František Groh

* 13. 11. 1863, Černé Voděrady (Praha-východ), Česká republika (Czech Republic)
22. 11. 1940, Praha, Česká republika (Czech Republic)
klasický filolog, archeologist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Groh František, klass. filolog český (*13. list. 1863 ve Voděradech). Studoval v l. 1875-83 na akademickém gymn. v Praze, v l. 1883-89 na filosofické fakultě české university. Dosáhnuv r. 1889 approbace pro vyšší gymnasia, byl r. 1889-90 zkušebním kandidátem při gymn. v Truhlářské ulici v Praze, r. 1890-91 supploval na gymn. v Něm. Brodě, l. 1891-95 na gymn. v Žitné ulici v Praze, v l. 1895-98 byl prof. gymn. v Kolíně, 1898-1905 prof. akademického gymnasia v Praze. R. 1897-98 byl stipendistou rakouské vlády na universitách berlínské a lipské a poslouchal zde Vahlena, Kirchhoffa, Köhlera, Dielse, Wilamowitze, Brugmanna, Lipsia, Cichoria a Wachsmutha, r. 1899 habilitoval se na česká universitě pro odbor klassické filologie, r. 1903 vykonal s podporou rakouského ministerstva kultu a vyučování studijní cestu vědeckou po Italii a Řecku, r. 1905 byl jmenován mimoř. professorem klassické filologie. Byl již za let studentských literárně činný. Ve Sborníku paedagogického semináře, řízeného G. A. Lindnerem (Praha, 1886), uveřejnil dva články obsahu paedagogického. V "Listech filologických", jichž spoluredaktorem jest od r. 1899, uveřejnil 17 článků z oboru klassické filologie, týkajících se Plauta, Homéra, Bakchylida, Thukvdida, Platóna, Démosthena, Aristotelovy Ústavy athénské, epigrafiky, řeckých papyrů, řec. divadla a topografie athénské. Mimo "Listy filologické" uveřejnil tyto vesměs cenné a důkladné práce: O jevišti divadla řeckého (Progr. gymn. v Žitné ulici v Praze, 1895); Divadelní představení v starých Athénách ("Věstník českých professorů", roč. VI., str. 183 sl.); Co nám vypravují řecké nápisy ("Česka Revue", roč. V., str. 210 sl. a 309 sl.); Původní plán Erechtheia ("Sborník prací historických na počest J. Golla", str. 41 sl.); Řecké divadlo (Praha, 1905-9, 4 části); Jak studovati klassickou filologii? (t., 1907). Dále opatřil 2. přepracované vydáni Desoldova překladu Platónova Prótagory a Euthyfrona (t.. 1894), 5. opravené a rozmnožené vydání Saskovy Mythologie Řekův a Římanův (t., 1898) a 8., úplně přepracované vydání prvního dílu Niederlovy Mluvnice řeckého jazyka (t.,1907). Mimo to uveřejnil hojné recense o filologických publikacích domácích i cizích v "Listech filologických", v "Athenaeu", ve "Woehenschrift für klassische Philologie"; v "Listech filologických" pocházejí "Drobné zprávy", v nichž referuje se stručně o nových badáních a publikacích filologických, z největší části od Groh-a. Jest též spolupracovníkem Ottova Slovníku Naučného.
zdroj - Ottův slovník naučný

notes:
Univerzitní profesor, klasický filolog, práce z řecké a římské archeologie.