zdroj: http://artalk.cz/wp-content/uploads/2016/03/Screen-shot-2016-03-22-at-3.16.27-PM.png

Ladislav Kesner

* 27. 3. 1961, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Publicist, Art Historian, Museologist, Sinologist

 

signature: LKm
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn20001227201
VIAF: 73976965

notes:
syn historika umění Ladislava Kesnera st.
studie o problematice muzeologie v digitální době

Ladislav Kesner

zdroj: http://artalk.cz/wp-content/uploads/2016/03/Screen-shot-2016-03-22-at-3.16.27-PM.png
 

Ladislav Kesner

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1979 - 1984   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Ladislav Kesner

from - to   institution, city, notes
???? - ????   CMS Culture Consulting, Beroun (Beroun), Česká 47, ředitel

Ladislav Kesner

beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/05/16   Současné čínské umění na mezinárodní výtvarné scéně, Galerie Rudolfinum, Praha
festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006   BLACK '06 - 2. ročník pardubického výtvarného festivalu, Pardubice (Pardubice), Pardubice (Pardubice)
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/11/18   Ladislav Kesner: Porozumět obrazu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2007/04/10   Ladislav Kesner: Tváře gesta slzy, Tělo jako obrazové médium, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Ladislav Kesner

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Kulturní politika a vizuální umění - AVU 4. 10. 2010, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 11
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Současné čínské umění na mezinárodní výtvarné scéně, Galerie Rudolfinum, Praha
  2003   Umění včera a dnes: Třetí ročník cyklu veřejných přednášek, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2007   Umění včera a dnes: Umění a emoce, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   BLACK '06 (Pardubický výtvarný festival)

Ladislav Kesner

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Muzeum umění v digitální době (Vnímání obrazů a prožitek umění v současné společnosti), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Marketing a management muzeí a památek, Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2009-2010   Gombrich: Porozumět umění a jeho dějinám (Ke stému výročí narození E. H. Gombricha), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město)

Ladislav Kesner

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Alfred Kubin (1877 - 1959), Správa Pražského hradu, Praha
  2000   Sü Ping: Kniha z nebe a Kaligrafická třída
  2010   Miloš Šejn: Býti krajinou / Being Landscape, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Miloš Šejn: Kresby-texty (2 čb), Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2015   Ivana Lomová: Prázdno, PPF Art, a. s., Praha
  2019   Pavel Korbička, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2021   Pavel Korbička: Space of Perception, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Čínské hrobové figury ve sbírkách Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Nejstarší čínské umění ve sbírkách Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Le cubisme à Prague, Musée des Beaux-Arts de Nancy (Museum of Fine Arts of Nancy), Nancy
  2008   Čínská malba, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2011   Images of the Mind (Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft), Wallstein Verlag GmbH, Göttingen
  2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2014   Intimní interakce / Intimate Interactions, Trojhalí Karolina, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   VII. Nový zlínský salon / 7th New Zlín Salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2015   Model, Galerie Rudolfinum, Praha
  2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Možnosti vizuálních studií (Obrazy - texty - interpretace), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město)
  2009   Orbis Artium (K jubileu Lubomíra Slavíčka), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2009-2010   Gombrich: Porozumět umění a jeho dějinám (Ke stému výročí narození E. H. Gombricha), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město)
  2021   Jaroslav Róna: Architektony a stroje / Architectons and Machines, B&P Publishing (Books & Pipes Publishing), Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Věda a umění (Sborník z 5. sjezdu historiků umění, Olomouc 16.-18. září 2015), Artefactum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Osobnost tvůrce v starověkém čínském umění (K počátku individuálního tvůrčího výrazu a genezi autorské osobnosti v starověké Číně), Sborník památce Olega Suse, 133-149
  1991   Introducing a Newly Acquired Bronze Ding Vessel from the Lae Shang Period (Nově získaná bronzová nádoba ting), The Bulletin of National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, 114-115
  1991   Nové dějiny umění v Cambridge, Výtvarné umění, 79-80
  1991   Tisíce vrcholků a desetitícíce srázů ((Politická symbolika a protest v čínském umění)), Revolver Revue, 245-266
  1992   Tváře z hrobů, Revolver Revue, 293-308
  1994   On alien art and experiencing art fully: Gombrich - Kesner correspondence, Umění / The Art, 107-115
  1996   Pohled přes 200 let (Jaká je Národní galerie v roce svého dvoustého jubilea?), Večerník Praha
  1998   Muzeum a vizuální prostředí současnosti, Detail-13
  1998   Současný stav financování kultury je neúnosný, Lidové noviny, 11
  2007   Obrazy a modely ve vědě a medicíně, Možnosti vizuálních studií, 155-183
  2007   Socha v krajině a krajina v soše, Art & Antiques, 38-43
  2009   Intence, afordance a význam kulturních objektů, Orbis Artium, 59-76
  2014   Art History Is the Best Discipline (Horst Bredekamp in Conversation with Ladislav Kesner), Umění / Art, 62, 1, 66-73
  2015   Crossing the Border (Hans Belting in Conversation with Ladislav Kesner), Umění / Art, 63, 5, 385-395
  2016   Against the Affectless Iconology of Modern Art, Umění / Art, 64, 1-18
  2017   Dějiny umění a vědy o lidské mysli dnes, Věda a umění, 88-91
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Model, Galerie Rudolfinum, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Mistrovská díla asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha

Ladislav Kesner

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Pavel Korbička, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Ladislav Kesner

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Prostorový diskurs (Poznámky k instalacím Josepha Kosutha z let 1965-93), Výtvarné umění-21
  1995   Přítomnost a kalkulovaná absence, Výtvarné umění, 1-2, 101-105
  1995   Rozhovor s Mikem Kelleyem, Výtvarné umění, 1-2, 138-147

Ladislav Kesner

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/06/25 - 2000/09/10   Sü Ping: Kniha z nebe a Kaligrafická třída / A Book From The Sky and Classroom Calligraphy, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2014/05/29 - 2014/08/17   Markus Copper: Kursk, Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění), Ostrava (Ostrava-město)
2015/09/04 - 2015/10/18   Ivana Lomová: Prázdno, Galerie Václava Špály, Praha
2022/02/16 - 2022/05/08   Jaroslav Róna: Architektony a stroje / Architectons and Mechines, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1985   Čínské hrobové figury ve sbírkách Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Praha
1995/11/28 - 1996/01/21   Na křídlech volnosti: Čínská figuralistika v 19. století, Palác Kinských, Praha
1996/01/30 - 1996/05/16   Hory a řeky bez konce: Krajina, zátiší a mikrosvět přírody v umění Asie i Evropy, Šternberský palác, Praha
1997/03/13 - 1997/06/01   Tváře a těla říše středu, Galerie Rudolfinum, Praha
2011/07/23 - 2011/10/30   Images of the Mind: Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft / In Art and Science, Deutsches Hygiene-Museum, Drážďany (Dresden)
2011/12/09 - 2012/03/18   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/09/16   Tváře: Fenomém tváře ve videoartu / Faces: The Phenomenon of Face in Videoart, Galerie Rudolfinum, Praha
2014/01/28 - 2014/05/27   Intimní interakce, Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění), Ostrava (Ostrava-město)
2015/01/29 - 2015/05/03   Model, Galerie Rudolfinum, Praha
2015/06/26 - 2015/08/30   Obr. *2007 - +2015, Galerie Václava Špály, Praha
2018/02/16 - 2018/05/27   Trauma / tíseň / extáze / prázdnota: Formule patosu 1900–2018 / Trauma / Distress / Ecstasy / Emptiness: Formulas of Pathos 1900–2018, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)

Ladislav Kesner

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/09/06 - 1988/10/30   Jiří Fusek: Objekty, Hrádek, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995/12/15 - 1996/02/28   Georges Braque: Z grafického díla / Aus dem graphishen werk, Galerie Miro, Praha
2003/09/10 - 2003/09/28   Věra Krylová: Tvorba z let 1973 - 2003, Galerie Portheimka, Praha
2005/04/08 - 2005/07/03   Adolf Born: Od La Fontaina k Livingstonovi, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2010/03/25 - 2010/06/06   Miloš Šejn: Býti krajinou / Being Landscape, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2014/05/29 - 2014/08/17   Markus Copper: Kursk, Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění), Ostrava (Ostrava-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/12/12 - 1996/03/03   Mezi erupcí a morem: Malířství v Neapoli 1631-1656 ze sbírek České republiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2018/02/16 - 2018/05/27   Trauma / tíseň / extáze / prázdnota: Formule patosu 1900–2018 / Trauma / Distress / Ecstasy / Emptiness: Formulas of Pathos 1900–2018, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)

Ladislav Kesner

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Noch einmal (30. března 1996), Detail
  2012   Mysl v Brně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění