Petr Jindra

* 17. 2. 1966, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
painter, Curator, Art Historian

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn19990009868
WIKIDATA: Q95176405
VIAF: 80591775

Petr Jindra

Původně se vyučil v dělnické profesi jako elektromechanik pro silnoproudá zařízení. Jeho studijní zájmy měly až do středního věku pouze soukromou formu, jíž v osmdesátých letech nechyběly – díky stykům s některými nezávislými intelektuálními osobnostmi – podněty z akademické půdy.

Ještě jako vyučený elektromechanik se po revoluci stal středoškolským gymnaziálním pedagogem (výtvarná výchova, dějiny umění, filosofie). Poté, co externě vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu, absolvoval v letech 2002-2008 externí studium v Ústavu pro dějiny umění na FF UK, jež zakončil diplomovou prací na téma „K ideovému obsahu Vyšebrodského cyklu“ pod vedením Hany Hlaváčkové a za oponentury Jana Royta. V současnosti působí jako odborný pracovník a kurátor sbírek a výstav Západočeské galerie v Plzni. Svůj badatelský zájem soustředí na středověké umění se zaměřením na ikonografii a ikonologii, moderní umění se zaměřením na ikonologii a regionální umění 20. století v Plzni.
zdroj a viz výběr z bibliografie: https://historickadilna.fpe.zcu.cz/Jindra.htm

Petr Jindra

 

Petr Jindra

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o., Plzeň (Plzeň-město)
2002 - 2008   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Petr Jindra

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město), nám. Republiky 40 / Dominikánská 2
???? - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
???? - ????   Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pražská 13

Petr Jindra

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   P89, *

Petr Jindra

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/01/06 - 1992/01/31   Petr Jindra: Malba - grafika, Galerie Maecenas (X Centrum Maecenas), Plzeň (Plzeň-město)
1999/04/06 - 1999/05/07   Petr Jindra: Bílý obraz skutečnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/05/30 - 2000/07/01   Petr Jindra: Obrysy a stíny, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
2007/07/27 - 2007/08/26   Petr Jindra: Přirozené představy, Galerie a Galerie Jídelna, Česká Lípa (Česká Lípa)
2009/04/22 - 2009/06/05   Petr Jindra: Matrice - Mezi přírodou a pracovním stolem, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
2011/03/08 - 2011/04/12   Petr Jindra: Kresby a malby, Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové (Hradec Králové)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/12/02 - 1996/01/28   Hudec Jindra Sýkora, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2004/07/11 - 2004/08/31   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Jezuitský kostel, Klatovy (Klatovy)
2004/10/05 - 2004/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk The Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, European Parliament, Paul-Henri Spaak Building, Menuhin Hall, Brusel (Brussels)
2005/04/07 - 2005/05/15   Figura a místo, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/09/23 - 2005/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Stadtpfarrkirche st. Magdalena und st. Josefsheim, Plattling
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/09/29 - 2006/10/22   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Pécsi galéria, Pécs
2006/11/07 - 2006/11/30   Plzeňská pěna / Pilsner foam, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2006/11/16 - 2007/01/07   Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie Maerz, Linec (Linz)
2007/09/16 - 2007/10/28   X + X 2007, Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf
2007/11/01 - 2008/12/30   Jasná zpráva. Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/02 - 2008/09/26   Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2009/06/14 - 2009/07/19   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Städtische Galerie im Buntentor (Städtische Galerie Bremen), Brémy (Bremen)
2009/09/01 - 2009/09/25   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Botschaft der Tschechischen Republik, Berlín (Berlin)
2010/03/26 - 2010/05/02   Pilsener Schaum, Schloss Lamberg, Steyr
2011/09/22 - 2011/11/20   Plzeňská pěna, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/11/29 - 2012/02/26   Plzeňská pěna. Současná výtvarná scéna Plzně a okolí, Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/06 - 2012/08   Vor Medúzy, Diecézní muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/11/07 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Ateliér (1912), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2014/07/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Vlastní podobizna s modrým pozadím, 1908, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)

Petr Jindra

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Petr Jindra: Bílý obraz skutečnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Petr Jindra: Přirozené představy, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Česká Lípa (Česká Lípa)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Hudec Jindra Sýkora, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   Jiřímu Paterovi k poctě..., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Plzeňská pěna / Pilsner Foam (Petr Jindra, Václav Malina, Milan Maur, Miroslava Nová, Kateřina Slípková), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2006   Zření (Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Jasná zpráva (Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   X + X 2007 (Deset plus deset výtvarníků Horní Falce a Plzeňského kraje pro rok 2007 z pohledu kurátorů Václava Maliny a Heinera Riepla / Zehn plus zehn Künstler der Oberpfalz und der Pilsener Region für das Jahr 2007 aus der Sicht der Kuratoren Václav malina und Hein), Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf
  2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2009   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, pro-tisk - Agentur für internationalen Kulturaustausch, Brémy (Bremen)
  2012   Vor Medúzy, Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o., Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Předávané prozření, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2010   Třináctka je pro kubismus šťastné číslo, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2011   Petr Jindra - Kresby a malby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 8.číslo, 4-4
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Petr Jindra: Malba - grafika, Galerie Maecenas (X Centrum Maecenas), Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Petr Jindra: Bílý obraz skutečnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Petr Jindra: Obrysy a stíny, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Petr Jindra: Přirozené představy, Galerie a Galerie Jídelna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  2009   Petr Jindra: Matrice - Mezi přírodou a pracovním stolem, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Hudec Jindra Sýkora: Tisky, obrazy, grafiky, plastiky, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk the Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2005   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2006   Plzeňská pěna / Pilsner Foam (Petr Jindra, Václav Malina, Milan Maur, Miroslava Nová, Kateřina Slípková)
  2007   Jasná zpráva: geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
navštívenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Mgr. Petr Jindra (odborný zástupce ředitele), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017/03   Revolver Revue (106/2017), 32.ročník, 106.číslo, Revolver Revue, Praha

Petr Jindra

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Loos - Plzeň - souvislosti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Nad slunce krásnější (Plzeňská madona a krásný sloh), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Insomnia, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Rok 1918 a umění v Plzni (Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914 - 1938), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Jiří Kubový: Absolutní krajina / Absolute Landscape, Revolver Revue, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“), Artefactum, Praha

Petr Jindra

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Petr Jindra: Bílý obraz skutečnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Loos - Plzeň - souvislosti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Svatopluk Klimeš: Tento svět, týž pro všechny... / This world, which is the same for all..., Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš / No Use Wrapping Fire in Paper, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2018   Podtrženo... (Luboš Drtina: Grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Zření (Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006), Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Jiná skutečnost (Magický realismus a imaginativní umění v Plzni), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, pro-tisk - Agentur für internationalen Kulturaustausch, Brémy (Bremen)
  2009   Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Josef Bolf, Ivan Pinkava: Ještě místo - pustá zem / Where the place - Upon the heath, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Obrazy krásy a spásy (Gotika v jihozápadních Čechách), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Ze středu ven / From the center out (Umění regionů 1985-2010 / Regional art from 1985-2010), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Báseň a krajina. Josef Hrubý: Básně, Jiří Kubový: Obrazy
  2017   Možnosti malby: Frauknecht - Kotyza - Patera - Tázler (Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2020   Nad slunce krásnější (Plzeňská madona a krásný sloh), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Nad slunce krásnější / More Beautiful Than the Sun (Plzeňská madona a krásný sloh / The Pilsen Madonna and the Beautiful Style), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Deset básní pro V. V. M., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Jiří Kovařík I., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Magorova konference, Revolver Revue, Praha
  2015   (art) without borders (Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550)), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2019   Literatura, Revolver Revue, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek (Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   K výstavě Bohumila Kubišty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2009   „Vado ut a somno exsuscitem eum“ (Bohumila Kubišty Vzkříšení Lazara), Kubismus 1910-1925, 48-68
  2011   Bohumil Kubišta - Vzkříšení Lazara, Prostor Zlín, 36-37
  2011   Věci umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 19.číslo, 2-2
  2012   Vladimír Koza (Portrét lékaře), Revolver Revue, 7-14
  2013   „Náš“ Bohumil Kubišta očima amerických historiků umění, Revolver Revue, 28.ročník, 91.číslo, 187-204
  2014   Zářivý krystal (Výstava Bohumila Kubišty v Ostravě), Art + Antiques, 100-101
  2016   Portrét Bedřicha Stefana, Art + Antiques, 4-5
  2018   Drtinův významový piktogram, Podtrženo..., 25-59
  2020   Úvod: Apologie autora, Tvůrce jako předmět dějin umění, 18-25
  2020   Úvod: Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“), Tvůrce jako předmět dějin umění, 9-16
  2022   Neměli bychom se bát toho, že budeme jen nástrojem moci a vlastní kultury, Revolver Revue, 105-124
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015/01/16   Logické doznání Tomáše Halíka (revolverrevue.cz), bubinekrevolveru.cz
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Ladislav Fládr 1935 - 2007, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Svatopluk Klimeš: Tento svět, týž pro všechny..., Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   V. V. - slovo, obraz, tvar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016/03   Revolver Revue (102/2016), 31.ročník, 102.číslo, Revolver Revue, Praha
  2016/09   Revolver Revue (104/2016), 31.ročník, 104.číslo, Revolver Revue, Praha
  2018/03   Revolver Revue (110/2018), 33.ročník, 110.číslo, Revolver Revue, Praha
  2018/06   Revolver Revue (111/2018), 33.ročník, 111.číslo, Revolver Revue, Praha
  2022/10   RR noviny (Revolver Revue), Revolver Revue, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Západočeská galerie v Plzni (Director's Choice), Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., Londýn (London)

