Marie Benešová

* 2. 3. 1920, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 2007
Pedagogue, Photographer, Art Historian

 

sex: female

NK AUT: jk01011666

notes:
Rodné jméno a přijmení: Marie Vítová

Marie Benešová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1945 - 1950   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika, Květ Jan, *1896

Marie Benešová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   České vysoké učení technické, Praha, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, docentka architektury
???? - ????   Francie
???? - ????   Itálie
???? - ????   Nizozemí
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Řecko
???? - ????   Svaz sovětských socialistických republik
1974 - 1974   Řím (Roma), Řím (Roma), stáž

Marie Benešová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Obec architektů ČR, *1989
???? - ????   Redakční rada čas. Výtvarná práce, *1952

Marie Benešová

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967   Československá architektura XX. století, Mánes, Praha

Marie Benešová

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (I. díl A-M), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
  2002   Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953 (Bibliografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů,...)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Dvě výstavy architektů, Výtvarná práce
  2008   Ve „službách“ dějin - historička architektury Marie Benešová, Artemis a Dr. Faust, 243-256

Marie Benešová

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Josef Gočár, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Pavel Janák, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1978   Praha našeho věku (čtvero knih o Praze - architektura, sochařství, malířství, užité umění), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Soudobá architektura v historickém prostředí, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Praha

Marie Benešová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Josef Gočár: Výstava architektonických návrhů, Svaz českých architektů, _
  1972   Jan Kotěra
  1974   Jindřich Severa
  1995   Architekt Josef Zítek a pražské Rudolfinum, Národní technické muzeum, Praha
  1996   Architekt Josef Zítek: Katalog díla, Národní technické muzeum, Praha
  1997   Harmonický racionalismus (Architektonické dílo Františka Alberta Libry), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Antonín Engel 1879 - 1958: Architekt, urbanista, pedagog, Národní technické muzeum, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Československá architektura (Od nejstarší doby po současnost), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   Müllerova vila, Nakladatelství Argo, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Divadlo v české kultuře 19. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Proudy české umělecké tvorby 19. století (Sen a ideál), Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  1994   Soudobá architektura v historickém prostředí, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Československá architektura na cestě vpřed, Výtvarná práce, 3
  1953   V. Andrejev v Praze, Výtvarná práce, 5
  1953   Za socialistickou ideovost, umělecké mistrovství a vyšší ekonomii české a slovenské architektury, Výtvarná práce, 3
  1955   Architekt Jan Koula a výstava jeho díla, Výtvarná práce, 5-5
  1955   I. vědecká konference Českého vysokého učení technického v Praze, Výtvarná práce, 10
  1959   Andrea Palladio: Čtyři knihy o architektuře, Výtvarné umění, 9.ročník, 1.číslo, 43-44
  1966   K výstavě Oty Gutfreunda, Architektura ČSSR, 123-126
  1967   Za Jaroslavem Fragnerem, Umění a řemesla, 27
  1971   J.E.K. aneb bohatých pětasedmdesát let, Umění a řemesla, 52-53
  1973   Česká architektura dvacátých let, Umění, 440-447
  1978   Lidové umění a architektura, Umění a řemesla, 36-42
  1982   Emanuel Poche, Dobroslav Líbal, Eva Reitharová, Petr Wittlich: Praha národního probuzení (Knihy), Výtvarná kultura, 22-22
  1982   Ke stopadesátému výročí narození architekta Josefa Zítka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 62-63
  2005   Musí dosáhnout stavba plnoletosti, aby se stala památkou? (Anketa), Zprávy památkové péče, 383-386
  2008   Ve „službách“ dějin - historička architektury Marie Benešová, Artemis a Dr. Faust, 243-256
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Bohumír Kozák, Melantrich, vydavatelství Československé strany socialistické, Praha 1

Marie Benešová

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Marie Benešová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/01/21 - 1971/02/14   Josef Gočár: Výstava architektonických návrhů, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1972/05/28 - 1972/07/02   Jan Kotěra (1871 - 1923), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/09/28 - 1995/10/22   Architekt Josef Zítek a pražské Rudolfinum, Galerie Rudolfinum, Praha

Marie Benešová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/05/28 - 1972/07/02   Jan Kotěra (1871 - 1923), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Marie Benešová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   I. vědecká konference Českého vysokého učení technického v Praze, Výtvarná práce, 10
  1958   Marie Benešová: Josef Gočár..., Výtvarná práce, 4
  1981   Moderní architektura a popularizace (Rozhovory polemiky komentáře dopisy), Výtvarná kultura
  1985   Otto Gutfreund (Mistrovská díla Národní galerie v Praze), Československá televize

Marie Benešová

year of award   award name, type, notes
1980   Cena svazu architektů