Ivan Slavík

* 23. 1. 1920, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 24. 12. 2002, Hořovice (Beroun), Česká republika (Czech Republic)
translator, Editor, Poet, literary critic

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01111857

Ivan Slavík

Po absolvování gymnázia se v roce 1939 zapsal na FF UK (obory čeština, němčina). Nedlouho poté však byly vysoké školy nacisty zavřeny. Krátce pracoval jako knihkupecký praktikant a dále jako úředník. V letech 1942-45 byl totálně nasazen jako pomocný mechanik v továrně ETA v Praze-Vršovicích. Po válce dostudoval na FF UK (čeština, francouzština, filozofie), absolvoval roku 1948. V letech 1946-47 působil v nakladatelství Vyšehrad jako redaktor stejnojmenného časopisu. V letech 1948-80 učil na středních školách mimo Prahu. Žil a tvořil v Hořovicích na Berounsku, zde také v prosinci 2002 zemřel.
Mimo poezie byly nejrozsáhlejší oblastí Slavíkova působení básnické překlady z mnoha jazyků. Z francouzštiny to byli mimo jiné Ch. Baudelaire, P. Claudel, Ch. Péguy a P. J. Toulet; z němčiny romantikové Novalis, J. von Eichendorff a E. Mörike; z angličtiny G.M. Hopkins, E.A. Poe a R.L. Stevenson; z ruštiny F.I. Ťutčev, A.A. Fet a V. Bokov; ze španělštiny R. Darío, G. Mistralová, M. de Cervantes y Saavedra a další.
Se španělštinou souvisel i jeho zájem o předkolumbovské indiánské kultury střední a jižní Ameriky. Studium odborné literatury ho přivedlo k písemným památkám v původních indiánských jazycích, v řeči „navatl“ (aztéčtina) a „kiče“ (guatemálský dialekt mayštiny). Výsledkem byly knihy „Sláva a pád Tenochtitlanu“ (1969), aztécká lyrika „Motýl z obsidiánu“ (1974) a posvátná kniha mayských Kičejců „Popol Vúh“ (1976).
Obsáhlá byla také Slavíkova editorská činnost – uspořádal antologie „Zpívající labutě“, „Zapomenutí básníci 90. let“, „Tajemné příběhy“, „Prózy českých autorů 19. století“ a další. Vydal díla R. Weinera, J. Opolského, V. Hálka. Světu poezie objevil básníky Irmu Geisslovou (zemřela 1914) nebo Hermora Liliu (zemřel 1932). Edičně se podílel také na řadě knih, které překládal.
Doslovy, eseje a recenze shrnul do knih „Rozklenout srázné“ (1993), „Propadliště paměti“ (1995), „Viděno jinak“ (1995) a dalších.

Bibliografie
1947 Snímání, Vyšehrad
1965 Stín třtiny, Československý spisovatel
1968 Hlohový vítr, Růže
1968 Osten, Mladá fronta
1988 Dvacet pozdních básní, Spolek českých bibliofilů
1988 Kapky potu a krve Arnošta Jenče, Spolek českých bibliofilů
1990 S očima otevřenýma,
1991 Suspiria,
1992 Lux sanctorum,
1993 Ta hudba, Petrov
1995 Deník Arnošta Jenče, Pražská imaginace
1995 Ke komu?,
1999 Básnické dílo (2 svazky),
1999 Hory roků ,

zdroj - www.ipetrov.cz

Ivan Slavík

 

Ivan Slavík

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Gymnázium, Praha
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Ivan Slavík

from - to   institution, city, notes
1948 - 1952   Domažlice (Domažlice), Domažlice (Domažlice)

Ivan Slavík

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *

Ivan Slavík

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Écrivains Tchèques, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Plodný básnický život se uzavřel (Ivan Slavík (23. 1. 1920 . 24. 12 .2002)), Posel z Budče, 1-1
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
kalendárium
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995, Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)

