Jan Patočka

* 1. 6. 1907, Turnov (Semily), Česká republika (Czech Republic)
† 13. 3. 1977, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Pedagogue, philosopher, Aesthetician

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01091914

notes:
PhDr.
Odkaz. forma
Patochika, Yan, 1907-1977

Jan Patočka

 

Jan Patočka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1925 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, filologie
1925 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, romanistika
1925 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, slavistika

Jan Patočka

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, nám. Jana Palacha 2
1919 - 1919   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), Sorbonna
1932 - 1933   Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1932 - 1933   Freiburg, Freiburg im Breisgau

Jan Patočka

from - to   student, school, city
???? - 1970   Pinc Zdeněk, *1945, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, sociologie, filozofie
???? - 1939   Gellner Arnošt, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - ????   Vladislav Jan, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1946 - ????   Tomas Jindřich, *1927, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, filozofie a dějepis
1966 - 1969   Hajek Miroslava, *1947, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění

Jan Patočka

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Charta 77, *1977/11/01, jeden z prvních tří mluvčích
???? - ????   Purkyně - Spolek pracovníků v umění a ve vědě Purkyně, *1928
???? - ????   Skupina Kvart, *1935
???? - ????   Syndikát českých spisovatelů, *

Jan Patočka

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1935/05/08 - 1935/05/31   Výstava spolupracovníků Kvartu, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
2022/09/14 - 2023/02/03   Jan Patočka: Filosof a nepřátelská osoba / Philosoph und Staatsfeind, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Jan Patočka

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Voegelin & Patočka (Výběr záznamů průběhu bytového filosofického semináře paralelní kultury v Československu), Rozmluvy, Purley, Surrey
  1990   Masaryk, Šalda, Patočka, Evropský kulturní klub, Praha
  1991   Filosof Jan Patočka, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1992   Melancholie a vzdor (Eseje o moderní české literatuře), Československý spisovatel, Praha
  1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2008   Století dítěte a výzva obrazů, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2014   Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Knihy - události, Výtvarná práce, 6
  1992   Negativní platonismus Jana Patočky, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, 31-33
  2012   Dva typy reflexe a umění u Jana Patočky, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, 31-41
  2012   Estetický postoj a věčný návrat minulého rázu umění: Danto a Patočka, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, 55-74
  2012   Estetický prožitek jako transcendence daného - implikace Patočkova Negativního platonismu, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, 11-17
  2012   Patočkovy úvahy o dramatu, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, 95-105
  2012   Problematičnost smyslu a umění, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, 19-29
  2012   Tekutá realita (1932 - 1941) (Knihy: Jan Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, 1936), Černá slunce, 233-235
  2012   Umění minulosti a přítomnosti v Patočkových interpretacích Hegelovy teze o minulém rázu umění, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, 75-94
  2012   Umění, odpovědnost a polis, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, 43-53
  2013   Jan Patočka a hledání přirozeného světa v architektuře šedesátých let, Tvary - formy - ideje, 201-215
  2014   Jan Patočka - Systola a diastola estetického prožitku, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, 67-70
  2014   Mýtus a život v možnostech, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, 11-14
  2014   Ontologie stylu: Patočkovy úvahy o stylu ve výtvarném umění, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, 89-100
  2014   Patočkovo pojetí životního smyslu v literatuře a v mýtu, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, 15-32
  2014   Patočkovy rozbory literárních děl a jejich vztah k Patočkově filozofii umění a dalším oblastem jeho myšlení, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, 33-46
  2014   Prostor a prostředí: O aktualitě Patočkova pojetí zkušenosti prostoru, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, 71-88
  2014   Teorie ozvěnovitosti k Patočkově filozofii literatury, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, 47-66
  2014   Umění a dějinnost v raném Patočkovi, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, 101-109
  2014   Umění v prostoru a prostor v umění: Patočkovo pojetí prostorových umění, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2012, 77-96
  2014   Úvahy nad prostorovostí sochařského díla, Obraz v prostoru, 251-260
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
návštěvní kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Jan Patočka: Philosoph und Staatsfeind, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)

