Josef Kodíček

* 24. 1. 1892, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 3. 11. 1954, Mnichov (München), Německo (Germany)
translator, Editor, Dramatist, Poet,

 

nationality: Jewish
sex: male

NK AUT: jk01061042

notes:
Pseudonym
Albert, J., 1892-1954
Prokop, E. V., 1892-1954

Josef Kodíček

po vypuknutí 2. světové války byl vedoucím rozhlasového vysílání BBC pro Československo

Josef Kodíček

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Právnická fakulta

Josef Kodíček

from - to   institution, city, notes
???? - 1945   British Broadcasting Corporation, Londýn (London), zaměstnanec
???? - ????   Londýn (London), Londýn (London), před 2.sv.v. odešel do Londýna
1911 - 1914   Přehled, přispěvatel
1911 - 1914   Scena, divadelní revue, přispěvatel
1919 - 1927   Tribuna, časopis, redaktor
1927 - 1930   Divadlo na Vinohradech, Praha, Náměstí Míru 7, dramaturg a režisér
1945 - 1948   Ministerstvo zahraničí ČSR, Praha, vydavatel měsíčníku
1951 - 1954   Rádio Svobodná Evropa, zaměstnanec SE v Mnichově

Josef Kodíček

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940)), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Josef Kodíček (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Josef Kodíček

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Nové české divadlo 1918–1926 (sborník Dramatického svazu), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1928   V. Špála, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha

Josef Kodíček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1925   Souborná výstava Václava Špály (Oleje, akvarely, kresby), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2003   Václav Špála 1885-1946 (Vybraná díla ze sbírek českých galerií)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Václav Špála (Třicet sedm reprodukcí), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1966   R.U.R. (Rossum's Universal Robots: Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích), Československý spisovatel, Praha
  1968   Periferie (Drama o patnácti obrazech), Československý spisovatel, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Musaion, sborník pro moderní umění (1), 1.ročník, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2014   Almanach na rok 1914, Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Z pod stolu (Totus mundus agit histrionem (Shakespearovo divadlo Globe)), Musaion, sborník pro moderní umění, 71-75
  1926   Soutěž na Smetanův pomník, Tribuna, 5
  1927   Otto Gutfreund – posmrtná výstava v Obecním domě, Tribuna, 12
  1927   Otto Gutfreund (posmrtná výstava), Tribuna, 6
  1927   Zdeněk Rykr / v Krasoumné jednotě/, Tribuna, 9.ročník, 278.číslo, 6
  1930   Vedení české Moderní galerie... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 181-184
  1941   Tři pražské výstavy, Nedělní národní práce
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927–1928   Volné směry, 25.ročník, 7–9.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha

Josef Kodíček

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1922   Ohnivý buben (Africké drama žáru, barvy, hřmotu, vůní), Obelisk, Praha 2
  1933   Úspěch (Tři léta dějin jedné provincie), Družstevní práce, Praha 1

Josef Kodíček

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1913   Jak se píše (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 331-336
  1948   Češství Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 165-171
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13