Petr Jindra

* 17. 2. 1966, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
painter, curator, art historian

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Původně se vyučil v dělnické profesi jako elektromechanik pro silnoproudá zařízení. Jeho studijní zájmy měly až do středního věku pouze soukromou formu, jíž v osmdesátých letech nechyběly – díky stykům s některými nezávislými intelektuálními osobnostmi – podněty z akademické půdy.

Ještě jako vyučený elektromechanik se po revoluci stal středoškolským gymnaziálním pedagogem (výtvarná výchova, dějiny umění, filosofie). Poté, co externě vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu, absolvoval v letech 2002-2008 externí studium v Ústavu pro dějiny umění na FF UK, jež zakončil diplomovou prací na téma „K ideovému obsahu Vyšebrodského cyklu“ pod vedením Hany Hlaváčkové a za oponentury Jana Royta. V současnosti působí jako odborný pracovník a kurátor sbírek a výstav Západočeské galerie v Plzni. Svůj badatelský zájem soustředí na středověké umění se zaměřením na ikonografii a ikonologii, moderní umění se zaměřením na ikonologii a regionální umění 20. století v Plzni.
zdroj a viz výběr z bibliografie: https://historickadilna.fpe.zcu.cz/Jindra.htm