Jan Patočka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   K. Černý, Topičův salon (1937-1949), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Kritika praktického rozumu, Jan Laichter, Praha
  1947   Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Jan Laichter, Praha
  1947   Úvod do filosofie, Komenium, učitelské nakladatelství, s.r.o. Praha - Brno - Banská Bystrica, _
  1967   O poznávání literárního díla, Československý spisovatel, Praha
  1991   Čítanka samizdatové a exilové literatury I, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1997   Studie o počátcích uvažování o kráse v antickém Řecku, KLP - Koniasch Latin Press, Praha
  2004   Malíř - básník (Vzpomínání na Josefa Čapka), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2020   Stankovič 1940–2020 ((poezie – kritika – společnost)), Revolver Revue, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Sborník pětadvacíti, Československý spisovatel, Praha
  2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Několik poznámek o mimosvětské a světské posici filosofie, Kvart, 3-10
  1934   Platon a popularisace, Kvart, 43-50
  1935   Co je vidění?, Kvart, 8-10
  1937   Kapitoly ze současné filosofie, Kvart, 175-188
  1937   Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva, Kvart, 91-102
  1941   Evropský rozum, Život, 15-16
  1942   Fragmenty o grafice, Život, 27-28
  1946   Pravé umění a umělec se nebojí..., K. Černý
  1965   K prehistorii vědy o pohybu|: svět, země, nebe a pohyb lidského života, Tvář, 1-5
  1968   Český humanismus a poslední slovo v Rádlovi, Sešity pro mladou literaturu, 49-49
  1969   Romantismus, romantika, romantický a příbuzné pojmy, Divadlo, 1-5
  1995   Milý Chalupecký (Z korespondence přijaté ve 40. letech), Revolver Revue, 75-110
  2013   Přirozený svět a fenomenologie, Česká a slovenská architektura 1971-2011, 55-70
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Hodina naděje (Almanach české literatury 1968–1978), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 2.číslo
  1934   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 3.číslo
  1935   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 4.číslo, Purkyně, spolek pracovníků ve vědě a umění, Praha
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 2.číslo, V. Čejka, Praha
  1963/12   Divadlo (prosinec), 14.ročník, 10.číslo, Svaz československých divadelních a filmových umělců, _
  1967/10   Divadlo, 10.číslo, Svaz československých divadelních umělců, Praha

Jan Patočka

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Perspektivy člověka, Nakladatelství politické literatury, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   O kráse, Kvart, 21-29
  1937   Filosofie jako pravé chtění být člověkem, Kvart, 224-234
  1937   Osud - daimonion - zbožnost, Kvart, 251-259
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 3.číslo
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 3.číslo, V. Čejka, Praha

Jan Patočka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1946/05/07 - 1946/05/29   Karel Černý, Topičův salon (1937-1949), Praha

Jan Patočka

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Část Kruhu
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Knihy - události, Výtvarná práce, 6
  1984   Petr Král: Le surréalisme en Tchécoslovaquie; choix de textes 1934-1968, Gallimard, Paris, 1983. (Recenze), Paternoster, 152-154
  1995   Skupina Kvart, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 750-751
  1996   Kvart - sborník poesie a vědy, Umění, 44.ročník, 1.číslo, 74-92
  1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, 426-429
  2010   Vážně o humoru v architektuře a v umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 168-173
  2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Výstavy: Kvart, 1935; Svatý Kopeček u Olomouce 1938, 1939, 1940), Černá slunce, 143-146
  2014   „Tak vy jste ta pozitúra z Řádu...“ (Zapomenutý český filosof Rudolf Voříšek), Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 31-34

Jan Patočka

year of award   award name, type, notes
1966   Cena nakladatelství Odeon