Ivan Slavík

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Stín třtiny, Československý spisovatel, Praha
  1968   Osten, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1990   Deník Arnošta Jenče (Historie mého současníka), Pražská imaginace, Praha
  1993   Rozklenout srázné (Eseje o světové literatuře), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  1995   Viděno jinak (Prokletí, zapomínaní a přehlédnutí autoři české literatury), Vetus Via, nakladatelství a agentura přátel, Brno (Brno-město)
  1996   Tváře za zrcadlem, Vyšehrad, nakladatelství (1993-), Praha 1

Ivan Slavík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Adalbert Stifter: Schrecklich schöne Welt, Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich, Linec (Linz)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Pán z Ballantrae, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
  1969   Sláva a pád Tenočtitlanu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Zraněný pták, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1990   Rybí šupiny, Rty a zuby, Had na sněhu, Vyšehrad, nakladatelství (1993-), Praha 1
  1995   Mlžné galaxie (Rozhlasové promluvy), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  1996   Koniny...a taky blbiny, Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha
  1998   Čeští prokletí básníci (Antologie Ivana Slavíka), Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  2000   Neztracené básně (Uchoval, sestavil a průvodním slovem opatřil Ivan Slavík), Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1995   Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech (Konference 17. - 18. listopadu 1994), Nakladatelství Primus, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Básně o próze (druhá romance Proserpině), Akord, 45-46
  1945   Kalvarie, Akord, 46-47
  1945   Milostná, Akord, 46
  1945   Věčný život, Akord, 2
  1945   Za Richardem Weinerem, Kvart, 359-360
  1946   Povzbuzení, Akord, 245-246
  1946   Zmrtvychvstání, Akord, 244-245
  1948   Obzory se přemisťují, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 54-55
  1948   Večer v pokoji, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 342-342
  1968   Návraty k básníkům, Sešity pro mladou literaturu, 44-45
  1996   Svatý Gorazd a apoštolové, Posel z Budče, 1
  1997   Svatý Vojtěch, Posel z Budče, 1
  1998   Farář, Posel z Budče, 2
  1999   Postřehy k Třebízkému, Posel z Budče, 56
  1999   Svatá Anežka, Posel z Budče, 1
  2003   Plodný básnický život se uzavřel (Ivan Slavík (23. 1. 1920 . 24. 12 .2002)), Posel z Budče, 1-1
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945/10   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), 1.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1945/12   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 2.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 7-8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)

Ivan Slavík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Adalbert Stifter: Děsivě krásný svět (Biografický a literární přehled), Carpio, Třeboň (Jindřichův Hradec)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Pán z Ballantrae, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
  1967   Magnetická pole, 7..ročník, 4.číslo, Československý spisovatel, Praha
  1968   Eseje, Zamyšlení nad Sainte-Beuvem, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1969   Sláva a pád Tenočtitlanu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Podzimní píseň (V českých překladech), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Edgar Allan Poe: Havran (Šestnáct českých překladů (1. vydání)), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Podzimní píseň Paula Verlaina v českých překladech, Revue K, Alfortville
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Nářek pro velkou chválu Francie, Kvart, 84-85
  1946   Ch.L. Philippe, Akord, 144
  1946   Svatý František Xaverský (Z Corony benignitatis), Akord, 142-144
  1946   Vzpomínka na Touleta, Akord, 146-149
  1946   Z obkročných rýmů, Akord, 144-146
  1946   Zlomek z deníku nazítří po smrti Jaquesa Riviera, Akord, 351-355
  1947   Rondely pro potom (Pohrobní sonet, Rondel, Do, dítě, do..., Mirliton, Směšný umrleček, Sem přijde...), Kvart, 120-122
  1948   Letní večer, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 303-303
  1963   Ovzduší samoty mlčelivé (výbor z moderní mexické poezie), Světová literatura, 78-97
  1967   Morgue, Sešity pro mladou literaturu, 6-8
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Velikost poesie (poznámky)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 9-10.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/02   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 4-5.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)

Ivan Slavík

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Staré lesy (Básně a drobné prózy), Malá Skála (Martin Štoll), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Výstava k Měsíci knihy, Lidová demokracie, 5
  1993   Horké srdce jedné moravské revue, Telegraf
  2008   El téma Cidiano en los traducciones y adaptaciones Checos (1856 - 2001), Pasión por el hispanismo, 141-154