   Petr Kouba (Vídeň): Obrazy, Galerie K, Praha
1996/07/27 - 1996/08/25   Ellen Jilemnická: Sochy, Mánes, Praha
1997/05/01 -   Ellen Jilemnická: Sochy, kresby, Galerie Chodovská tvrz, Praha
1997/06/26 -   Jan Měšťan: Tapiserie, G5 galerie, Salzburg
1997/11/18 -   Obrazy a kresby Zbyňka Benýška, Galerie & Kafé Alternativ, Praha 2
1998/02/04 - 1998/03/01   Petr Kouba: Olejové obrazy, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1998/03/26 - 1998/05/03   Zbyněk Benýšek: Obrazy a kresby, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1998/08/18 - 1998/09/13   Olaf Hanel 1968 - 1998, Mánes, Praha
1999/02/17 - 1999/03/16   Jan Šafránek: Hry a zábavy, Casino Palais Savarin, Praha 1
2000/05/14 - 2000/12/30   Olaf Hanel: Dále od hradu dále …, Hrad Klenová, Klenová (Klatovy)
2002/11/23 - 2003/09/14   Salvador Dalí, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2003/06/08 - 2003/08/30   Ellen Jilemnická: Sochy, Galerie V kotelně, Jilemnice (Semily)
2006/10/27 - 2007/01/07   Bernadette Huber: Voyeurka, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2006/10/27 - 2007/01/07   Martin Mainer: Erotika, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2006/10/27 - 2007/01/07   Veronika Bromová: Krumlovská madona, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2007/04/04 - 2007/04/29   Slavík 75, Galerie Nová síň, Praha
2007/09/05 - 2007/10/06   Michal Matzenauer: Obrazy a kresby, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2007/10/25 -   Zdeněk Merta: Portréty, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
2009/04/23 - 2009/06/14   Jan Šafránek: Obrazy nevyhnutelné, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
2010/10/14 -   Ellen Jilemnická: Kresby, Galerie Alma Pater, Praha
2012/11/22 - 2013/01/11   Juliana Jirousová: Obrazy, kresby, smalty, Knihovna Libri prohibiti, Praha
2014/01/30 - 2014/03/28   Abbé Libansky: Princip Sauer, Rakouské kulturní fórum, Praha
2018/03/22 - 2018/04/14   Olaf Hanel 75, Galerie Maldoror, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/10/19 - 1993/11/07   Otevřené dveře, Mánes, Praha
2012/05/26 - 2012/10   Obrazy, sochy, kresby, grafika, Galerie Vokno, Osvračín (Domažlice)
2013/05/25 - 2013/10   Obrazy, sklo, plastiky, textilie, Galerie Vokno, Osvračín (Domažlice)
2014/05/24 - 2014/10/15   Obrazy, fotografie, Galerie Vokno, Osvračín (Domažlice)
2016/05/28 - 2016/10   Obrazy, kresby, fotografie a plastiky, Galerie Vokno, Osvračín (Domažlice)

Eugen Brikcius

institution, city  
Národní galerie v Praze, Praha