Petr Kratochvíl

* 12. 3. 1950, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Curator, Art Historian, Architecture Historian

 

signature: PK
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01063001
WIKIDATA: Q95150340
VIAF: 116088788

Petr Kratochvíl

 

Petr Kratochvíl

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, filosofie, psychologie

Petr Kratochvíl

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Akademie věd České republiky, Praha, Národní 3, člen předsednictva Akademické rady
???? - ????   Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha, vědecký pracovník

Petr Kratochvíl

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Akademie 1800-1888, *
???? - ????   Evropská akademie věd a umění, *

Petr Kratochvíl

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/04/09 -   Česká architektura 1989-1999. Očima kritiků, Muzeum Polička, Polička (Svitavy)
2008/10/30 - 2008/12/14   Zelená architektura, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/05/11   O smyslu a interpretaci architektury, Galerie Krásný ztráty, Praha

Petr Kratochvíl

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Zelená architektura.cz / Green architecture.cz (architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirace přírodou / architecture, landscape, sustainability, nature as inspiration), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Panelu navzdory, Art & Antiques, 38-45
  2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27.ročník, 1-2.číslo, 44-46
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Česká architektura 1989-1999. Očima kritiků, Česká inspirace, Litomyšl (Svitavy)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   O smyslu a interpretaci architektury (Křest knihy), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Petr Kratochvíl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Architektura a město, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Česká architektura / Czech Architecture 1989-1999, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
  2000   Contemporary Czech Architecture / Tschechische zeitgenössische Architektur, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
  2005   Rozhovory s architekty 01 (Masák - Pleskot - Lábus - Pelčák - Eisler - Fiala - Hrůša - Malinský - Střítecký), Prostor - architektura, interiér, design, Praha
  2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2011   Současná česká architektura a její témata, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2014   Architektura mimo centra / Architecture Outside the Centres, Technická univerzita, Fakulta architektury, Liberec (Liberec)
  2015   Městský veřejný prostor, Zlatý řez, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Praha: Budoucnost historického města, Editions de l'Aube, La Tour d'Aigues
  2005   O smyslu a interpretaci architektury, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Veřejný prostor v ohrožení? (Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín), Artefactum, Praha

Petr Kratochvíl

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Eva Jiřičná Architekti / Eva Jiricna Architects, Správa Pražského hradu, Praha
  2006   Karel Hubáček (Pocta České komory architektů 2005), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2009   Miroslav Baše: Město suburbie venkov, Česká komora architektů, Praha
  2010   Ivan Koleček: Vrstvy / Stratigrafie, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Česká architektura 1945–1995 / Czech Architecture 1945–1995, Obec architektů, Praha
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
  2008   Zelená architektura.cz / Green architecture.cz (architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirace přírodou / architecture, landscape, sustainability, nature as inspiration), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2010   Petr Keil: 15 let ateliéru AIII, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Za pravdu, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2020   Navzdory (Architekti 1969-1989-2019), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Genius loci (K fenomenologii architektury), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1999   Česká architektura / Czech Architecture 1989-1999, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2008   New Face of Prague (Současná architektura v Praze po roce 1989 / Contemporary Architecture in Prague after 1989), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2010   Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
  2012   Neobyčejnost přirozenosti (Dům - krajina - lidé - Sluňákov 1992-2012), Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2013   Prožívat architekturu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   Architektura mimo centra / Architecture Outside the Centres, Technická univerzita, Fakulta architektury, Liberec (Liberec)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   Architektura 58–89 (1), BiggBoss, Praha 2
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   O smyslu a interpretaci architektury, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2018   Veřejný prostor v ohrožení? (Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín), Artefactum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Christian Norberg-Schulz - teoretik a historik architektury, Umění, 349-354
  1990   Kulturní dědictví a postmoderní architektura, Tvar, 6-7
  1991   Postmoderní koncepce architektury, Výtvarné umění
  1995   Léta osmdesátá, Česká architektura 1945–1995 / Czech Architecture 1945–1995, 61-71
  1997   Architektura na rozcestí, Týden, 56-71
  1997   Architektura po roce 1989, Česká architektura 1945–1995 / Czech Architecture 1945–1995, 167-173
  1997   Čeští architekti v "exilu", Umění, 562-572
  1999   Návrat pavlačového domu, Architekt, 30-30
  2002   Kontextualismus v soudobé architektuře (Reflexe teoretických východisek), Pro Arte, 397-401
  2005   Josef Pleskot, Rozhovory s architekty 01, 10-15
  2006   Jan Hird Pokorný: Grand Prix Obce architektů za celoživotní dílo 2005, Česká architektura / Czech Architecture, 192-193
  2006   K dílu Karla Hubáčka, Karel Hubáček, 9-11
  2006   Karel Hubáček: Pocta České komory architektů 2005, Česká architektura / Czech Architecture, 194-195
  2013   Česká architektura po roce 1989, Česká a slovenská architektura 1971-2011, 249-255
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Česká architektura / Czech Architecture (2004 - 2005), Prostor - architektura, interiér, design, Praha
  2014   Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci / Faculty of Art and Architecture, Technical University of Liberec: FUA 2013 - 2014, Technická univerzita, Liberec (Liberec)

Petr Kratochvíl

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Karel Hubáček (Pocta České komory architektů 2005), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Zelená architektura.cz / Green architecture.cz (architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirace přírodou / architecture, landscape, sustainability, nature as inspiration), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Česká architektura / Czech Architecture 1989-1999, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha

Petr Kratochvíl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Thema con variationi (Vrcholná období v životě a díle Johanna Sebastiana Bacha), Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  1994   Genius loci (K fenomenologii architektury), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2004   Moderní architektura (Kritické dějiny), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   O smyslu a interpretaci architektury, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Petr Kratochvíl

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/03/30 - 2006/05/07   Karel Hubáček: Fenomén Ještěd, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/10/30 - 2008/12/14   Zelená architektura, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2020/03/08 - 2020/05/03   Veřejný prostor CZ (Krajina města), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)

Petr Kratochvíl

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/03/08 - 2020/05/03   Veřejný prostor CZ (Krajina města), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)