Jozef Ilečko

* 12. 1. 1909, Kispest, Maďarsko (Hungary)
30. 12. 1996, Modra (Pezinok), Slovensko (Slovakia)
painter, graphic artist, pedagogue

 

nationality: Hungarian
sex: male

Jozef Ilečko
Rozkvitnutá záhrada - Modra
1958
malba
papír, pastel
39 x 59 cm
Jozef Ilečko
Portrét ženy
1940
malba
deska, olej
39 x 30 cm
Jozef Ilečko
Susedka
1960
malba
papír, tempera
36 x 24 cm
Jozef Ilečko
Zdychavänka
1964
malba
lepenka, tempera
60 x 45 cm
Jozef Ilečko
Horská krajina
1957
malba
papír, tempera
29 x 41 cm
Jozef Ilečko
Ležiaca
1939-1945
malba
lepenka, olej
18 x 24 cm

word:
Patril do zoskupenia významných slovenských umelcov známych ako Generácia 1909 (Ján Želibský, Cyprián Majerník, Ester Šimerová-Martinčeková a iní). Výtvarne vychádzal z postimpresionizmu, tematicky sa orientoval na portrét, zátišie a krajinu. Vnímavo reagoval na intímnu krásu nenápadných vecí, kultivovane pristupoval ku kompozícii, farebným plochám a líniám. Popri maľbe sa venoval grafike, tvorbe koláží a ilustrácií. Zaujal predovšetkým ženskými krojovanými postavami a portrétmi. Jeho práce sa vyznačujú osobitým koloritom a kompozičnými tvarovými riešeniami. Jozef Ilečko sa narodil 12. decembra 1909 v Budapešti, ktorá bola v tom čase metropolou Rakúsko-Uhorska. Študoval na univerzitách v Bratislave a Prahe, súkromne u Alojza Struhára a Gustáva Malého. Absolvoval zahraničné študijné cesty vo Viedni, Paríži (Francúzsko), Mníchove (Nemecko), Bruseli (Belgicko), Drážďancoch (Nemecko), Londýne (Veľká Británia) a iných centrách európskeho umenia. Malokarpatský kraj sa pre neho stal trvalým inšpiračným zdrojom. V roku 1953 sa natrvalo usadil v Modre, ku ktorej ho viazali rodinné korene. V nej aj 30. decembra 1986 zomrel vo veku 77 rokov.
teraz.sk, 3.9.2017

notes:
Vyučoval matemetiku a kreslení