tranzitdisplay

year of establishment: 2007
year of termination: 0
city: Praha
address: Dittrichova 9/337, Praha 2
ZIP: 120 00
e-mail: info@tranzitdisplay.cz
www: www.tranzitdisplay.cz

word:

Tranzitdisplay je projekt s mezinárodním programem, který sleduje současné pozice a tendence v umění, v kultuře, v každodennosti. Jeho záměrem je iniciovat komunikaci a reflexi v oblasti současného umění a rozvíjet je v místním prostředí.

Zajímá nás umění jako praxe současnosti, která aktivuje sociální prostor i mezilidské vztahy, produkuje vlastní citlivost k věcem i politický rozměr.

Středem zájmu je výzkum forem a obsahů současné tvorby, v individuálních autorských systémech i v kolektivních prostředích. Jedna z programových linií, kterou tranzitdisplay sleduje, se zaměřuje na osobnosti, které mají potřebu a sílu vytvářet subjektivní systémy a vlastní univerzální modely světa. Tyto snahy do jisté míry obrozují utopickou potřebu vztahování se ke světu v jeho komplexnosti, jako k celku, který může jedinec obsáhnout.

Další linií zájmu jsou základní otázky související s posláním a smyslem vystavování: Co je to výstava? Jakými změnami prochází její formát? Výstavní prostor jako bílá krychle, výstava jako laboratoř, výstava jako archiv, výstava jako bleší trh, výstava jako lounge. Jak na tento proces proměn funkce výstavního prostoru zde a teď reagujeme? Jaké politické, ekonomické, genderové i organizační důvody a důsledky má vystavování? Jaké podmínky časovosti vytváří? Dočasnost a trvání. Je výstava reálným prostorem? Poskytuje možnosti pro jeho překročení.

Tranzitdisplay organizuje výstavy, přednášky, projekce, představení, konference a další akce. tranzitdisplay spolupracuje a propojuje své aktivity s dalšími subjekty současného umění i jiných oblastí kultury a vědy, které artikulují současnost umění

linie konceptuální tvorby

upozadění tradičního soustředění na výtvarnou formu

výzkum a využívání autonomního pole, které sami vytváříme

přednost nových staveb a dramaturgií před tradičním komponováním

dočasnost, různé mody temporality

události, které lze na základě vnitřní logiky vždy nově adjustovat nebo nechat volně plynout

koncentrace na postoje, přístupy a metody, v individuálních i kolektivních systémech

otevřenost a distance, které vytvářejí podmínky pro zkoumání problémů a krizí současnosti.

zdroj  - www.tranzitdisplay.cznotes:
2007/11/09 - otevření
út–ne 12–18 h