Jaroslav Vrchlický

* 17. 2. 1853, Louny (Louny), Česká republika (Czech Republic)
† 9. 9. 1912, Domažlice (Domažlice), Česká republika (Czech Republic)
translator, Dramatist, Pedagogue, Poet

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01151037

notes:
Skutečné jméno
Frída, Emil, 1853-1912

Jaroslav Vrchlický

Pocházel z Loun, jeho otec byl kupec. Dětství strávil v Ovčárech u Kolína. Měl zde strýčka, který byl knězem. Gymnázium studoval ve Slaném (od roku 1862), Praze a Klatovech. Po jeho ukončení (1872) studoval na přání rodičů bohosloveckou fakultu. Záhy však, již v roku 1873 přestoupil na filozofickou fakultu v Praze, kde studoval dějepis, filozofii a francouzskou literaturu, kterou později také překládal.
Pseudonym pro něj vymyslel jeho přítel, známý lékař Josef Thomayer, když spolu ještě jako studenti navštívili na jaře rozkvetlé údolí říčky Vrchlice u Kutné Hory a on byl unesen nádhernou jarní scenérií.
Používal slova pábit, když si odcházel zakouřit. Toto slovo později posunul dále Bohumil Hrabal, jenž je používal ve svých dílech (Pábitelé).
Na studiích se seznámil s Zikmundem Winterem, Josefem Václavem Sládkem a Aloisem Jiráskem a spolu založili skupinu lumírovců (Jirásek záhy přešel k ruchovcům).
Od roku 1875 působil jako tajemník a vychovatel synů hraběcí rodiny Montecuccoli-Laderchi v Meranu v Itálii.
Po svém návratu působil jako učitel a roku 1877 byl jmenován tajemníkem na české technice, později se stal profesorem moderních věd a získal čestný doktorát.
V roce 1901 jej, spolu s Antonínem Dvořákem, rakouský císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu a jmenoval jej členem Panské sněmovny říšské rady ve Vídni. Vrchlický zde vystupoval a obhajoval požadavek všeobecného hlasovacího práva. Jako člověk byl nesmírně činný, mj. byl členem Královské akademie v Padově, členem tovaryšstva polského v Paříži a samozřejmě čestným občanem mnoha českých měst. Od roku 1893 byl jmenován profesorem evropské literatury na Univerzitě Karlově. Byl také členem České akademie věd a umění.
Vrchlický byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu, cena však mu nebyla udělena.
Jeho dílo obsahuje přes 200 svazků, mj. přes 80 básnických sbírek a 50 divadelních her.
Jeho básnické sbírky a dramata jsou vrcholnou ukázkou formální dokonalosti, avšak zároveň poměrně čtivé. Vrchlický se snažil dokázat, že čeština může vyjádřit všechno, což skutečně lze.
Pozdějšími generacemi, a to již počínaje generací 90. let 19. století, byla Vrchlického tvorba často kritizována až odsuzována. Proti jeho dílu vystoupili například také i o tři roky starší Tomáš Garrigue Masaryk, jenž Vrchlického uznával jen jako dobrého překladatele, a F. X. Šalda. Až další generace básníků jako Viktor Dyk, Lev Blatný a Jaroslav Seifert, si uvědomila kvalitu jeho básnického díla, a nyní je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých básníků.
Vrchlický svým dílem připravil půdu pro symbolismus. Cílem jeho díla bylo vytvořit poezii, která by se zcela vyrovnala vrcholnému evropskému básnictví a ztělesňovala harmonický ideál člověka. Zabýval se historickými náměty, především vývojem lidstva. Vycházel mj. z Legendy věků od Victora Huga. Při tomto mapování historie nacházel největší inspiraci v antické lyrice.
cs.wikipedia.org, 2013/03/01

Jaroslav Vrchlický

Jan Vilímek: Jaroslav Vrchlický, cs.wikipedia.org
foto - Langhans, 1911
Max Švabinský: Jaroslav Vrchlický, 1896, kresba perem
 

Jaroslav Vrchlický

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1872   Gymnázium, Klatovy (Klatovy)

