Jan Chlíbec

* 11. 7. 1953, Praha, Česká republika (Czech Republic)
art historian, editor

 

nationality: Czech
sex: male
email: chlibec@udu.cas.cz

word:
Historik umění zaměřený na pozdně gotické umění, zvláště sochařství a italské renesanční sochařství; dříve redaktor a galerijní pracovník, nyní vědecký pracovník.

Bibliografie:
Náhrobek Viléma z Ilburka a figurální náhrobní plastika pozdní gotiky v Čechách, Muzeum a současnost 3/80, Roztoky u Prahy 1980, s. 65-76.
Pozdně gotická a raně renesanční figurální plastika na Olomoucku, Historická Olomouc 3, 1980, s. 83-91.
Náhrobek Půty Švihovského a jeho symbolika v kontextu pozdně gotické náhrobní plastiky, Umění XXXI, 1983, s. 27-33.
K vývoji názorů Jana Rokycany na umělecké dílo, Husitský Tábor 8, 1985, s. 39-58.
In: Grafik Václav Ševčík, kat. výst., Staré Hrady u Jičína, 1990.
Mistr Týnské kalvárie. Pražská řezbářská dílna předhusitské doby, kat. výst. NG, Praha 1990 (editor).
Pražský řezbář na prahu husitské revoluce, DaS 13, 1991, č. 2, s. 16-21.
In: Václav Ševčík, kat. výst. Muzeum Prostějovska, Prostějov 1991.
In: San Giorgio tra Ferrara e Praga, kat. výst., Castello Estense, Ferrara 1991.
České gotické sochařství, in: Národní galerie v Praze. Staré české umění, Praha 1992, s. 53-86 (též angl. a franc. vyd.).
In: Národní galerie v Praze. Staré evropské umění, Praha 1992, s. 122-132 (též angl. a franc. vyd.).
Italské renesanční bronzy, kat. výst. NG, Praha 1992.
In: L. Slavíček (ed.), Artis historiae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, kat. výst. NG, Praha 1993.
Small Italian Renaissance Bronzes in the Collection of the National Gallery in Prague, Bulletin NG 3-4, 1993-94, 1994, s. 36 -51.
Guillaume I er Coustou: Cardinal Armand – Gaston de Rohan, ou lestribulations d un buste, Bulletin NG 3-4, 1993-94, 1994, s. 126-128.
Husitské obrazoborectví a meze jeho tolerance k výtvarnému dílu, DaS 16, 1994, č. 5, s. 47-51.
Ondřej Kohout – Mann, der sich viermal gefunden hat, kat. výst. Galerie Rahmel, Köln 1994.
In: Die Beschwörung des Kosmos. Europäische Bronzen der Renaissance, kat. výst. Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg 1994.
Náhrobek Jana Hasištejnského z Lobkovic a místo pozdně gotické sepulkrální plastiky ve františkánských klášterních kostelech, Umění 44, 1996, s. 235-244.
In: J. Fajt (ed.), Gotika v západních Čechách (1230–1530) III., kat. výst. NG, Praha 1996.
A Renaissance Florentine Bust from the Collections of the National Gallery in Prague in the Context of the Period Production of Death Masks, Bulletin NG 5-6, 1995-96, 1997, s. 122-128, 240-244.
In: E. Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. a Praha: Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů, výst. kat., London 1997, s. 413, 415, 518-519, 521-522, 604 (též české vyd.).
Ukřižovaný neznámé provenience a jeho vztah k tvorbě Mistra Týnské kalvárie, Umění 45, 1997, s. 153-160.
Sochařské donace Jiřího Pruskovského z Pruskova. Glosa k renesančnímu sochařství v Čechách, Umění 46, 1998, s. 65-74.
Toskánské bohemicum, Umění 46, 1998, s. 188-194.
Texty in: L art gothique tardif en Boheme, Moravie et Silésie 1400–1550, kat. výst., Palais de Charles Quint, Bruxelles 1998-99, 116-17, 160-167, 170-171.
Názory Girolama Savonaroly na výtvarné dílo a jejich vztah k české reformaci, Umění 47, 1999, s. 278-294.
In: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy – Malá Strana, Praha 1999.
Ondřej Kohout – Pes, který je hbitý, nekouše, kat. výst., Galerie bratří Čapků a Galerie Hofstätter, Praha–Wien 1999.
Od gotiky k renesanci – In: K. Chjamonikola (ed.), Výtvarná kultura Čech a Moravy 1400–1550, Brno 1999, s. 426-432.
In: Umělecké památky Prahy – Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000 .
In: The last Flowers of the Middle Ages – from Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia, kat. výst., Olomouc–Roma 2000, s. 142-144.
Gotické a renesanční sochy z oblasti Veneta ze sbírek Carlose Clary – Aldringena a rodu Lichtenštejnů, Umění 49, 2001, s. 410-425.
Z Přeštic až na konec světa. Umělecké postřehy Václava Šaška z Bířkova, Pěší zóna 9, 2001, s. 23-28.
A description of Guido Mazzoni s Lamentation in Venice by a Bohemian traveler in 1493, The Burlington Magazine 144, No. 1186, January 2002, s. 19-21. – Die Grabmäler der Passauer Werkstätten in Böhmen, Das Münster 55, 2002, s. 319-328.
Umělci a umělecká díla v denících Kryštofa Popela z Lobkovic, Studia Rudolphina 2, 2002, s. 40-44.
Poznámka o náhrobku císaře Friedricha III. a reflexe sepulchrálního sochařství v českých cestopisech 1450–1550, in: D. Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 207-215.
Florentské sochařství, in: L. Daniel (ed.), Florenťané. Umění z doby medicejských velkovévodů, kat. výst. NG, Praha 2002, s. 103-106, 109-112, 114-124 (též angl. vyd.).
Text in: Martin Dräger, kat. výst. Severočeské muzeum, Liberec 2003.
Notizen zu den Grabmälern von Jobst de Brusse, Ottavio Miseroni und Aegidius Sadeler, Studia Rudolphina 4, 2004, s. 41-43.
Sepulkrální sochařství doby jagellonské, in: Mors certa, hora incerta, Praha 2005, s. ??.

Literatura o autorovi:
SČaSVU 4, 1999, s. 42.
zdroj - www.udu.cas.cz

notes:
Historik umění zaměřený na pozdně gotické umění, zvláště sochařství a italské renesanční sochařství; dříve redaktor a galerijní pracovník, nyní vědecký pracovník.