Valerie Kuchařová

* 25. 4. 1973
Jeweller, Aesthetician

 

middle name: M.
sex: Male

notes:
NK ne - 2018/07

Valerie Kuchařová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1992 - 1997   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika

Valerie Kuchařová

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999   Eros: Moderní český šperk, Výstaviště Praha, Praha - Holešovice
1999   Eros: Moderní český šperk, Galerie Kotelna (Galerie moderního šperku), Praha
1999   Eros: Moderní český šperk, Galerie U prstenu, Praha
2000   Eros: Moderní český šperk, Severočeské muzeum p.o., Liberec (Liberec)
2000   Eros: Moderní český šperk, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2000   Eros: Moderní český šperk, Galerie Hrozen, České Budějovice (České Budějovice)
2000/06/16 - 2000/07/15   Eros: Moderní český šperk, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)

Valerie Kuchařová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Eros (Moderní český šperk / Moder Czech Jewelry), Galerie Kotelna (Galerie moderního šperku), Praha

Valerie Kuchařová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Pavel Opočenský, Kovalam, Praha 8