Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc

date of exhibition: 2012/03/08 - 2012/05/20
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
_
Profilová výstava sbírkového fondu, který se řadí mezi tři největší svého druhu v České republice. Vystavená kolekce asi 200 fotografií dá nahlédnout do historie média od konce 19. až do začátku 21. století v mezinárodním kontextu. Jádrem výstavy budou unikátní díla klasiků fotografie Františka Drtikola, Josefa Sudka, Jaromíra Funkeho nebo Karla Plicky, doplněná fotografiemi z 60. až 90. let 20. století s přesahem do současné tvorby nejmladší generace.
(www.olmuart.cz)