Jaroslav Vrchlický

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Itálie
???? - ????   Město Klatovy, Klatovy (Klatovy), Vrchlického sady nedostaly své jméno náhodou, právě zde v budově někdejšího gymnázia studoval slavný český básník Jaroslav Vrchlický. Jeho studia připomíná pamětní deska na nedaleké budově obchodní akademie.
???? - ????   Učitelský ústav, Praha
1857 - ????   Ovčáry, u strýce faráře Antonína Koláře, aby zesílel, vychodil zde obecnou školu
1890 - 1912   Česká akademie věd a umění (ČAVU), Praha, tajemník IV. třídy
1893 - ????   Univerzita Karlova, Praha, profesor

Jaroslav Vrchlický

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
1890 - ????   Česká akademie věd a umění, *, jeden z prvních členů, řádný člen IV. třídy, 1890 - 1912 tajemník IV. třídy

Jaroslav Vrchlický

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/09/26 - 2003/11/30   Klenoty nejdražší z ciziny v pokladnu přenes své vlasti...: Jaroslav Vrchlický: Básník - překladatel, Památník národního písemnictví, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2014/12/09 - 2015/01/23   120 let od vzniku Topičova salonu 1894–2014, Topičův salon (2007-), Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha

Jaroslav Vrchlický

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2014   120 let Topičova salonu 1894-2014, Společnost Topičova salonu, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1918   Čeští básníci o české budoucnosti, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha
  1939   Dětství s Vrchlickým, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Hlavní biblické motivy v básnickém díle Jaroslava Vrchlického, Družstvo Vlast / Vlast, n. p., Praha 2
  1942   Vzpomínky na veleducha české poesie Jaroslava Vrchlického ke třicetiletému výročí jeho smrti v Domažlicích dne 9. září roku 1912, Dyrynkova tiskárna K. Reyl, Praha
  1947   Jaroslav Vrchlický (Život), Vojtěch Hrách, Praha
  1948   Uprostřed století (Podobizny lidí devatenáctého věku), Václav Petr, Praha
  1953   Dětství s Vrchlickým, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1955   Vrchlický v dopisech, Československý spisovatel, Praha
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1961   Za oponou umění a života, Československý spisovatel, Praha
  1967   Duch a tvar, Československý spisovatel, Praha
  1979   Jaroslav Vrchlický, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1981   Stezkami domova a inspirace, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
  2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
  2003   Literární mýty, záhady a aféry (Otazníky nad životy a díly českých spisovatelů), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Osobnosti a západní Čechy (I. díl (do poloviny 19. století)), Ševčík, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   70 unikátů, Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1971   Čeští spisovatelé 19. století (Studijní příručka), Československý spisovatel, Praha
  1980   Kdo byl kdo (Díl první), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Živý Vrchlický.XLIX.ročenka "Chudým dětem". (Akord 1938/2), O knihách, 29-30
  1944   Goldoni, Nestroy, Vrchlický, Řád, 213-216
  1953   Nad dílem Jaroslava Vrchlického, Křesťanská žena, 2
  2008   El téma Cidiano en los traducciones y adaptaciones Checos (1856 - 2001), Pasión por el hispanismo, 141-154
  2008   Jaroslav Vrchlický, Paměť Prahy, 416-417
  2008   Jirásek, jeho současníci a dědicové (Jirásek, his Contemporartes and Hetrs), Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, 7-9
  2009   Cid v zrcadle českých překladů a adaptací (1885 - 2001), Svět literatury, 94-112
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jaroslav Vrchlický (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Klenoty nejdražší z ciziny v pokladnu přenes své vlasti... (Jaroslav Vrchlický, básník - překladatel), Památník národního písemnictví, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
nakladatelský prospekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1896   Volné směry, 1.ročník, 2.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1944/IV/28   Řád (revue pro kulturu a život), X..ročník, 4.číslo
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Literární výlety do okresů Český Brod, Kolín, Nymburk a Poděbrady, Kniha, n.p., Praha
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
soupis pnp/edice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912) (Literární pozůstalost), Památník národního písemnictví, Literární archiv, Praha

