Bedřich Fučík

* 4. 11. 1900, Čáslavice (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
2. 7. 1984, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, critic, editor

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Bedřich Fučík se narodil 4. ledna 1900 v rodině venkovského krejčího v Čáslavicích u Třebíče. Studoval na gymnáziu v Třebíči (1912–1920) a poté srovnávací literatury na FF UK (doktorát 1927 prací Zeyer dramatik). Od r. 1928 působil jako tajemník a v letech 1929–1939 jako ředitel nakladatelství Melantrich. Roku 1929 se oženil s překladatelkou Jitkou Skalákovou (1903–1987, která publikovala převážně pod jménem Jitka Fučíková, ojediněle i pod pseudonymem Jan Rybář). V letech 1940–1945 byl šéfredaktorem nakladatelství J. R. Vilímek, 1945–1948 ředitelem nakladatelství Vyšehrad a edice Universum, v letech 1949–1950 korektorem Vyšehradu. Roku 1951 byl jako velmi nepohodlný zatčen a odsouzen k 15 letům vězení v kauze Prokůpek a spol. (spolu s Josefem Knapem, Františkem Křelinou, Václavem Prokůpkem, Zdeňkem Kalistou, Janem Zahradníčkem aj.), zařazené do tzv. černozelené internacionály. Roku 1960 byl amnestován a roku 1967 rehabilitován. Od r. 1960 byl v důchodu.
Přispíval do Hostu, Akordu, Rozprav Aventina, Evy, Naší doby, Orientace aj. a do časopisů, které redigoval. Byly to: Svítání (studentský časopis v Třebíči, 1919), Tvar (Praha 1927–1931; 1927 s Milošem Dvořákem a Jaroslavem Zatloukalem, 1928 s Milošem Dvořákem a Albertem Vyskočilem), Listy pro umění a kritiku (Praha 1933–1934), Vyšehrad (1946–1948) a řady sborníků. Recenze, ale i rozsáhlejší Fučíkovy studie zásadního rázu jsou většinou věnovány soudobé české poezii a próze.
Pořádal knižní edice: Poezie (1933–1938), Prameny (1935–1938, s Emilem Fillou), Tvar (1940–1944, s Vilémem Závadou), Verše (1946–1948). Ve 30. letech 20. století spolupracoval s Československým rozhlasem, roku 1969 připravil televizní pořad o Grahamu Greenovi, spolupracoval též s Violou a Památníkem národního písemnictví.
S PhDr. Vladimírem Binarem založil roku 1974 samizdatovou edici Rukopisy VBF, v níž vycházely vybrané spisy Jakuba Demla (14 sv., s Vladimírem Binarem, s edicí souvisí samizdatová Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla, 1981), Jana Čepa (6 sv., s Mojmírem Trávníčkem a Šebelou) a Jana Zahradníčka (FTZ, 7 sv., s Mojmírem Trávníčkem a Radovanem Zejdou). Edici VBF vázal až do roku 1982 knihař a spisovatel Stanislav Vodička, edici FTZ knihař a tiskař Miroslav Klepáček. V samizdatu byl uveřejněn také soubor Fučíkových vzpomínkových esejů Sedmero zastavení (1977), který byl r. 1982 v Krameriově expedici rozšířen na Osmero zastavení a ve třetí verzi na Čtrnáctero zastavení (Rukopisy VBF 1984, Petlice 1985). Některá ze zastavení vyšla i samostatně.
V samizdatových edicích vyšla také Historie jednoho překladu (1979); Oběšený harlekýn (1979); Píseň o zemi (1984); Dvanáct listů Josefu Glivickému (1984) aj. Po Fučíkově smrti vydávali spolueditoři edice Rukopisy VBF - V. Binar a M. Trávníček v letech 1986–1989 souborné Dílo Bedřicha Fučíka.
Fučík též přispěl do samizdatových či rukopisných sborníků: Albertovi k šedesátinám (1950); Z pěstiček zaťatých. Básníkovi Janu Skácelovi k šedesátinám (1982); Písačky pro Dominika Tatarku (1983); Vladimíru Vokolkovi k sedmdesátinám (1983) a Jaroslav Durych 2. K 25. výročí básníkova úmrtí (1987) aj. PhDr. Bedřich Fučík zemřel 2. července 1984 v Praze. Spolu s manželkou je pohřben na Vyšehradském hřbitově v oddělení 6D-48.
Bibliografie O knihu pro mládež, studie, 1941 Ztroskotání Pacifiku, román, 1948, na námět F. Marryata, pseudonym Václav Horák Zakopaný pes aneb O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova (výkladový slovník, 1976, s J. Pokorným, B. F. neuveden; rozšíř. s titulem Zakopaný pes aneb O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví, 1992, B. F. uveden)
Sedmero zastavení (Mnichov 1981; rozšíř. na Čtrnáctero zastavení, in Dílo B. F. Zpovídání (knižní rozhovor s Karlem Bartoškem), Toronto 1989.
Souborné vydání díla B. Fučíka vyšlo v nakladatelstvích Melantrich, Arkýř a Triáda, editovali ho V. Binar a M. Trávníček, má 6 svazků: 1. Kritické příležitosti 1 (1998, v samizdatu 1986); 2. Kritické příležitosti 2. (2002, v samizdatu 1987); 3. Setkávání a míjení (kritiky-eseje 1995, v samizdatu 1988); 4. Píseň o zemi (eseje 1994, v samizdatu 1989); 5. Čtrnáctero zastavení (vzpomínkové eseje 1992, v samizdatu 1987); 6. Rodná krajina básníkova (eseje 2003, v samizdatu 1989).
Překlady: C. F. Meyer: Svatba mnichova, 1930
A. Ulitz: Londýnský kejklíř, 1940 (s J. Fučíkovou)
J. F. Cooper: Poslední Mohykán, 1948 (úprava překladu F. S. Procházky, jeho pseudonym Fr. Faustin byl v knize zkomolen do podoby Fr. Austin)
I. A. Gončarov: Všední příběh, 1951, (Václav Horák) Saki (H. H. Munroe): Kruté šprýmy, 1961 (Bedřich Dvořák)
O. M. Graf: Kam se schováš, človíčku?, 1964
E. Rackwitz: Po neznámých stezkách a mořích, 1964 (Bedřich Dvořák)
H. Fallada: Kdo už jednou seděl v base, 1967
M. Brod: Život plný bojů, 1966
M. Brod: Pražské hvězdné nebe, 1969
W. S. Catherová: Smrt si jde pro arcibiskupa, 1970
O něm knižně: R. Sak: „Život na vidrholci“: Příběh Bedřicha Fučíka, 2004
V. Havel: Život na vidrholci, Svědectví (Paříž) 1984, č. 73; knižně in Do různých stran, 1990 aj.
Radovan Zejda, 2015/02

notes:
Viz též (pseud.)
Dvořák, Bedřich, 1900-1984
Horák, Václav, 1900-1984