zdroj: https://www.google.com/search?q=Reme%C5%A1ov%C3%A1+anna&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiuh9vrs7viAhXmwqYKHYomBOEQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=888#imgrc=0EveXFahnT3EiM:

Anna Remešová

* 3. 10. 1990
Art Historian, art critic

 

nationality: Czech
sex: female

notes:
NK neuvádí 2021/04
žije v Praze

Anna Remešová

zdroj: https://www.google.com/search?q=Reme%C5%A1ov%C3%A1+anna&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiuh9vrs7viAhXmwqYKHYomBOEQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=888#imgrc=0EveXFahnT3EiM:
 

Anna Remešová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Anna Remešová

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2019/05/30 - 2019/06/13   Milenina píseň, PLATO Ostrava, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)

Anna Remešová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Fotograf Festival #8 (Ne-práce: Zaměstnání volnem / Non-Work: Occupied by Leisure Time), Fotograf 07, Praha

Anna Remešová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí / Politics of Truth I: Between Reality and Fiction, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)

Anna Remešová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   New Wave: Diplomanti AVU 17 / AVU Graduates 17, Akademie výtvarných umění, Praha
  2017   Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí / Politics of Truth I: Between Reality and Fiction, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
  2020   Poslední den stvoření, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2021   Galerie Jelení Gallery 2010-2020, Centrum pro současné umění Praha, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Oheň jako tvořivá síla, Art + Antiques, 36-38
  2015   Ján Mančuška. První inventura / First Inventory, Flash Art, 13-14
  2015   Michal Kindernay (Vidět a slyšet), Flash Art, 29-32
  2016   Institucionální kritika v západním a československém umění 60. a 70. let 20. století, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et Historica 1/2016. Studia historiae artium II, 265-279
  2016   Jakou roli mají muzea umění? (Národní galerie v Praze vs. Muzeum současného umění v Lublani), A2: Kulturní čtrnáctideník, 10-10
  2016   Klíčový region východní Evropa (Rozhovor s ředitelkou Moderní galerie v Lublani), A2: Kulturní čtrnáctideník, 11-11
  2016   Představit si změnu, Art + Antiques, 56-58
  2016   Třikrát Roman Štětina, Flash Art, 32-34
  2017   Barbora Kleinhamplová (Co děláš? Svět práce podle Barbory Kleinhamplové), Fotograf, 58-63
  2017   Racionalizace domácího násilí (Výstava na Artwall hledá vztah feminismu a nových technologií), A2: Kulturní čtrnáctideník, 14-14
  2018   Alžběta Bačíková, Art + Antiques, 30-31
  2019   Barbora Klímová: Můžeme tomu říkat umění, nebo ne, Art + Antiques, 52-64

Anna Remešová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2017/03/22 - 2017/04/16   Alžběta Bačíková: Hrdinové, Galerie Jelení, Praha 7
2018/10/09 - 2018/11/04   Jana Kapelová: Paradox akvária, etc. galerie, Praha 2
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/03/12 - 2020/07/24   Poslední den stvoření, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
filmová projekce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/01/16   Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí (pásmo videí), etc. galerie, Praha 2