zdroj: https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_200_200/AAEAAQAAAAAAAASJAAAAJGIwN2ZkMjgzLWE1MGYtNDViOC05MDdkLTA4Y2MwNjNjZjhiMw.jpg

Juliana Boublíková Jahnová

* 25. 11. 1954, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Art Historian, Translator

 

signature: JBJ
nationality: Czech
sex: female

NK AUT: mzk2002163740

notes:
historička umění, věnuje se numismatice a medailérstí

Juliana Boublíková Jahnová

zdroj: https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_200_200/AAEAAQAAAAAAAASJAAAAJGIwN2ZkMjgzLWE1MGYtNDViOC05MDdkLTA4Y2MwNjNjZjhiMw.jpg
 

Juliana Boublíková Jahnová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1974 - 1979   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a historie, Kropáček Jiří, *1930

Juliana Boublíková Jahnová

diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Počátky renesanční medaile v Čechách (portrétní medaile první poloviny 16. stol.), Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Juliana Boublíková Jahnová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Karel Zeman: Mědirytiny a medaile
  2002   Vladislav Mašata: Derilium - extáze
  2006   Michal Vitanovský: Medaile, mince, insignie, plastiky
  2006   Vladislav Mašata: Super faces, Galerie Nová síň, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   1. salon medaile Brno '92, Asociace umělců medailérů ČR, _
  2014   6. salon Asociace umělců medailérů 2013 (Medaile, plakety, mince, insignie, plastiky, kresby, grafika), Asociace umělců medailérů ČR, _
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Chaise longue, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2005   Skupina Trojkolka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2008   Napříč generacemi / Im Querschnitt, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Karel Zeman: Grafika, medaile, známková a ilustrační tvorba, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)

Juliana Boublíková Jahnová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   S ozvěnou starých mistrů (Pražská kabinetní malba 1690 - 1750), Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Napříč generacemi / Im Querschnitt (Praha - Norimberk - současné umění z partnerských měst / Prag - Nürnberg - zeitgenössische Kunst aus den Partnerstädten), Archiv hlavního města Prahy, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Současné umění Německé demokratické republiky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Josef Liesler, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Michael Rittstein, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   František Turek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Jiří Sopko, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   František Janoušek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Hugo Demartini, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Jan Svoboda, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Gotika v západních Čechách (1230-1530) (Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia), Národní galerie v Praze, Praha

Juliana Boublíková Jahnová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/02/08 - 2007/04/15   Vladislav Mašata: Super Faces, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2010/10/23 - 2010/01/31   Ladislav Kozák, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)