Jaroslav Vrchlický

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   František Karel Hron: Výstava obrazů
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Zima v obrazech českých mistrů, České přístavy, a.s., Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1952   Mikoláši Alšovi (Malíři z nejmilovanějších), Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
  1952   Střední Čechy, Orbis, Praha
  1953   Píšťala Panova (Malý výbor z lyrických básní Jaroslava Vrchlického), Spolek českých bibliofilů, Praha
  1964   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu abbé Prévosta), Československý spisovatel, Praha
  1967   Cesta kolem světa ve dvou tisících verších, Československý spisovatel, Praha
  1971   Vějíř naší prababičky (Výbor poezie z let 1858-1869), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
  1975   Bouřlivá svítání (Vyprávění o lidových buřičích, rebelantech a zbojnících), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1983   Malá knížka o Kytici, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1984   Malá knížka o Baladách a romancích, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1984   Max Švabinský (Život a dílo na přelomu epoch), Melantrich, a.s., Praha
  1985   Edgar Allan Poe: Havran (Šestnáct českých překladů (1. vydání)), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2012   Hrábky drápky odpadky, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
  2021   Nastal nám den veselý (Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku), Slaný (Kladno), Slaný (Kladno)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Výbor z básní Jaroslava Vrchlického, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1948   Čeští básníci mládeži, Václav Petr, Praha
  1954   Rok české hudby (Materiály pro osvětová zařízení a soubory LUT), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1956   Karel Havlíček Borovský (1856-1956), Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1957   České theorie překladu, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   A handful of linden leaves (An antology of czech poetry), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1973   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1973   Chvály jižních Čech, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1980   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1896   Bohatýr, Volné směry, 67-68
  1896   Elegie, Volné směry, 69-70
  1896   Slovo, Volné směry, 67-68
  1928   Ballada psaná sv. Václavu, dědici české země., Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, 96
  1941   Matce, Katolická žena, 43
  1947   Hlas zvonů..., Radostné mládí, 113
  1950   Modlitba na Řípu, Svatováclavský kalendář 1951, 102
  1950   Rychtář Oremus, Svatováclavský kalendář 1951, 134
  1968   Výběr z četby vybral Stanislav Zedníček, Sešity pro literaturu a diskusi, 40-40
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava, Praha
  1951   Svatováclavský kalendář 1951, Česká katolická charita, Praha
  1958   Cyrilometodějský kalendář, Česká katolická charita, Praha
kondolence/poděkování
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Maria Panno, Cyrilometodějský kalendář, 140
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   P. F. 2000

Jaroslav Vrchlický

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Cyrano de Bergerac (Heroická komedie o pěti aktech), Orbis, Praha
  1964   Historie II - Básně (Král Richard III., Král Jindřich VIII., Perikles, Venuše a Adónis, Zneuctění Lukrécie, Sonety, Nářek Milenčin, Vášnivý poutník, Fénix a hrdlička), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Cyrano de Bergerac (Heroická komedie o pěti aktech), Orbis, Praha
  1978   Záludná luna, Československý spisovatel, Praha
  1985   Edgar Allan Poe: Havran (Šestnáct českých překladů (1. vydání)), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2010   Havran The Raven, Šimon Ryšavý, nakladatelství, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Balada o uzeném slanečku, Život, 22-22

Jaroslav Vrchlický

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2008   Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory (Česká kniha pro děti a mládež 2007 / Czech books for children and young people 2007), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Albert Pražák za katedrou, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 282-283
  1948   Barvy Jana Nerudy - Barvy havlíčkovy a ruk 1848, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 283-286
  1948   Historik a kritik, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 155-160
  1948   Otokar Fischer, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 97-103
  1948   Otokar Fischer historikem Národního divadla, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 178-183
  1948   Otokar Fischer na venkově, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 239-239
  1948   Proč kritická vydání klasiků, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 310-311
  1948   Přivtělovatel, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 152-154
  1948   Svět básníkův, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 145-151
  1948   Viktor Dyk (Projev na slavnostním představením ve Stavovském divadle dne 3. ledna 1948), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 41-46
  1948   Zaniklé zpěvy Františka Alše, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 89-92
  1953   Ač zemřeli - ještě mluví, Křesťanská žena, 2
  1955   K výstavě Maxe Švabinského v Hollaru, Výtvarná práce, 6
  1955   Slovo architektů stavbářům, Výtvarná práce, 9
  1990   Umění, věda a kultura, Kolínsko, 273-302
  1990   Zastavení na výstavě knižních dedikací, Panorama, 22-23
  1996   Mylady tak zbledla jako prostěradla..., Salon 5, 5.číslo, 4
  1998   Expozice Kulturní tradice Písecka, Zpráva o činnosti za rok 1997, 61-71
  2000   Ateliér Langhans (Galerie osobností), Foto Video, 24-25
  2002   7. Kolínské doteky, Náhledy na kolínskou literaturu, 11-11
  2022   Sochař Vilím Amort v Modřanech, Noviny Prahy 12 březen 2022, 14
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Kolínsko (Průvodce kolínským okresem), Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha