Věra Linhartová

* 22. 3. 1938, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
Writer, Poet, Art Historian, Translator

 

signature: V. L.
nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jk01072187
WIKIDATA: Q2536512
VIAF: 40528398

notes:
PhDr.
editorka díla Richarda Weinera a Jindřicha Heislera,
zaměřená na moderní umění a umění mimoevropských kultur

Věra Linhartová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika
1955 - 1960   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění

Věra Linhartová

from - to   institution, city, notes
1961 - 1966   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80
1968 - ????   Francie, exil

Věra Linhartová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Svaz československých výtvarných umělců, *
???? - ????   Syndikát českých spisovatelů, *
1968 - ????   český exil (Francie), *
1968 - ????   exil, *, Francie

Věra Linhartová

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/09/08 - 2016/11/27   Loni v Marienbadu, Galerie Rudolfinum, Praha

Věra Linhartová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Loni v Marienbadu: Film jako umění / Last Year in Marienbad: A Film as Art, Galerie Rudolfinum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Věra Linhartová: Abnehmen des Lautes M, Jan Koblasa: Versuch es zu sagen, Galerie Mauritz, Selent bei Kiel
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1992   Melancholie a vzdor (Eseje o moderní české literatuře), Československý spisovatel, Praha
  2006   Ústně více (Šestatřicátníci)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Tvář za zrcadlem řeči (Literatura), Tvář, 33-35
  1967   O jedné deziluzi (Odpověď Věře Linhartové), Výtvarná práce, 1-7
  1968   Umění projekce (Meziprůzkum Věry Linhartové), Orientace, 27-34
  1993   (hluboká rýha nepřítomnosti), Ianus tří tváří, 129-140
  1994   Věra Linhartová: Dům daleko, Slovník české prózy 1945-1994, 225-227
  1994   Věra Linhartová: Přestořeč, Slovník české prózy 1945-1994, 223-225
  2008   K "druhé avantgardě" (teze k diskusi), Česká literatura, 56.ročník, 5.číslo, 666-672
  2008   Vjemy imaginárního časoprostoru - Věra Linhartová, Artemis a Dr. Faust, 143-151
  2010   „U vody stopen v klínu klín“ (Máchovské parafráze v textech Věry Linhartové), Mácha redivivus (1810-2010), 261-278
  2010/12   Sen sedmého dne: nikdo zde mne nepozná a tam snad už na mne všichni zapomněli, Pandora / Česko-francouzské přecházení, 109-119
  2011   Homosexualita v novodobé české literatuře, Homosexualita v dějinách české kultury, 83-183
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Věra Linhartová (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Průvodce - posloupnost textů (2011/05/24 - 2011/05/26), Společnost Topičova salonu, Praha

Věra Linhartová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Jiří Valenta: Deskové obrazy, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Jindřich Štyrský 1899 - 1942 (Malarstwo, Rysunek, Collage, Fotografie), Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1972   Jan Koblasa, Städtische Kunstsammlungen Ludwigshafen, Ludwigshafen am Rhein
  1974   Joseph Sima (1891 - 1971), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1976   Jan Koblasa 1966 - 1976, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1977   Zbyněk Sekal: Zusammengesetzte Bilder, Zeichnungen
  1981   Jan Koblasa, Galerie Marianne Hennemann, Bonn
  1990   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z tvorby), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   Jan Koblasa: Sochy, Kancelář prezidenta republiky, Praha
  1995   Jiří Valenta (1936-1991): Souborné dílo / Gesamtwerk, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Mikuláš Medek, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2012   Jan Koblasa: Retrospektiva, Správa Pražského hradu, Praha
  2014   Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby, Galerie Zdeněk Sklenář, _
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1963   Jan Koblasa, Mikuláš Medek: Výstava obrazů z let 1959-1963, Svaz československých výtvarných umělců, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1964   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1965   Divadlo Za branou 1965
  1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1982   Štyrský Toyen Heisler, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  2009   O barvě: Český kolorismus od Slavíčka po současnost / On Colour: The Czech Colourism from Slavíček to the Present, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2021   Vanitas (Vanitas in Contemporary Czech Art), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2021   Vanitas (Vanitas v současném českém umění), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Věra Linhartová: Abnehmen des Lautes M, Jan Koblasa: Versuch es zu sagen, Galerie Mauritz, Selent bei Kiel
  1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1993   Vysoká hra / Le Grand Jeu, Torst, Praha
  2005   Zdeněk Macháček, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno (Brno-město)
  2008   Síla věcnosti (Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadů), Respekt Publishing, a.s., Praha
  2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
  2018   Vysoká hra: Mýtus nenávratného (Texty, studie, korespondence), Malvern, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Podoby (Literární sborník), Československý spisovatel, Praha
  1969   Podoby II (Literární sborník), Československý spisovatel, Praha
  1976   Hommage à Mikuláš Medek (1926 - 1974)
  1983   Le surréalisme en Tchécoslovaquie (Choix de textes 1934-1968), Gallimard, Paříž (Paris)
  1994   Paris - Prague / Paříž - Praha (Intellectuels en Europe / Intelektuálové v Evropě), Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   55 (Sborník příspěvků vzniklých u příležitosti Odborného sympozia uspořádaného k 55. výročí Alšovy jihočeské galerie), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1864   Josef Vizner, Výtvarná práce, 8-9
  1963   Fotografie E. Medkové, Výtvarná práce, 11-11
  1963   Hluboká 1963, Výtvarná práce, 4
  1963   Neproniknutelnou, hotovou, uzavřenou věcí..., Jan Koblasa, Mikuláš Medek: Výstava obrazů z let 1959-1963, 5-7
  1964   Imaginativní malířství, Tvář, 8.číslo, 19-22
  1964   Výstavou imaginativního malířství chceme...
  1965   Sachant exactement où..., Phases, 58
  1966   R. Gilbert-Lecomte: Z testamentu, Výtvarná práce, 3
  1968   Introduction a l´oeuvre de Joseph Sima, Výtvarné umění
  1968   Úvod k obrazům Josefa Šímy, Výtvarné umění, 254-277
  1969   Výpisky z četby Petra Kabeše, Sešity pro literaturu a diskusi, 39-39
  1974   Wüste der Liebe mit kristallinischem Blick, Joseph Sima, 37-42
  1976   Die vielgestaltige Welt des Jan Koblasa, Jan Koblasa 1966 - 1976
  1977   Das werk Sekals ist nicht vorsätzlich hermetisch..., Zbyněk Sekal: Zusammengesetzte Bilder, Zeichnungen
  1981   Die vielgestaltige Welt des Jan Koblasa, Jan Koblasa, 70-76
  1990   Hotový obraz, Mikuláš Medek: Obrazy, 46-46
  1991   Ze Skutečnosti obrazu, Český informel, 244-245
  1995   La monde blanc de Jirí Valenta, Revue K, 4-6
  1996   Přímé prodloužení surrealistické tradice a imaginativní malby po roce 1945, České imaginativní umění, 317-366
  1996   Skupina Konfrontace, České imaginativní umění, 414-447
  2001   Imaginativní malířství, České umění 1938-1989, 263-265
  2002   Pohyblivé hroby, Mikuláš Medek, 167
  2014   Mikuláš Medek - Pohyblivé hroby, Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby, 24-25
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959/02/15   Věra Linhartová: Dopis Mikuláši Medkovi
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968/11/15   Výtvarné umění, 18.ročník, 6.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1995   Revue K, 50-53.číslo, Revue K, Alfortville
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Jan Koblasa: Berge - Holz - Natur
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Věra Linhartová: Pohyblivé hroby
  1962/07   Skutečnost obrazu (/Mikuláši Medkovi/)
  1963   Věra Linhartová: Úvodní slovo na vernisáži Mikuláše Medka a Jana Koblasy, Teplice 1963
  1976   Věra Linhartová: Pohyblivé hroby
  1976   Věra Linhartová: Pohyblivé hroby

