Žena ve člunu

subtitle: Sborník Hany J. Hlaváčkové

type of document: antologie/sborník
imprint date: 2007
number of page: 418, (6), obálka
portrait photography: 1 čb
dimensions [mm]: 205 x 160
language: více jazyků
version: 1.
prints: 300
ISBN: 80-86890-12-0

NK ČNB: cnb001784321

Žena ve člunu

 

Žena ve člunu

person   born   note
Horníčková Kateřina   9. 12. 1973   editorka
Šroněk Michal   8. 7. 1952   editor

Žena ve člunu

person   born   note
Bartlová Milena   19. 1. 1958    
Benešovská Klára   28. 2. 1950    
Boldan Kamil   21. 2. 1966    
Cermanová Tereza   24. 3. 1978    
Hledíková Zdeňka   23. 10. 1938    
Hlobil Ivo   28. 12. 1942    
Horníčková Kateřina   9. 12. 1973    
Horová Veronika   11. 11. 1970    
Hořínková Ivanovičová Marina   23. 3. 1979    
Charvát Petr   12. 1. 1949    
Chlíbec Jan   11. 7. 1953    
Konečný Lubomír   20. 10. 1948    
Kubík Viktor   25. 11. 1970    
Kubínová Kateřina   3. 3. 1975    
Lavička Roman   13. 4. 1974    
Nespěšná Hamsíková Magdalena   17. 9. 1976    
Panušková Lenka   13. 2. 1981    
Pfändtner Karl-Georg   26. 9. 1965    
Studničková Milada   18. 4. 1955    
Šárovcová Martina   1979    
Šroněk Michal   8. 7. 1952    
Theisen Maria   1963    
Vaculínová Marta   1969    
Všetečková Zuzana   20. 12. 1949    

Žena ve člunu

person   born   note
Hlaváčková Hana   11. 10. 1940    

Žena ve člunu

person   born   note
Purš Ivo   1. 1. 1964   grafická úprava a sazba

Žena ve člunu

person   born   note
Bohdan Vlado   1. 2. 1972    
Gloc Jan        
Hledíková Zdeňka   23. 10. 1938    
Hlobil Ivo   28. 12. 1942    
Horníčková Kateřina   9. 12. 1973    
Horová Veronika   11. 11. 1970    
Nespěšná Hamsíková Magdalena   17. 9. 1976    

Žena ve člunu

institution, city
Artefactum, Praha

Žena ve člunu

institution, city
Europrint, a.s., Praha

Žena ve člunu

page from - to   author of the text   title, subtitle
9 - 11   Dante Alighieri   Žena ve člunu, úvod
9 - 11   Horníčková Kateřina   Žena ve člunu, úvod
15 - 38   Theisen Maria   Geschichtsbilder: Wie Geschichten Geschichte machen, Illustriert anhand des Willehalm-Codex für König Wenzel IV. von Böhmen (Cod. S.n.2643, Wien, ÖNB)
39 - 52   Šárovcová Martina   Adventní motivy v českých iluminovaných rukopisech 16. století
53 - 69   Kubík Viktor   Poznámky ke vzniku italského gotického systému výzdoby bordur
71 - 80   Cermanová Tereza   Motiv Eucharistického Bolestného Krista a jeho výskyt v Kaplickém misálu
81 - 94   Boldan Kamil   Iluminované rukopisy v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
95 - 107   Hledíková Zdeňka   Pražský - vatikánský rukopis listáře Coly di Rienzo
111 - 119   Kubínová Kateřina   ...et cum iussisset turbam discumbere supra faenum (Mt 14,19), Zázračné nasycení zástupů v ambitu Emauzského kláštera v Praze
121 - 145   Nespěšná Hamsíková Magdalena   Nástěnné malby v kostele sv. Bartoloměje v Hněvkovicích
147 - 169   Horová Veronika   Středověké nástěnné malby v Černovičkách a jejich donátor
171 - 192   Všetečková Zuzana   Nástěnné malby v bývalém "rytířském" sále v domě čp. 144 na Starém Městě v Praze
195 - 209   Bartlová Milena   Tři texty Madony březnické
211 - 236   Horníčková Kateřina   Eucharistický Kristus mezi anděly z Týna, Příspěvek k jednomu z bludných balvanů Jaroslava Pešiny
239 - 253   Panušková Lenka   „Boh sa neustále zaoberá geometriou.“, Svet ako dokonalé architektonické dielo a jeho Stvoriteľ
255 - 271   Studničková Milada   Fibula carnis vel monile virginis desponsatae, K motivu spony mariánských soch a obrazů
273 - 286   Hořínková Ivanovičová Marina   Modlitba monachyně Jefimije a svatí vojíni Moravského Srbska
287 - 298   Konečný Lubomír   Mistr litoměřický, ostentatio genitalium a Vidění sv. Brigity Švédské
299 - 302   Chlíbec Jan   Ubi est penna vestra?
303 - 313   Vaculínová Marta   Omnia sponte sua veniant, Emblém Jana Amose Komenského a Poetika Marka Hieronyma Vidy
317 - 323   Charvát Petr   Est ubi nunc scriptura attavorum?, Svatý Martin, Braga, Tours a Slované
325 - 343   Hlobil Ivo   České dějiny umění a sousoší sv. Jiří na Pražském hradě z roku 1373
345 - 370   Lavička Roman   Kostel sv. Víta v Českém Krumlově ve světle smlouvy z roku 1407
371 - 381   Benešovská Klára   Drobná poznámka k původnímu významu točenice
383 - 390   Pfändtner Karl-Georg   Two unknown examples of the Order of the Dragon
391 - 404   Šroněk Michal   Boření obrazů jako svátek
405 - 418   Panušková Lenka   Bibliografie Hany J. Hlaváčkové

Žena ve člunu

  institution, city, signature, notes  
  K 255340
  Národní knihovna České republiky, Praha, I 471483