Možnosti studentského života

type: kolektivní
place of exhibition: tranzitdisplay
date of exhibition: 2011/05/04 - 2011/05/27

Možnosti studentského života

institution, city, address
tranzitdisplay, Praha, Dittrichova 9/337, Praha 2

Možnosti studentského života

person born
Artamonov Vasil 20. 8. 1980
Magid Václav 6. 6. 1979
Uhnák Tomáš 15. 8. 1984

Možnosti studentského života

mapa/plán
  published   title (subtitle)
  2011   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art in Prague Galeries (1. 5. - 30. 6. 2011)