Věra Linhartová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Joseph Sima (1891 - 1971), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum

Věra Linhartová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Filomena Borecká: prÚNIKY / interSECTIONS / in SCAPES (Kresby a sochy / dessin et sculpture / drawings and sculptures), Galerie Havelka, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Vysoká hra / Le Grand Jeu, Torst, Praha
  2018   Vysoká hra: Mýtus nenávratného (Texty, studie, korespondence), Malvern, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Hommage à Mikuláš Medek (1926 - 1974)
  1983   Le surréalisme en Tchécoslovaquie (Choix de textes 1934-1968), Gallimard, Paříž (Paris)
  1994   Paris - Prague / Paříž - Praha (Intellectuels en Europe / Intelektuálové v Evropě), Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Roger Gilbert-Lecomte (Já chci být smazán...neboli Zastavení prorokovo, Dobrý život, Testament, Pochmurný příběh, Vězňova píseň, Nečistá poezie), Tvář, 2.číslo, 16-17

Věra Linhartová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/03/25 - 1969/05/04   Jindřich Štyrský 1899 - 1942: Malarstwo, rysunek, collage, fotografie, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/07/17 - 1964/08/30   K výtvarné problematice 30. let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1965/01 - 1965/02   Divadlo Za branou 1965, Divadlo Za branou, Praha

Věra Linhartová

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1963/08/03 - 1963/08/30   Obrazy a sochy Jana Koblasy a Mikuláše Medka z let 1959 - 1963, Oblastní vlastivědné muzeum, Teplice (Teplice)

Věra Linhartová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Katalog k výstavě prací Jana Koblasy z let 1958-1965, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat. (2020)   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300–2020 / Návrat krásné madony, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Podnětná výstava, Výtvarná práce
  1966   Na výstavě Mladá československá avantgarda v pařížské galerii..., Výtvarná práce, 2
  1967   Avantgarda a dnešek, Výtvarná práce
  1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1984   Petr Král: Le surréalisme en Tchécoslovaquie; choix de textes 1934-1968, Gallimard, Paris, 1983. (Recenze), Paternoster, 152-154
  1989   Die prager Zeit 1952-1969, Jan Koblasa: Skulptur 1979-1989, 23-29
  1990   Malíř - básník Mikuláš Medek, Lidové noviny, 3.ročník, 98.číslo, 5
  1990   Zlatý křik Mikuláše Medka, Respekt, 4.číslo, 12-13
  1996   Na otázku umění odpovídá Medek záchvatem existence, Mladá fronta Dnes, 7.ročník, 28.číslo, 19
  1997   Snář českého surrealismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1997   Vladimír Kokolia, Trigon a Vladislav Zadrobílek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7-7
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2002   Nové knihy, Přítelík, 3.číslo, 5-6
  2005   Václav Havel v Umělecké besedě, Život, 16-17
  2010   Příběhy programů a manifestů, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 361-372
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Aleš Čermák a Jiří Skála: Průvodce, Společnost Topičova salonu, Praha

Věra Linhartová

year of award   award name, type, notes
19687   Cena nakladatelství Mladá Fronta