Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí (pásmo videí)

type: filmová projekce
place of exhibition: etc. galerie
date of exhibition: 2018/01/16

note:
S první částí dlouhodobého výzkumného projektu, který se zabývá dokumentárními strategii v současném uměleckém videu, otevíráme polemiku nad tím, jakým způsobem se formy zažité jako dokumentární vztahují k pravdě a jak se proměňuje jejich podoba. V návaznosti na klíčový text umělkyně a teoretičky Hito Steyerl s názvem Politika pravdy. Dokumentarismus v umění se ptáme, jak může být dokumentární praxe aktuálním prostředkem politického jednání a jaké dnes umění nalézá způsoby, díky kterým se vyrovnává se ztrátou důvěry v reprezentaci reality.

První komentované pásmo videí, které prezentuje etc. galerie v lednu 2018, představí výběr čtyř děl českých a zahraničních autorů. Každé z nich zaujímá jiný postoj ke zmíněné hranici mezi realitou a fikcí. Některá nepracují explicitně s dokumentárními metodami, ale objevuje se v nich určitým způsobem polemika s tím, jaké má obraz místo a funkci v utváření politického vědomí, jak se dnes lze zaobírat pravdou s využitím vědeckých metod, nebo jestli dnešní pojetí pravdy daleko více nevystihuje práce s fikcí. Spojující tematickou linii pak utváří různá pojetí územního „teritoria” či fyzického prostoru, která jsou konfrontována s fiktivním vyprávěním, s ideologickými a politickými zájmy, s potřebou vymezovat a hájit určitá území a zároveň dané hranice překračovat.

V rámci prvního bloku „Mezi realitou a fikcí“ budou promítnuta tato videa:

NIKA AUTOR – Newsreel 63 (2017)
RUTI SELA A MAAYAN AMIR – Image Blockade (2015)
MARIE LUKÁČOVÁ – ČHOS (2015/2016)
NIR EVRON – Cover Version (2010)

Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí (pásmo videí)

person born
Amir Maayan 1978
Autor Nika 1982
Evron Nir 1974
Lukáčová Marie 23. 11. 1991
Sela Ruti 1974

Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí (pásmo videí)

institution, city, address
etc. galerie, Praha 2, Sarajevská 16

Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí (pásmo videí)

person born
Bačíková Alžběta 1988
Remešová Anna 3. 10. 1990

Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí (pásmo videí)

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2017   Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí / Politics of Truth I: Between Reality and Fiction