Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic

* 24. 1. 1871, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 5. 3. 1951, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Editor, Dramatist, Poet, Novelist, literary critic, Postal Clerk, Collector

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01052982
WIKIDATA: Q562924
VIAF: 51816056

notes:
Pseudonym. Emil Remy
vl. jm. Josef Karásek

Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic

Pod pseudonymem Emil Remy přeložil z katalánštiny dílo Katalánce R. Llulla Llibre d'Amich e d'Amat.

Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic

 

Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1889   Gymnázium, Praha
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, bohosloví

Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Poštovní muzeum, Praha, Nové mlýny 2, ředitel

Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   l'art pour l'artist, *

Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/03/15 - 2006/05/21   Václav Hradecký: Výběr z díla ze sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic, Památník národního písemnictví, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
1999/03/12 - 1999/04/25   Mistři italské grafiky 16. - 18. století ze sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic, Památník národního písemnictví, Praha
2001/05/11 - 2001/07/29   Sen o říši krásy: České umění 17. - 20. století, Obecní dům, Praha
2014/05/07 - 2014/09/07   Władcy snów: Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Master of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I), Československý spisovatel, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1997   Takoví byli (Čeští spisovatelé 1800-1945 v zrcadle vzpomínek a korespondence, I. díl: A-L), Fortuna, Praha
  2003   Literární mýty, záhady a aféry (Otazníky nad životy a díly českých spisovatelů), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2008   Polská Praha (aneb Jak se z půlky stala polka), Nakladatelství BVD, Čechtice (Benešov)
  2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
  2011   Knihovna Karáskovy galerie a její světy, Památník národního písemnictví, Praha
  2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
  2020   Sans retour (Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze), Památník národního písemnictví, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  1973   A chceš-li, vyslov jméno mé (K stému výročí narození Jiřího Karáska ze Lvovic), Památník národního písemnictví, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Lexikon české literatury 2/II K-L (Osobnosti, díla, instituce), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Jiří Karásek ze Lvovic jako přítel umění a sběratel, Výtvarná práce, 2
  2001   Příběh zapomenuté sbírky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2006   Zdenka Braunerová jako rádkyně a mecenáška, Středočeský vlastivědný sborník, 7-48
  2011   „Nakřivo rostlý výhonek“ (Obrazy homosexuality v umění české dekadence), Homosexualita v dějinách české kultury, 321-337
  2011   Generace Hlasu. Česká meziválečná homoerotická literatura a její tvůrci, Homosexualita v dějinách české kultury, 209-280
  2011   Homosexualita v novodobé české literatuře, Homosexualita v dějinách české kultury, 83-183
  2011   Vlastní pokoj, kam se nesmí (Gay a lesbická studia v českých dějinách umění), Tvarujete si sami?, 286-294
  2012   Z historie sbírky, Karáskova galerie, 12-33
  2015   Výtvarníci ruské a ukrajinské meziválečné emigrace a slovanská galerie Jiřího Karáska ze Lvovic, Umění / Art, 63.ročník, 4.číslo, 307-322
  2016   Odkaz sběratele Jiřího Karáska ze Lvovic (1871-1951), Knižní značka, 1.číslo, 11-13
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Mistři italské grafiky 16. - 18. století ze sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic, Památník národního písemnictví, Praha
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Glosy ze Strahova (13/14), 13/14.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Básník Jíří Karásek a výtvarné umění

Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1908   Scarabaeus, Kamilla Neumannová, Praha
  1909   Apollonius z Tyany, Kamilla Neumannová, Praha
  1909   Endymion, Kamilla Neumannová, Praha
  1909   Hovory se smrtí, Kamilla Neumannová, Praha
  1909   Lásky absurdné, Kamilla Neumannová, Praha
  1909   Román Manfreda Macmillena, Kamilla Neumannová, Praha
  1909   Sodoma, Kamilla Neumannová, Praha
  1991   Gotická duše a jiné prózy, Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Dílo Františka Bílka, Kroužek přátel díla Bílkova, Praha

Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1924   Výstava obrazů Wlastimila Hofmanna z Krakova pořádaná Společenským klubem česko-polským v Praze, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1928   Wlastimil Hofmann (Pod protektorátem J. E. pana Dr. Waclawa Grzyborského, polského vyslance v Praze, u příležitosti své 25leté umělecké činnosti pořádá akad. malíř z Krakova Wlastimil Hofmann výstavu svých obrazů)
  1937   Platon Dějev
  1948   Jan Zrzavý, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1995   Jan Rambousek: Kresby, grafiky, dokumenty 1915 - 1945, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Voda v životě lidí (Obrazy mistrů), České přístavy, a.s., Praha
  2021   Vanitas (Vanitas in Contemporary Czech Art), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2021   Vanitas (Vanitas v současném českém umění), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1907   Rakety. Mé srdce obnažené (Denníky Charlese Baudelairea), František Adámek, Praha
  1940   Jedenáct nejmilejších básní (druhá kytička), Jan Pohořelý, Praha
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1946   Paměti českých spisovatelů z dětství, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1962   Jan Štursa (Svědectví současníků a dopisy), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1970   Čas a smrt (Tajemné příběhy), Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1984   Milostná povídka historická, Československý spisovatel, Praha
  1987   Česká básnická moderna, Československý spisovatel, Praha
  1998   Čeští prokletí básníci (Antologie Ivana Slavíka), Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  2012   Hrábky drápky odpadky, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
  2018   V hlavní roli rozhlas!, Radioservis, a.s., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1957   České theorie překladu, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1973   A chceš-li, vyslov jméno mé (K stému výročí narození Jiřího Karáska ze Lvovic), Památník národního písemnictví, Praha
  1987   Svět loutkového divadla, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2012   Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1924   Dílo Wlastimila Hofmanna / Twórczość Wlastimila Hofmanna, Výstava obrazů Wlastimila Hofmanna z Krakova pořádaná Společenským klubem česko-polským v Praze, 2-5
  1930   Prominete mi zajisté laskavě... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 181
  1937   Dějev Platon, malíř..., Výtvarníci legionáři, 93-98
  1967   Hřbitov srdce, Výtvarné umění, 203-203
  2003   Jan Zrzavý, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 386-387
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Josef Váchal: Ohlasy na život a tvorbu, Státní vědecká knihovna, Hradec Králové (Hradec Králové)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967/06/15   Výtvarné umění, 17.ročník, 4.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
soubor grafických listů
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Melancholie Strahova (Pět původních kolorovaných grafik na strahovské téma), Aventinum (poválečné nakladatelství Dr. Otakara Štorcha-Mariena), Praha

Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Novoročenka 1932 (Přátelům svého závodu věnuje Ludmila Horová, knihkupectví Chlumec n. C.), Vydavatelství Novoročenky, František R. Žďárský, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Svět básníkův, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 145-151
  1970   Polské umění z přelomu 19. a 20. století, Výtvarná práce, 5
  1989   Karásek našim dnům..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 24.číslo, 3
  1989   Karáskovy sbírky v PNP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 21.číslo, 3
  2003   O souvislostech a charakteru, Lidové noviny, 29-29
  2009   Náhodná setkání, Náhodná setkání
  2020   Česká Mona Lisa (Klišovitá přezdívka jako východisko interpretace Mánesovy Josefiny), Tvůrce jako předmět dějin umění, 275-282
  2021   Vojtěch Kubašta a jeho křesťansky zaměřená tvorba, Posel z Budče 38, 36-39