zdroj: https://www.google.com/search?sa=X&q=Marie+Luk%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1+V%C3%BDtvarn%C3%BD+um%C4%9Blec&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj764XwtrTjAhWkVRUIHdPaBGsQsAR6BAgEEAE&biw=1920&bih=888#imgrc=I0oOb166cgEAnM:

Marie Lukáčová

* 23. 11. 1991, Opava (Opava), Česká republika (Czech Republic)
Video Artist

 

nationality: Czech
sex: male

web: lukacovamarie.blogspot.com
NK AUT: mzk20201068967
VIAF: 13158628357822922582

notes:
Absolvovala bakalářský program roku 2015 v ateliéru Malířství 1 na brněnské Fakultě Výtvarných Umění. V témže roce nastoupila na magisterský program do ateliéru Supermédia na pražské UMPRUM.

Marie Lukáčová

Marie Lukáčová (*1991) je absolventkou pražské UMPRUM, studovala také na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT a Kunstakademie Mainz v Německu. Je jednou ze tří zakladatelek feministické skupiny Čtvrtá vlna, která v roce 2017 iniciovala veřejnou debatu na téma sexismu na univerzitách. Pracuje především v médiu videa a videoinstalace, přičemž její filmy přetvářejí znaky vypůjčené z oblasti politiky, mytologie, geologie nebo vědy. Pohybují se napříč různými časovými rovinami a lokacemi a skrze specifické narativy i poetiku se vyjadřují k otázkám nejisté budoucnosti. Svou práci Lukáčová představila především v rámci nezávislé české galerijní scény, ale také například ve Vratislavi, Lublani nebo Stuttgartu.
ogl.cz, 12.3.2020

Marie Lukáčová

zdroj: https://www.google.com/search?sa=X&q=Marie+Luk%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1+V%C3%BDtvarn%C3%BD+um%C4%9Blec&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj764XwtrTjAhWkVRUIHdPaBGsQsAR6BAgEEAE&biw=1920&bih=888#imgrc=I0oOb166cgEAnM:
 

Marie Lukáčová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Mohuč (Mainz)
???? - ????   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění

Marie Lukáčová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2017/05/31 - 2017/06/18   Marie Lukáčová: Gizd a Zgarb, Galerie Jelení, Praha 7
2019/02/14 - 2019/04/07   Marie Lukáčová: Magie v době konjunktury, Galerie Kostka, Praha
2020/05/26 - 2020/09/13   Intervence #20 - Marie Lukáčová: Siréna Živa, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/08/19 - 2020/09/18   Marie Lukáčová: Relass, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2021/04/14 - 2021/06/30   Marie Lukáčová: Vagina Fantasy, Galerie Artwall / Galerie Na zdi, Praha
2021/06/05 - 2021/08/29   Marie Lukáčová: Frugo, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2023/11/14 - 2024/02/25   Marie Lukáčová: Divoženky, Dům fotografie, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/11/24 - 2017/01/08   Time After Time, MeetFactory - Mezinárodní centrum současného umění / International Center of Contemporary Art, Praha
2017/03/10 - 2017/04/15   Pilíř konfliktů / The Pillar of Conflicts, Galerie UM, Praha 1
2017/12/14 - 2018/02/21   Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - zamotávat archiv / Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive, tranzitdisplay, Praha
2018/06/27 - 2018/09/02   Podmínky nemožnosti V/VII: Nelidské zdroje, Galerie Kurzor, Praha
2018/10/11 - 2018/11/02   Volno pod kontrolou / Leisure under control, INI Project / Prostor, Praha 3
2018/12/04 - 2019/02/17   Civilizace na rozcestí: Strůjci vědecko-technické revoluce, Centrum pro současné umění Futura, Praha
2019/03/22 - 2019/04/28   Marie Lukáčová: Moréna Rex & Jiří Žák: The Incantation of the Real, Galerie Kurzor, Praha
2019/05/30 - 2019/06/13   Milenina píseň, PLATO Ostrava, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
2019/09/21 -   Dancing on the Ruins, Nová Cvernovka, Bratislava (Bratislava)
2019/09/27 - 2020/01/19   Cena Jindřicha Chalupeckého 2019, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/11/22 - 2020/07/05   Moc bezmocných: Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989, Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení), Bratislava (Bratislava)
2020/03/12 - 2020/07/24   Poslední den stvoření, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2020/06/27 - 2020/06/28   Nejen nukleární rodina, Centrum pro současné umění Praha, Praha
2020/09/26 - 2020/11/01   Souostroví, Slezanka, Opava (Opava)
2020/09/30 - 2020/11/15   Dům umění, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2021/09/30 - 2021/11/03   Dědictví mytologie, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2022/01/19 - 2022/03/20   Studnice moudrosti, MeetFactory - Mezinárodní centrum současného umění / International Center of Contemporary Art, Praha
2022/04/02 - 2022/04/29   Beyond Nuclear Family: Around The Family Table, alpha nova & galerie futura, Berlín (Berlin)
2022/06/24 - 2022/08/21   Člověk a zvíře pod jednou střechou, Entrance Gallery, Praha
2022/07/21 - 2022/10/23   Ve věci umění / Matter of Art 2022: Jak přemýšlet o vztahu násilí a života? – Bienále současného umění Praha, Městská knihovna Praha, Praha
2022/10/01 - 2023/01/18   Sdílená základna (Fotograf Festival #12), Galerie Hraničář, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2022/10/13 - 2022/11/27   Nejen nukleární rodina: Recepty na štěstí, Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi (Display Gallery), Praha
2023/01/26 - 2023/03/05   Fragments of Other Knowledge, Nýlistasafnið, Reykjavík
2023/09/07 - 2023/09/10   J&T Art Index Pop-Up, Invalidovna, Praha
filmová projekce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2017/10/03   Prezentace videa Marie Lukáčové, Palladium, Praha 1
2018/01/16   Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí (pásmo videí), etc. galerie, Praha 2
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/03/07 - 2015/03/28   Grafomani, vypravěči, autoři a producenti, etc. galerie, Praha 2
2016/09/19 - 2016/09/30   Art dialog - Meziprostory 2016: 2. Mezinárodní sympozium absolventů vysokých uměleckých škol / Interspace 2016: International Symposium, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)

Marie Lukáčová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Marie Lukáčová: Frugo, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí / Politics of Truth I: Between Reality and Fiction, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Civilizace na rozcestí: Strůjci vědecko-technické revoluce / Civilization on the Crossroad: Engineers of Sci-Tech Revolution // Jiří Černický: Dragon on my back / s Drakem v zádech, Centrum pro současné umění Futura, Praha
  2018   Fotograf Festival #8 (Ne-práce: Zaměstnání volnem / Non-Work: Occupied by Leisure Time), Fotograf 07, Praha
  2018   Podmínky nemožnosti V/VII: Nelidské zdroje / Conditions of Impossibility V/VII: Inhuman Resources, Centrum pro současné umění Praha, Praha
  2019   Cena Jindřicha Chalupeckého 2019 / Jindřich Chalupecký Award 2019, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2019   Supernova (Katalog Ateliéru supermédií)
  2020   Poslední den stvoření, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2020   Zvuky krize / Sounds of Crisis, Centrum pro současné umění Praha, Praha
  2021   Galerie Jelení Gallery 2010-2020, Centrum pro současné umění Praha, Praha
  2022   Fotograf Festival #12 (Nikdo sem nepatří víc než vy / No One Belongs Here More Than You), Fotograf 07, Praha
  2022   Nejen nukleární rodina (Recepty na štěstí), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2022   Other Knowledge (Texts, Images, Documents), MeetFactory, o.p.s, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   30. ročník Chalupeckého ceny, Art + Antiques, 3-4
  2019   Marie Lukáčová, Flash Art, 55
  2019   O nepříjemných tématech v příjemných kuchyních, Artikl, 6.ročník, 7.číslo, 9-10
  2021   Marie Lukáčová: Vagina Fantasy (Minirecenze), A2: Kulturní čtrnáctideník, 31
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Marie Lukáčová: Siréna Živa (Intervence #20), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2021   Marie Lukáčová: Frugo, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Meziprostory: 2. mezinárodní sympozium absolventů vysokých uměleckých škol, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   The Pillar of Conflicts, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Civilizace na rozcestí: Strůjci vědecko-technické revoluce / Civilization on the Crossroad: Engineers of Sci-Tech Revolution // Jiří Černický: Dragon on my back / s Drakem v zádech, Centrum pro současné umění Futura, Praha
  2019   Moc bezmocných (Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989), Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení), Bratislava (Bratislava)
  2019   The Power of the Powerless (Political Aspects in Slovak and Czech Art After 1989), Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení), Bratislava (Bratislava)
  2022   Beyond Nuclear Family (Around The Family Table)
  2022   Fotograf Festival #12 (Nikdo sem nepatří víc než vy / No One Belongs Here More Than You), Fotograf 07, Praha
  2023   Marie Lukáčová: Divas, Pauline Curnier Jardin & Feel Good Cooperative: Roman Parties, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2023   Marie Lukáčová: Divoženky, Pauline Curnier Jardin & Feel Good Cooperative: Římské večírky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Ester Krumbachová: Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Bienále Ve věci umění Průvodce / Biennale Matter of Art Guide, tranzit.cz, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Marie Lukáčová: Moréna Rex, Centrum pro současné umění Praha, Praha
úvodní text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - Zamotávat archiv
  2022   Text k výstavě v přístupném jazyce, tranzit.cz, Praha

Marie Lukáčová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Zvuky krize / Sounds of Crisis, Centrum pro současné umění Praha, Praha
  2021   Galerie Jelení Gallery 2010-2020, Centrum pro současné umění Praha, Praha
  2022   Other Knowledge (Texts, Images, Documents), MeetFactory, o.p.s, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Dotek zvířete, ArtMap, Praha 1
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   After Life výstavy, Akademie výtvarných umění, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Marie Lukáčová: Drak a ryba, Qartal, 3.ročník, 12.číslo, 38-41
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Marie Lukáčová: Moréna Rex, Centrum pro současné umění Praha, Praha
  nedat.   Stržený nehet neviditelné ruky, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Marie Lukáčová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Viskozita současné tělesnosti, Flash Art, 20-21

Marie Lukáčová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Marie Lukáčová: Frugo, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Marie Lukáčová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Viskozita současné tělesnosti, Flash Art, 20-21
  2022   Studnice moudrosti, Flash Art, 15.ročník, 63.číslo, 54-56