Bohumil Novák

* 7. 1. 1908, Hořátev (Nymburk), Česká republika (Czech Republic)
25. 9. 1992, Praha, Česká republika (Czech Republic)
literary critic, editor, writer, poet

 

nationality: Czech
sex: male

word:
V r. 1926 absolvent reálky v Nymburce, na reálce v Brandýse nad Labem v r. 1928 složil doplňovací zkoušku z latiny. V r. 1928-1933 absolvent oboru srovnávací literatura na Filozofické fakultě UK v Praze. V r. 1931 složil státní zkoušku z knihovnictví a pedagogiky, v r. 1945 získal titul PhDr. - Souběžně od r. 1928 literární kritik a recenzent. V l. 1939-1945 redaktor nakladatelství Fr. Borový, 1945-1948 vedoucí publikačního odboru ministerstva informací a jednatel Syndikátu čs. spisovatelů, 1954-1958 pracovník Památníku národního písemnictví, 1958-1969 Pedagogického muzea v Praze. V r. 1969 odešel do důchodu. - Přispíval do novin a časopisů, např. Literární rozhledy, Rozpravy Aventina, Čin, Lidové noviny, Kmen, Literární noviny aj. Redigoval Kritický měsíčník. Uspořádal řadu rukopisných sborníků k životním jubilejím literátů, např. J. Seiferta, A.M. Píši, M. Hýska, V. Holana, V. Černého, J. Palivce aj. Od 50. let se věnoval pouze vydavatelské činnosti. - Autor dvou básnických sbírek, románu Velké děti a řady odborných studií.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M - Ž. Praha 1998, s. 133.
zdroj - www.svkkl.cz