Michal Ajvaz

* 30. 10. 1949, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Poet, Writer

 

sex: male

NK AUT: jn19990000066

notes:
1978 - doktorát filizofie

Michal Ajvaz

Pracoval jako sálový dělník, hlídač, domovník a čerpač (1974–1994)
Od roku 1989 vydal knižně básně, povídky, romány, eseje a teoretické studie.

Bibliografie
1989 Vražda v hotelu Intercontinental, Mladá fronta
1991 Návrat starého varana, Mladá fronta
1993 Druhé město, Mladá fronta
1994 Znak a bytí. Úvahy nad Derridovou grammatologií, Filosofia, Praha
1997 Tiché labyrinty, Argestea, Praha
1997 Tyrkysový orel, Hynek
1997 Tajemství knihy, Petrov
2001 Zlatý věk, Hynek
2003 Sny gramatik, záře písmen. Setkání s Jorgem Luisem Borgesem, Hynek
2003 Světelný prales. Úvahy o vidění, OIKOYMENH, Praha
2004 Prázdné ulice, Petrov
2005 Druhé město, Petrov

Překlady
Ernst Jünger, Na mramorových útesech, Mladá fronta, Praha 1995

zdroj - www.ipetrov.cz

Michal Ajvaz

 

Michal Ajvaz

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1967 - 1974   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, český jazyk a estetika

Michal Ajvaz

from - to   institution, city, notes
1974 - 1985   Obvodní kulturní dům v Praze 4 - Novodvorská, Praha, sálový dělník, domovník a noční hlídač garáží
1986 - 1994   Vodní zdroje Praha, Praha, čerpač
1996 - 1999   Literární noviny, Praha, redaktor
2003 - ????   Centrum pro teoretická studia AV a UK, Praha

Michal Ajvaz

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Écrivains Tchèques, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (I. díl A-M), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1994   Slovník české prózy 1945-1994, Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Michal Ajvaz: Návrat starého varana, Slovník české prózy 1945-1994, 17-18

Michal Ajvaz

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Sny gramatik, záře písmen (Setkání s Jorgem Luisem Borgesem), Hynek, s.r.o., Praha
  2008   Cesta na jih, Druhé město, Brno (Brno-město)

Michal Ajvaz

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Josef Váchal, Argesta, Praha
  2021   František Skála: Hnědá duha / Brown Rainbow, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Jsme příliš těžcí, Opus bonum, Praha
  1997   Psychoanalýza v Čechách (Sborník ze semináře ke 140. výročí narození Sigmunda Freuda), Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  1999   Facétie et illumination (L'oeuvre de Josef Váchal, un graveur écrivain de Bohême (1884-1969)), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2008   Deset tisíc změn se znovu mění. Do všeho vrchol prázdnoty (Rozhovory a promluvy českých literátů z let 1990 - 1995), Nakladatelství Cherm, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Druhé město, Revolver Revue, 57-66
  2013   Je „zjednaný prostor“ subjektivní? Připodotknutí ke studii Ivana M. Havla a Moniky Mitášové „Prostor prožívaný jako prostor jednání“, Česká a slovenská architektura 1971-2011, 807-816
  2021   Dál hrát hru stvoření, Qartal, 1.ročník, 2.číslo, 18-18
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Josef Váchal, Galerie Rudolfinum, Praha

Michal Ajvaz

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/05/02 -   Petr Hruška: Výstava fotografií, Kávovarna, Praha

Michal Ajvaz

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   ...a jiné věci, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Cesty k portrétu, Computer Press, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Utopie a antiutopie v české próze, Labyrint revue, 72-74