Pavel Zedníček

pedagogue, artist

 

sex: male

notes:
NK neuvádí 2010
pedagog, docent na Pedagogické fakultě UK Praha