Petr Jindra

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Insomnia, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Petr Jindra

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Obrazy krásy a spásy (Gotika v jihozápadních Čechách), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Petr Jindra

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Od záchvěvu k erupci (Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Petr Jindra

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/08/31 - 2006/10/01   Ladislav Daněk: Tušení řádu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/01/17 - 2008/02/27   Ladislav Fládr 1935-2007, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/11/08 - 2012/02/12   Loos Plzeň Souvislosti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2012/04/12 - 2012/05/19   Svatopluk Klimeš: Tento svět, týž pro všechny..., Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
2012/05/15 - 2012/08/19   Viktor Karlík: Podzemní práce / Underground Work, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2018/05/25 - 2018/06/26   Luboš Drtina: Grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2019/11/20 - 2020/02/09   Neoklasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile v Čechách, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/04/08 - 2004/05/09   V. V. - slovo, obraz, tvar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/04/07 - 2005/05/15   Figura a místo, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/11/16 - 2007/01/07   Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/11/13 - 2009/01/18   Jiná skutečnost. Magický realismus a imaginativní umění v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/02/17 - 2009/04/26   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2009/10/08 - 2010/01/31   Kubismus 1910–1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2010/06/25 - 2010/09/26   Umění českého západu: Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2010/10/06 - 2011/02/06   Ivan Pinkava, Josef Bolf: Ještě místo - pustá zem, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2011/06/07 - 2011/09/18   Věci umění, věci doby: Skupina 42 / Objects of Art, Witnesses of Time: Group 42, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/12/13 - 2013/02/03   I kdyby na zemi nebylo ticha...: Zimní motivy ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2013/02/13 - 2013/05/05   Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2017/01/12 - 2017/04/23   Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza. Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/09/07 - 2018/11/04   Rok 1918 a umění v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2020/02/20 - 2020/05/10   Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění XIX. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2020/11/27 - 2021/06/06   Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2022/06/22 - 2022/09/28   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2023/03/03 - 2023/05/21   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)

Petr Jindra

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/01/17 - 2008/02/27   Ladislav Fládr 1935-2007, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/04/12 - 2012/05/19   Svatopluk Klimeš: Tento svět, týž pro všechny..., Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
2018/05/25 - 2018/06/26   Luboš Drtina: Grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/04/08 - 2004/05/09   V. V. - slovo, obraz, tvar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/05/10 - 2005/06/19   Vojmír Vokolek: K horkému srdci v kameni!, List tří bratří: Vlastimil, Vladimír, Vojmír, Centrální katolická knihovna, Praha
2006/11/16 - 2007/01/07   Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/11/13 - 2009/01/18   Jiná skutečnost. Magický realismus a imaginativní umění v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/10/08 - 2010/01/31   Kubismus 1910–1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/12/14   Umění českého západu, křest, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)