Milenina píseň

type: kolektivní
place of exhibition: PLATO Ostrava
date of exhibition: 2019/05/30 - 2019/06/13

note:
Video Milenina píseň (2019) kombinuje současnou kritiku náboženství s feministickou teorií, a to skrze konkrétní mikropříběh ženy, jež pečuje o interiér katolického kostela.

Děj začíná záběrem na vnitřní scénu, ve které kněz stojí autoritativně nad lidmi a káže o Babylonské věži. Klíčový příběh zmatení jazyků a národů připomíná počátky světa, ve kterém vládl chaos – a tento stejný chaos se stane i ústředním motivem videa. Zatímco žena ve vylidněném prostoru pečuje o kostel, samotná architektura začne k ženě promlouvat a dojde mezi nimi k dialogu. Digitálně upravené architektonické prvky začnou doplňovat ženinu činnost a spojí se ve společném momentu péče. V té chvíli, kdy si oba uvědomí svou podřadnou pozici v církvi, zavládne v celém prostoru chaos, samotná budova se rozpadne a začne vířit v nekontrolovaných pohybech. Chaos, ne-řád značí proměnu dosavadního stavu.

Video pracuje s teoretickým pozadím současného feministického myšlení, konkrétně s odkazem kyberfeminismu, který se objevil počátkem 90. let v práci britské feministky a teoretičky kyberkultury Sadie Plant. Pro kyberfeminismus se klíčovým bodem stávají moderní technologie a z toho logicky vyplývající boj proti klasické dichotomii příroda/technika či přirozené/umělé, přičemž v době silně patriarchální dominance je ženě ve většině případů přisuzována příroda a mužům technika a technologický pokrok. Video tyto dichotomie bourá, na což poukazuje i jeho postupně se rozpadající forma. Komunikace mezi architekturou a protagonistkou neprobíhá na “lidské” úrovni, ale je dána vztahem jejich „technologizovaných” vnitřků. Stejně tak jako dráty, cihly a rozvodny vyplňují zdi budovy, jsou podobně strukturovány i orgány ženy. Podle teorie kyberfeministické skupiny VNS Matrix lze například ženský pohlavní orgán označit za technologii, protože jeho fungování a vnímání ovlivňují vnější faktory, je tedy utvořen a používán jako nástroj. Kyberfeminismus tedy sice vychází ze zkušenosti ženy a jejího těla, neesencializuje jej však, nýbrž popisuje jeho aktivní interakci.

Milenina píseň

person born
Lukáčová Marie 23. 11. 1991
Remešová Anna 3. 10. 1990

Milenina píseň

institution, city, address
PLATO Ostrava, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město), Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus)

Milenina píseň

person born
Adamec Jakub 4. 10. 1981